Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction - Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

30 Οκτ 2024 08:45 11 Νοε 2024 16:30
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
anad greek logo
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις μέρες μας η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονο-μικής απόδοσης της επιχείρησης, ελαχιστοποιεί τη σπατάλη πόρων και προσθέτει αξία στην επιχείρηση.

Άτομα τα οποία έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της εφαρμογής και της παρακολούθησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επιβάλλεται να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις στο Πρότυπο ISO 9001:2015.

Αναγνώριση Πιστοποιητικού:

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον STAREGISTER και εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύ-λη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες. Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο απ’ όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnet-certification.com.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων: στις απαιτήσεις του προτύπου, στο σχεδιασμό και υλοποίηση Εξωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και στην αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και επιθεωρούν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξάσκηση καθώς και προετοιμασία για την απόκτηση εγκεκριμένου πιστο-ποιητικού μέσω γραπτής εξέτασης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης, Διευθυντές ποιοτικού ελέγχου, Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Μέλη της Ομάδας Ποιότητας, Υπεύθυνους Τμημάτων, Διοικητικό προσωπικό, Εσωτερικούς επιθεωρητές , σύμβουλους επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο CYS προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες στη μισή τιμή: €38.50 + ΦΠΑ. Για αγορά του προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438. Εάν εμπίπτετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον CYS στο τηλ.22411414 για δωρεάν πρότυπα.

Εκπαιδεύτρια: Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου (Επικεφαλής Επιθεωρητής ΚΕΠ)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης. Ορισμοί Βασικών Εννοιών Ποιότητας, Κατηγορίες και τύποι Επιθεωρήσεων, Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Ρόλος των Συμβουλίων Διαπίστευσης και των Οργανισμών Πιστοποίησης, Παρουσίαση των βασικών Αρχών Διαχείρισης Ποιότητας από το Πρότυπο ISO 9001:2015.
 • Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Εξέταση 1ης ημέρας
 • Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Ασκήσεις
 • Εξέταση 2ης ημέρας
 • Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Ασκήσεις
 • Εξέταση 3ης ημέρας
 • Συγγραφή έκθεσης επιθεώρησης
 • Άσκηση
 • Εξέταση 4ης ημέρας
 • Πιστοποίηση Επαγγελματιών-Ανασκόπηση Δείγματος Εντύπου Επιθεώρησης και Γενική Επανάληψη
 • Γενικές Οδηγίες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων με βάση το Πρότυπο ISO 9001
 • Ομαδικές ασκήσεις: Χωρισμένοι σε ομάδες οι συμμετέχοντες θα επιθεωρήσουν εικονικές Εταιρείες.
 • Ανασκόπηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Γραπτή εξέταση 5ης ημέρας
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου - Επικεφαλής Επιθεωρητής στη ΚΕΠ

Η Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Χημεία και μεταπτυχιακών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (M.Sc) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Από το 2009 εργάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ασχολείται ενεργά με επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι υπεύθυνη για τον Τομέα Εκπαίδευσης της ΚΕΠ και πιστοποιημένη από την ΑΝΑΔ ως εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5.

Από το 2015 είναι συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1050.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 350.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1050.00
 • € 0.00
 • € 199.50
 • € 1050.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 30 Οκτ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 31 Οκτ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Τετάρτη - 06 Νοε 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 07 Νοε 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Δευτέρα - 11 Νοε 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

08/10/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το ...

Στις μέρες μας η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονο-μικής απόδοσης της επιχείρησης, ελαχιστο...

30/10/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλεια...

Η εκπαίδευση ISO/IEC 27001 Lead Auditor δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημ...

02/12/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online