Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

07 Δεκ 2022 08:30 08 Δεκ 2022 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο που εφαρμόζεται για την ενεργειακή διαχείριση σε οποιονδήποτε οργανισμό. Καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός δύναται να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας με στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Η καθιέρωση ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) βοηθά τον Οργανισμό να εισάγει συστήματα και διεργασίες απαραίτητα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα κυριότερα ωφελήματα ενός αποτελεσματικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) το οποίο μπορεί να καθιερωθεί με την εφαρμογή του προτύπου ISO 50001 είναι:

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία, η βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού, η εμπλοκή και ευαισθητοποίηση προσωπικού για την ενεργειακή διαχείριση κ.α.

Άτομα τα οποία ασχολούνται με την εφαρμογή του Προτύπου και καλούνται να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του προτύπου αλλά και να διενεργήσουν τις εσωτερικές επιθεωρήσεις επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις του Προτύπου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/Στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης.
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Περιβαλλοντικής & ΕνεργειακήςΔιαχείρισης
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Εσωτερικοί επιθεωρητές
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό & διοικητικό προσωπικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο ISO 50001:2018:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου ISO 50001:2018. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες (και για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου) με έκπτωση. Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.

Εκπαιδευτής: Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ειδικός επιστήμονας και ερευνητής σε ενεργειακά θέματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εθνικός αντιπρόσωπος στη Διεθνή Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 301 Energy Management and Energy Savings, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση και αναθεώρηση προτύπων σχετικών με την ενεργειακή διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τα σχετικά πρότυπα.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 238.00
 • € 76.00
 • € 162.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 07 Δεκ 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 08 Δεκ 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018