Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

10 Απρ 2024 08:45 11 Απρ 2024 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μια εσωτερική επιθεώρηση, ως απαίτηση του Προτύπου ΙSO 9001:2015, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όπως αυτό εφαρμόζεται σε μια επιχείρηση / Οργανισμό. Μέσα από την εσωτερική επιθεώρηση, που διενεργείται από προσωπικό της Επιχείρησης / Οργανισμού, αξιολογείται η αποδοτικότητα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, λαμβάνονται ενέργειες για τη βελτίωση διεργασιών που εφαρμόζονται, ενώ μπορούν να διορθωθούν παραλείψεις ή ανεπάρκειες που υπάρχουν στο υφιστάμενο Σύστημα.

Άτομα τα οποία ασχολούνται με την εφαρμογή του Προτύπου ISO 9001:2015 και καλούνται να οργανώσουν, να προγραμματίσουν και να διενεργήσουν τις εσωτερικές επιθεωρήσεις της Επιχείρησης / Οργανισμού τους, επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στο Πρότυπο ISO 19011 που περιγράφει τις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης, τη διαχείριση προγραμμάτων επιθεώρησης αλλά και τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων στους Οργανισμούς / Εταιρείες τους έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν και να βελτιώνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει ο Οργανισμός / Εταιρεία τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Τεχνικοί Διευθυντές
 • Διευθυντές Ποιοτικού ελέγχου
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Εσωτερικοί & εξωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων 


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για να παρακολουθησει κάποιος το συγκεκριμένο σεμινάριο θα πρέπει πρώτα να έχει παρακολουθήσει το πιο κάτω προγραμμα

27/03/2024 - Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο CYS προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες στη μισή τιμή: €38.50 + ΦΠΑ. Για αγορά του προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.


Αναγνώριση Πιστοποιητικού: To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnet-certification.com


Περιεχόμενο Προγράμματος

1η Ημέρα

 • Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης.
 • Ορισμός και σκοπός Συστημάτων Ποιότητας
 • Κατηγορίες και τύποι Επιθεωρήσεων
 • Γενική Αναφορά στο Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015
 • Άσκηση
 • Ανάλυση προτύπου ISO 19011 (Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης)
 • Άσκηση
 • Ανασκόπηση ημέρας - Συζήτηση


2η Ημέρα

 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 - συνέχεια
  • Ο ρόλος και οι υπευθυνότητες του επιθεωρητή
  • Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης
 • Άσκηση
 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 (συνέχεια)
 • Άσκηση για ετοιμασία προγράμματος επιθεώρησης
 • Ασκήσεις για τεχνικές επιθεώρησης
 • Παρουσίαση ασκήσεων από ομάδες – Συζήτηση
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση
 • Τέλος σεμιναρίου
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου - Επικεφαλής Επιθεωρητής στη ΚΕΠ

Η Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Χημεία και μεταπτυχιακών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (M.Sc) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Από το 2009 εργάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ασχολείται ενεργά με επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι υπεύθυνη για τον Τομέα Εκπαίδευσης της ΚΕΠ και πιστοποιημένη από την ΑΝΑΔ ως εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5.

Από το 2015 είναι συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 170.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 10 Απρ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 11 Απρ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχε...

H εγγύηση ότι η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στις εσωτερικές της διαδικασίες αλλά και μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως επίσης η δ...

16/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015: Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχει...

H διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας στον Τουρισμό και στην Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ειδικότερα. Τα ψηλά επίπεδα ανταγωνισμού τόσον εντ...

24/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βά...

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επ...

28/05/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπο...

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

07/06/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online