Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

03 Νοε 2022 08:30 04 Νοε 2022 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα Σύστημα με το οποίο θα προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές της πλευρές και επιπτώσεις και θα αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου με απώτερο στόχο να τις ελαχιστοποιεί. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του παρόντος Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Τεχνικοί Διευθυντές
 • Διευθυντές Ποιοτικού ελέγχου
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Εσωτερικοί Επιθεωρητές
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό & Διοικητικό προσωπικό
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 14001:2015:
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 14001:2015. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες (και για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου) στη μισή τιμή: €44.62 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.

Αναγνώριση Πιστοποιητικού: To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnet-certification.com

Περιεχόμενο Προγράμματος

1η Ημέρα

 • Σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης.
 • Ορισμός και σκοπός Συστημάτων
 • Σειρά Προτύπων ISO 14000 - Βασικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Κατηγορίες και τύποι Επιθεωρήσεων
 • Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
 • Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Ομαδική άσκηση.


2η Ημέρα

 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 το οποίο αναφέρεται σε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης
 • Κατηγορίες και Τύπου Επιθεωρήσεων
 • Ο ρόλος και οι υπευθυνότητες του επιθεωρητή
 • Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης
 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 (συνέχεια)
 • Ομαδική Άσκηση προγράμματος Επιθεώρησης
 • Ομαδική Άσκηση προετοιμασίας καταλόγου ελέγχου (Checklist)
 • Ατομική Άσκηση μη συμμορφώσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001
 • Ομαδική Άσκηση σύνταξης Μη συμμορφώσεων/παρατηρήσεων
 • Παρουσίαση άσκησης από ομάδες – Συζήτηση
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Εκπαιδεύτρια
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου
Επικεφαλής Επιθεωρητής ΚΕΠ
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου - Επικεφαλής Επιθεωρητής στη ΚΕΠ

Η Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Χημεία και μεταπτυχιακών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (M.Sc) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Από το 2009 εργάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ασχολείται ενεργά με επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι υπεύθυνη για τον Τομέα Εκπαίδευσης της ΚΕΠ και πιστοποιημένη από την ΑΝΑΔ ως εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5.

Από το 2015 είναι συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 238.00
 • € 76.00
 • € 162.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 03 Νοε 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Παρασκευή - 04 Νοε 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βά...

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επ...

28/05/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπο...

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

07/06/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online