Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

07 Δεκ 2022 08:30 08 Δεκ 2022 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Απόστολος Μιχόπουλος
Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο που εφαρμόζεται για την ενεργειακή διαχείριση σε οποιονδήποτε οργανισμό. Καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός δύναται να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας με στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Η καθιέρωση ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) βοηθά τον Οργανισμό να εισάγει συστήματα και διεργασίες απαραίτητα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα κυριότερα ωφελήματα ενός αποτελεσματικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) το οποίο μπορεί να καθιερωθεί με την εφαρμογή του προτύπου ISO 50001 είναι:

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία, η βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού, η εμπλοκή και ευαισθητοποίηση προσωπικού για την ενεργειακή διαχείριση κ.α.

Άτομα τα οποία ασχολούνται με την εφαρμογή του Προτύπου και καλούνται να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του προτύπου αλλά και να διενεργήσουν τις εσωτερικές επιθεωρήσεις επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις του Προτύπου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/Στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης.
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Περιβαλλοντικής & ΕνεργειακήςΔιαχείρισης
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Εσωτερικοί επιθεωρητές
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό & διοικητικό προσωπικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο ISO 50001:2018:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου ISO 50001:2018. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες (και για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου) με έκπτωση. Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.

Εκπαιδευτής: Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ειδικός επιστήμονας και ερευνητής σε ενεργειακά θέματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εθνικός αντιπρόσωπος στη Διεθνή Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 301 Energy Management and Energy Savings, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση και αναθεώρηση προτύπων σχετικών με την ενεργειακή διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τα σχετικά πρότυπα.

Trainer's Information
Απόστολος Μιχόπουλος - Senior Researcher at Cyprus University of Technology

Dr. Apostolos Michopoulos has a Diploma (Dipl.-Ing.,/M.Eng. 2003) and a Ph.D. (2008) in Mechanical Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.). In addition, he has successfully completed a M.Sc. on Project Management offered by the Open Hellenic University (2012). During 2009-2013, he was employed as Senior Researcher in the “Process Design Equipment Laboratory” of A.U.Th., performing research mainly on ground source heat pump systems, energy systems analysis, and energy efficiency of equipment and processes.


Starting 2011, he has been collaborating with the Department of Environmental Science and Technology, of the Cyprus University of Technology as a Visiting Lecturer and Scientist Expert. His responsibilities involved the participation in research projects and the preparation of lectures for undergraduate and postgraduate courses. Since 2013 he is employed as Senior Researcher in CUT performing research on ground source heat pump systems. He is also working as an independent consultant on energy audits and energy savings plans for commercial and non-commercial companies and the public sector.

Dr. Michopoulos has been involved in the energy field for the past 16 years and has so far participated in 23 research projects funded by national and international organizations. The outcome of his research includes 17 peer-reviewed scientific papers in 8 international journals, as well as in 15 extensive conference abstracts at national and international conferences. He also held 25 articles in specialized national technical magazines and 8 book chapters, written in the Greek language. His extensive experience on the energy field has earned him awards and scholarships at the national and international level, including the “2010 Post-doctoral Studies Scholarship Program” of the Hellenic Institution of Scholarships and “2012 Research Grant for the Bilateral Exchange Program between Greece and Cyprus” of the Republic of Cyprus.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 238.00
 • € 76.00
 • € 162.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 07 Δεκ 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Απόστολος Μιχόπουλος

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 08 Δεκ 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Απόστολος Μιχόπουλος

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:...

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη κα...

28/02/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του...

Το ISO 9001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε μια Επιχείρηση ή Οργανισμό, το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση/Οργα...

27/03/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015...

Μια εσωτερική επιθεώρηση, ως απαίτηση του Προτύπου ΙSO 9001:2015, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος Διαχείρ...

10/04/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχε...

H εγγύηση ότι η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στις εσωτερικές της διαδικασίες αλλά και μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως επίσης η δ...

16/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015: Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχει...

H διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας στον Τουρισμό και στην Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ειδικότερα. Τα ψηλά επίπεδα ανταγωνισμού τόσον εντ...

24/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βά...

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επ...

27/05/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)