Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Πληροφορίες Διοργανωτή
Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) είναι ο Κρατικός Φορέας Πιστοποίησης της Κύπρου.  Είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία.  Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης της Κύπρου με ραγδαία ανάπτυξη δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  Διεξάγει επιθεωρήσεις σ’ ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων και είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης.  Είναι στελεχωμένη από επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο των ελέγχων και των πιστοποιήσεων.  Είναι διαπιστευμένη για την τεχνική της επάρκεια από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Ελλάδος (ΕΣΥΔ) και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Κύπρου (ΚΟΠΠ).
Η ΚΕΠ είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης International Quality Network (IQNET) σφραγίζοντας έτσι τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών της.

ΚENΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΚΕΠ έχει μεγάλη εμπειρία στην διοργάνωση πολυεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με βάση την εμπειρία του Ανθρώπινου Δυναμικού της στα Συστήματα Διαχείρισης και στους Τεχνικούς ελέγχους, παρέχει πολυεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα σε διεθνή πρότυπα (για εσωτερικούς και εξωτερικούς επιθεωρητές) καθώς επίσης σε τεχνικά θέματα.

Δημιουργεί επίσης μονοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα αναλόγως στις ανάγκες των πελατών και συνεργατών της.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται με τρόπο που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να ικανοποιούν απόλυτα τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών και συνεργατών της ΚΕΠ.  

Οι εισηγητές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό είναι άρτια καταρτισμένοι, με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους.  

Επιπλέον κατέχουν πιστοποίηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) αλλά και από άλλους διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) οπότε τα εκπαιδευτικά της προγράμματα τυγχάνουν επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

Παραχωρούνται ειδικές τιμές σε μη δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ (φοιτητές, κυβερνητικούς υπαλλήλους, άνεργους).

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΚΕΠ είναι μέλος της Ακαδημίας του IQNET (IQNET Academy).

Η συνεργασία με την Ακαδημία του IQNet, υπήρξε ένας από τους βασικούς στόχους του Τομέα εκπαίδευσης της ΚΕΠ, ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά κατάρτισης, και να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην εκπαίδευση που προσφέρει.  

Η Ακαδημία IQNet αναφέρεται σε ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα, το οποίο δημιουργήθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης IQNet και επικεντρώθηκε στη διεθνή αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται από τα μέλη της. Η Ακαδημία IQNet είναι η απάντηση για μια σαφή ανάγκη αγοράς για πολύτιμα και διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα κατάρτισης. Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την Ακαδημία IQNet π.χ. η διαδικτυακή της πύλη, προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες επιβεβαίωσης των ικανοτήτων των καταρτιζόμενων και ευκαιρίες προσωπικής προώθησης, με στόχο να είναι ένα συνεχές εργαλείο ανάπτυξης αλλά και προώθησης καριέρας.

Για κάθε πιστοποιητικό κατάρτισης το οποίο εκδίδει η ΚΕΠ στα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από το IQNet, εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Ακαδημία του IQNet.
Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα εγγραφής στην διαδικτυακή πύλη της Ακαδημίας IQNet όπου μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.
Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΑνΑΔ
Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα
Ιωάννης Καρβέλας

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Αθηνά Παναγιώτου Ρουβή
Αθηνά Παναγιώτου Ρουβή

Director General of the Cyprus Certification Company & Cyprus Organisation for Standardisation

Trainer

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Επικεφαλής Επιθεωρητής στη ΚΕΠ

Trainer

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Δημήτρης Βαρζακάκος
Δημήτρης Βαρζακάκος

Head of Technical Inspections Division at CyCert

Trainer

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Τρέχοντα Σεμινάρια
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

H εγγύηση ότι η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στις εσωτερικές της διαδικασίες αλλά και μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως επίσης η δ...

16/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015: Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

H διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας στον Τουρισμό και στην Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ειδικότερα. Τα ψηλά επίπεδα ανταγωνισμού τόσον εντ...

24/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επ...

28/05/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπου

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

07/06/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015

Μια εσωτερική επιθεώρηση, ως απαίτηση του Προτύπου ΙSO 9001:2015, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος Διαχείρ...

10/04/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του

Το ISO 9001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε μια Επιχείρηση ή Οργανισμό, το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση/Οργα...

27/03/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις του Προτύπου ISO14064-1 για Διαχείριση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Αυτές...

