Αναζήτηση
Κατηγορίες Σεμιναρίων
Ειδος Προγράμματος
Γλώσσα Σεμιναρίου
Τύπος Εκπαίδευσης
Πόλεις
English Contract Drafting Skills (14 CPDs)

This Seminar offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The seminar is accredited by the Cambridge Law Studio. Cambridge Law Stud...

30/11/2023 16:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας στην επιχείρηση σας (100% Επιχορηγημένο)

Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Grant Thornton Κύπρου. Το πρόγραμμα αυτό είναι Ζωτικής Σημασίας και περιλαμβάνει 14 ώρες εκπαίδευσης κ...

07/12/2023 09:00

18 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced)

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, ...

06/12/2023 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Βρέθηκαν 1-8 από 202 Αποτελέσματα
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση (4 CPDs)...

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 4 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Το Κυπριακό Νομι...

29/11/2023 16:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Analyzing data with Power BI (DA-100T00-AC)...

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzi...

30/11/2023 08:15

28 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Crisis Management...

Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό αρνητικό συμβάν, να ξεπεράσει κρίσιμ...

30/11/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτική...

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από...

30/11/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

EIMF (Λευκωσία)

Money Laundering, Terrorist Financing & the role of Blockchain & Crypt...

Since cryptocurrencies and crypto-projects give rise to illegal activities, policy makers and regulators around the world face increasing pressure to support...

30/11/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advanced Principles of VAT...

We are experiencing an increasing trend for companies to manage VAT compliance obligations in house in order to minimize costs. However, simple VAT compliance t...

30/11/2023 09:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ajax Hotel

Point Clouds in BIM...

During this seminar we will see how we can model a BIM project based on information received from Point Clouds. Point clouds are made up of a set of points loca...

30/11/2023 09:00

9 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CIFs Regulatory Compliance Crash Course...

Day-to-day life within the compliance function of a CIF, or a CIF in general, can get easier when both the compliance officer and senior management have a clear...

30/11/2023 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Invictus Globaltraining Centre (Λεμεσός)