Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

10 Οκτ 2022 08:45 14 Οκτ 2022 16:30
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 45001:2018.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξάσκηση καθώς και προετοιμασία για την απόκτηση εγκεκριμένου πιστοποιητικού μέσω γραπτής εξέτασης.

Αναγνώριση Πιστοποιητικού:

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον STAREGISTER και εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο απ’ όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnet-certification.com.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στις εταιρείες/οργανισμούς τους, τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου ISO 45001.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Ασφάλειας & Υγείας
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό & Διοικητικό προσωπικό
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων 
 • Σύμβουλοι Ασφάλειας & Υγείας.
 • Εσωτερικούς επιθεωρητές
 • Λειτουργούς Ασφάλειας
 • Επιθεωρητές Φορέων Πιστοποίησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 45001:2018:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 45001:2018. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες (και για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου) με έκπτωση: €69.51 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.


Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης.
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Ορισμοί Βασικών Εννοιών Ασφάλειας και Υγείας. Κατηγορίες και τύποι επιθεωρήσεων
 • Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Διαχείρισης ΥΑΕ
 • Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ
 • Ο ρόλος των Φορέων Διαπίστευσης και Πιστοποίησης. Ο Ρόλος των Συμβουλίων Διαπίστευσης
 • Ανάλυση του Προτύπου ISO 45001
 • Παρουσίαση ISO 19011
 • Προετοιμασία Επιθεώρησης
 • Διενέργεια Επιθεώρησης
 • Ασκήσεις Προετοιμασίας και Διενέργειας Επιθεώρησης ως προς ISO 45001
 • Ο ρόλος και οι Υπευθυνότητες του Επιθεωρητή
 • Ασκήσεις – Σενάρια Επιθεώρησης
 • Πιστοποίηση Επαγγελματιών


Εκπαιδευτής

Γιάννης Καρβέλας

Εγκεκριμένος εισηγητής από τον STAREGISTER,

Επικεφαλής Επιθεωρητής σε Οργανισμούς Πιστοποίησης

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 900.00
 • € 595.00
 • € 171.00
 • € 305.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 900.00
 • € 0.00
 • € 171.00
 • € 900.00

Costing Information:

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 10 Οκτ 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννης Καρβέλας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 11 Οκτ 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννης Καρβέλας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 12 Οκτ 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννης Καρβέλας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 13 Οκτ 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννης Καρβέλας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 14 Οκτ 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ιωάννης Καρβέλας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Ασφάλειας & Υγείας με βάση το πρό...

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων ως επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές σύμφωνα με τις απαιτήσεις το...

10/10/2022 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία...

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα γνωστό OHSAS 1...

01/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφα...

03/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

23/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critic...

30/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)