11/03/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:2015

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη κα...

28/02/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις του προτύπου ISO14064-1 για διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Αυτές...

15/02/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπου

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

08/12/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπου

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

08/12/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφα...

06/12/2023 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η εκπαίδευση ISO/IEC 27001 Lead Auditor δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημ...

27/11/2023 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

07/11/2023 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις του προτύπου ISO14064-1 για διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Αυτές...

02/11/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

04/10/2023 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

28/06/2023 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις του προτύπου ISO14064-1 για διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Αυτές...

08/06/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015

Στις μέρες μας η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονο-μικής απόδοσης της επιχείρησης, ελαχιστο...

24/05/2023 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπου

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

16/05/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

03/05/2023 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπου

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

31/03/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:2015

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη κα...

09/03/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας

Η δωροδοκία είναι παράνομη πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων, οποιασδήποτε αξίας, με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ...

14/12/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο που εφαρμόζεται για την ενεργειακή διαχείριση σε οποιονδήποτε οργανισμό. Καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός δ...

07/12/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Cr...

30/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

23/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015

Στις μέρες μας η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονο-μικής απόδοσης της επιχείρησης, ελαχιστο...

14/11/2022 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφα...

03/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

01/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσεις το...

10/10/2022 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:2015

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη κα...

22/09/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφαλής χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων -Περονοφόρα-Γερανογέφυρες-Γερανοί

Τα ανυψωτικά μηχανήματα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία σε ένα ευρύτατο φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, στις κάθε είδους κατασκευές, στις λιμενικές...

18/07/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Cr...

29/06/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη κα...

23/06/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων με βάση τα Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CYS ΕΝ 1176 & CYS ΕΝ 1177

Η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας στις παιδικές χαρές και τους παιδότοπους, με σκοπό τον υψηλό βαθμό προστασίας των παιδιών που απαιτεί η κοινωνία μας, ...

21/06/2022 09:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Βασικές Αρχές ασφάλειας εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα προς την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π 309/2016) και το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 81-20:2020

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/ΕΚ (ΚΔΠ 309/2016) και το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 81- 20:2020 για τους ανελκυστήρες ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας πο...

10/05/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

04/05/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Λειτουργία και Διαχείριση Εξωτερικών Χώρων με Εξοπλισμό Γυμναστικής με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16630:2015

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τη λειτουργία και διαχείριση εξωτερικών χώρων με εξοπλισμό γυμναστικής με βάση το πρότυπο ΕΝ 1...

14/04/2022 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφαλής Εγκατάσταση, Λειτουργία και Διαχείριση Χώρων Αθλητικού Εξοπλισμού με Ελεύθερη Πρόσβαση με Βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 15312:2010

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τον σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του αθλητικού εξοπλισμού σε γήπεδα μπάσκε...

13/04/2022 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσεις το...

04/04/2022 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στη πράξη (με βάση το πρότυπο ISO 22301)

Η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι διάφορα γεγονότα όπως κλοπές, καταστροφές δεδομένων, πυρκαγιές, σεισμοί, δολιοφθορές, ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργε...

22/03/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας

Η δωροδοκία είναι η προσφορά ή αποδοχή ενός πλεονεκτήματος με οποιαδήποτε αξία, προκειμένου να επηρεαστεί η απόφαση ή και η κρίση των ανθρώπων που θα λάβουν από...

17/03/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ασφαλής χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων -Περονοφόρα-Γερανογέφυρες-Γερανοί

Τα ανυψωτικά μηχανήματα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία σε ένα ευρύτατο φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, στις κάθε είδους κατασκευές, στις λιμενικές...

09/03/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Απαιτήσεις προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

22/02/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσεις το...

13/12/2021 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Cr...

02/12/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ONLINE WEBINAR - Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301:2019

Ως Επιχειρησιακή Συνέχεια ορίζεται η στρατηγική και τακτική ικανότητα ενός οργανισμού να σχεδιάζει και να ανταποκρίνεται σε περιστατικά ή και φυσικές καταστροφέ...

24/11/2021 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

23/11/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ISO/IEC 27001:2013 Εφαρμογή Απαιτήσεων Προτύπου σε Κρίσιμες Υποδομές

Την τελευταία δεκαετία, πολλές κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας σε όλο τον κόσμο. Τα περιστατικά αυτά έχουν π...

