Μονοεπιχειρησιακά

Οργανώνονται σεμινάρια από Εκπαιδευτές ή και Εκπαιδευτικά Κέντρα, που είναι πιστοποιημένοι από την ΑνΑΔ, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της εταιρείας σας και είναι 100% επιχορηγημένα. Διεξάγονται συνήθως σε διαθέσιμους χώρους των επιχειρήσεων ή σε εγκεκριμένους χώρους διεξαγωγής (ΔΕΚ).

Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται αναλόγως των αναγκών κατάρτισης της επιχείρησής σας με στόχο, την αύξηση της παραγωγικότητας, την κάλυψη Νομοθετικών Υποχρεώσεων, την αύξηση του επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας, την εκμάθηση νέων τεχνολογιών και πολλά άλλα.

Η MySeminars θα προωθήσει τις ανάγκες σας σε 2-3 εκπαιδευτές και Διοργανωτές σεμιναρίων, ανάλογα με τις επιλογές σας στη πιο κάτω φόρμα, και θα σας στείλουν μέσω της MySeminars τη δική τους πρόταση για να αξιολογήσετε και επιλέξετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν θα δοθούν στους Εκπαιδευτές ή τους Διοργανωτές. Μετά που θα παραλάβετε τη πρότασή τους θα μπορείτε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί τους αν το επιθυμείτε.

Ζητήστε τώρα προτάσεις από τους Εκπαιδευτές και Διοργανωτές Σεμιναρίων που ειδικεύονται στις Κατηγορίες Κατάρτισης που θα δηλώσετε πιο κάτω.