Αναζήτηση
Κατηγορίες Σεμιναρίων
Ειδος Προγράμματος
Γλώσσα Σεμιναρίου
Τύπος Εκπαίδευσης
Πόλεις
Ανάπτυξη Ψηφιακής Στρατηγικής στη Νέα Εποχή (100% Επιχορηγημένο)

Στην εποχή μετά την πανδημία COVID-19, η ψηφιοποίηση αποτελεί βασική συνιστώσα τόσο για την οικονομική ανάκαμψη όσο και για την ανθεκτικότητα των επιχ...

03/07/2023 09:00

18 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

ATI Seminar (Λευκωσία)

Εισαγωγή στο Εταιρικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πρακτική

Το Εταιρικό Δίκαιο είναι μία από τις πιο αναζητούμενες εξειδικεύσεις του νόμου στην Κύπρο. Ο αριθμός των υποψηφίων που προτιμούν να ασχοληθούν με το ε...

12/06/2023 16:00

40 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Fraud Investigation, Fraud Prevention and Deterrence

In the highly evolving financial environment and the evolution in technology, fraud is increasing. It is important for people who want to work as frau...

22/06/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

Η πολύπλοκη και απαιτητική Νομοθεσία Ασφάλειας & Υγείας γίνεται απλή, κατανοητή και εφαρμόσιμη σε αυτό το πρόγραμμα που προετοιμάζει τα στελέχη των επ...

06/09/2023 13:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Βρέθηκαν 1-8 από 163 Αποτελέσματα
CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

09/06/2023 15:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Liabilities of Secretaries, UBOs and Directors...

Το σεμινάριο είναι διαδικτυακό και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ...

09/06/2023 16:00

9 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Sanctions Essentials of Compliance...

Failure to comply with sanctions entails risks and challenges for a business. Regulations are continually changing in response to changing geopolitical events. ...

09/06/2023 18:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Exam Preparati...

The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) is the largest international membership organization dedicated to enhancing the knowledge...

10/06/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρή...

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη ...

12/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εργατική Νομοθεσία Στην Κύπρο...

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας στην Κύπρο καθώς επίσης και την πρακτική του εφαρμογή από τις επιχειρή...

12/06/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Adonis Business Institute Ltd

Human Resources Management Diploma στην Κύπρο...

Το Human Resources Management Diploma στην Κύπρο δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει την γνώση και την μεθοδολογία σε όσους θέλουν να δουλέψουν σε διευθυντικές θέ...

12/06/2023 09:00

80 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Adonis Business Institute Ltd

Διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές α...

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying) στην Κύπρο - Γενικές αρχές και βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας», πρόκειται για μια εμπε...

12/06/2023 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online