16/11/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

15/11/2021 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων με βάση τα Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CYS ΕΝ 1176 & CYS ΕΝ 1177

Η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας στις παιδικές χαρές και τους παιδότοπους, με σκοπό τον υψηλό βαθμό προστασίας των παιδιών που απαιτεί η κοινωνία μας, ...

10/11/2021 09:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Λειτουργία και Διαχείριση Εξωτερικών Χώρων με Εξοπλισμό Γυμναστικής με βάση το Πρότυπο ΕΝ 16630:2015

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τη λειτουργία και διαχείριση εξωτερικών χώρων με εξοπλισμό γυμναστικής μεβάση το πρότυπο ΕΝ 16...

19/10/2021 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - Η Νέα Έκδοση του Προτύπου ISO 22000:2018. Τι Αλλάζει;

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP, την ιχνηλασιμότητα και τ...

14/10/2021 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) με βάση το Πρότυπο ISO 22000:2018

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως  επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσ...

04/10/2021 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR: Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφα...

28/09/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Βασικές Αρχές ασφάλειας εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα προς την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/ΕΚ (Κ.Δ.Π 309/2016) και το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 81-20:2020

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/ΕΚ (ΚΔΠ 309/2016) και το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 81- 20:2020 για τους ανελκυστήρες ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας πο...

22/09/2021 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφαλής Εγκατάσταση, Λειτουργία και Διαχείριση Χώρων Αθλητικού Εξοπλισμού με Ελεύθερη Πρόσβαση (ΕΝ 15312:2010)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για τον σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του αθλητικού εξοπλισμού σε γήπεδα μπάσκε...

16/09/2021 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφαλής χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων -Περονοφόρα-Γερανογέφυρες-Γερανοί

Τα ανυψωτικά μηχανήματα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία σε ένα ευρύτατο φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, στις κάθε είδους κατασκευές, στις λιμενικές...

13/09/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τι αλλάζει σε σχέση με το OHSAS 18001

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

28/07/2021 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τι αλλάζει σε σχέση με το OHSAS 18001

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

30/06/2021 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσεις το...

14/06/2021 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - Η Νέα Έκδοση του Προτύπου ISO 22000:2018. Τι Αλλάζει;

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP, την ιχνηλασιμότητα και τ...

04/06/2021 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ISO50001 - Απαιτήσεις Προτύπου ISO 50001-Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για την ενεργειακή διαχείριση σε μια επιχείρηση. Καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα σ...

01/06/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
PECB Certified ISO/IEC 27701-Foundation Course - Privacy Information Management System (PIMS)

The ISO/IEC 27701 Foundation training course is designed to help participants understand the basic concepts and principles of a Privacy Information Management S...

24/05/2021 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) με βάση το Πρότυπο ISO 22000:2018

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως  επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσ...

17/05/2021 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Απαιτήσεις προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

12/05/2021 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Cr...

20/04/2021 08:45

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 27001. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Οι σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι κρίσιμες υποδομές μιας χώρας, σε καθημερινή βάση από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ...

07/04/2021 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - Η Νέα Έκδοση του Προτύπου ISO 22000:2018. Τι Αλλάζει;

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP, την ιχνηλασιμότητα και τ...

06/04/2021 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

30/03/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
COVID –19 ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (με βάση το πρότυπο ISO 22301)

Η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι εκτός από περιστατικά που μπορεί να επιφέρουν απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και υποδομών, μείωση της αξιοπιστίας και τ...

18/03/2021 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τι αλλάζει σε σχέση με το OHSAS 18001

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

23/02/2021 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - Η Νέα Έκδοση του Προτύπου ISO 22000:2018. Τι Αλλάζει;

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP, την ιχνηλασιμότητα και τ...

16/02/2021 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

09/12/2020 19:16

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - Η Νέα Έκδοση του Προτύπου ISO 22000:2018. Τι Αλλάζει;

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP, την ιχνηλασιμότητα και τ...

30/11/2020 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Απαιτήσεις προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

24/11/2020 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) μέσω της εφαρμογής του προτύπου ISO/IEC 27701:2019

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα προσωπ...

19/11/2020 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - PECB Certified ISO/IEC 27701 Foundation Course - Privacy Information Management System (PIMS)

The ISO/IEC 27701 Foundation training course is designed to help participants understand the basic concepts and principles of a Privacy Information Management S...

19/11/2020 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online