Όροι Χρήσης

1. Γενικοί Όροι

Οι επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού τόπου www.myseminars.com.cy (ο οποίος από τούδε και στο εξής θα αναφέρεται ως ‘myseminars’) έχει υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της σελίδας και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, πριν από τη χρήση των σελίδων του ιστοτόπου αυτού καθώς καιτων οποιωνδήποτε παρεχόμενων υπηρεσιών προσφέρονται μέσα από αυτόν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί πλήρως με τους όρους χρήσης αυτούς, οφείλει να μην συνεχίσει την επίσκεψή του στον συγκεκριμένο ιστότοπο και να μην χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του. Αν παραμείνει στις σελίδες του ιστότοπου και/ή χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς ανεπιφύλακτα και στην ολότητά τους, άσχετα με την οποιαδήποτε γραπτή ή άλλη αποδοχή τους ή όχι.

Η myseminars διατηρεί πλήρως και πάντοτε το δικαίωμα, εφόσον παρατηρήσει, διαπιστώσει, ή υποπτευθεί σε ικανοποιητικό βαθμός παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας αυτής από οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε επισκέπτη/χρήστη, και χωρίς να έχει υποχρέωση να δώσει οποιαδήποτε προειδοποιήση:

 • να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση τέτοιων ή άλλων συνεργαζόμενωνεπισκεπτών/χρηστών στις σελίδες της
 • να διαγράψει λογαριασμούς τέτοιων ή άλλων συνεργαζόμενωνεπισκεπτών/χρηστών χωρίς προειδοποίηση
 • να διαγράψει μέρος ή την ολότητα στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί από τέτοιους ή συνεργαζόμενους επισκέπτες/χρήστες
 • να διαψεύσει στοιχεία και πληροφορίες που έχουν στο παρελθόν δημοσιευθεί από χρήστες, τα οποία αποδείχτηκαν ψευδή ή αναρτήθηκαν με πιθανό σκοπό την παραπλάνηση ή/και πρόκληση ζημιάς σε τρίτους.
Υποχρεώσεις Χρήστη/Επισκέπτη

Οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων της myseminars έχουν υποχρέωση

 • να συμμορφώνεται με τους Νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σχετικού Διεθνούς Δικαίου.
 • να συμμορφώνεται επιπλέον με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη χρήση του διαδικτύου και γενικά τις τηλεπικοινωνίες
 • να απέχει και να απορρίπτει κάθε παράνομη, καταχρηστική, παραπλανητική και γενικά κάθε επιβλαβή ή πιθανόν επιβλαβή ενέργεια σε σχέση με το περιεχόμενο και τις λειτουργίες των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα μας.
 • να είναι διακριτικός και να συμπεριφέρεται κόσμια, με σεβασμό και ευγένεια κατά την διάρκεια επίσκεψής ή/και χρήσης της ιστοσελίδας μας.
 • Να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου, γνωστή και ως ‘NETIQUETTE’
 • να απέχει από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ενέργεια προώθησης άσχετου και/ή ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam), ή υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στην Κυπριακή, Ευρωπαϊκή ή και Διεθνή Νομοθεσία.
 • Να απορρίπτει τις οποιεσδήποτε προκλήσεις ή προσκλήσεις, έμμεσες ή άμεσες που αντίκεινται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας της myseminars και να αναφέρει πάραυτα στους διαχειριστές της ιστοσελίδας οποιεσδήποτε πληροφορίες παραβίασης των όρων αυτών από τρίτα πρόσωπα, χρήστες ή όχι της ιστοσελίδας μας.
Αποδοχή Όρων

Οι επισκέπτες ή χρήστες της ιστοσελίδας της myseminars οφείλουν να αναζητήσουν, εντοπίσουν, μελετήσουν και αποδεχτούν πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου αυτού, πριν συνεχίσουν την πλοήγησή τους σε αυτόν. Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας της myseminars ζητείται η ηλεκτρονική αποδοχή των Όρων Χρήσης, και εφόσον αυτή γίνεται, τότε η ηλεκτρονική αποδοχή έχει τη θέση της γραπτής υπογραφής του χρήστη. Η μη ύπαρξη τέτοιας αποδοχής/υπογραφής των Όρων Χρήσης δεν απαλλάσσει τους επισκέπτες/χρήστες από τις υποχρεώσεις ορθής και νόμιμης χρήσης της σελίδας μας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε επισκέπτης/χρήστης της σελίδας μας διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης αυτούς, οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως την ιστοσελίδα της myseminars και να απέχει από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρήση των υπηρεσιών της. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται στην ολότητα τους και ανεπιφύλακτα.

Η myseminars έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να βελτιώνει, τροποποιεί, αλλάζει, αντικαθιστά μέρος ή την ολότητα των Όρων Χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες ή χρήστες της σελίδας οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν και να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές σε αυτούς και να συνεχίζουν να επισκέπτονται και/ήναν χρησιμοποιούν τη σελίδα της της myseminars μόνο αν αποδέχονται τους τροποποιημένους αυτούς Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να εγκαταλείψουν αμέσως την ιστοσελίδα μας.


2. Όροι Προσωπικών Δεδομένων
Εισαγωγή

Η myseminars ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ότι επιδεικνύει ισχυρό ενδιαφέρον για τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία ενδεχομένως να επιλέξουν αυτοί να μας παρέχουν. Τα ‘προσωπικά δεδομένα’ σας είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με σας και μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα σας, το email σας, την ημερομηνία γέννησης σας, και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που πιθανόν να μας παρέχετε. Η myseminars υιοθετεί πρακτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν στον υψηλότερο βαθμό το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνονται με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Συλλογή στοιχείων μέσω cookies και WebBeacons

Στην ιστοσελίδα της myseminars χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία τύπου cookies και WebBeacons. Αυτά χρησιμοποιούνται με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της δικής σας εμπειρίας, αφού μας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε επαναλαμβανόμενα στοιχεία εισαγωγής, ή να βελτιστοποιήσουμε τη χρησιμότητα διαφημίσεων αλλά και δικών σας προτιμήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα πιο πάνω εργαλεία χρησιμοποιούνται για τους πιο κάτω σκοπούς:

 • για να μας δώσετε την ευχέρεια να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στηνιστοσελίδα μας και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με τέτοιο τρόπο που να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας.
 • για την ανώνυμη συλλογή στατιστικών που θα μας δίνουν την ευχέρεια να κατανοήσουμε πώς χειρίζονται οι επισκέπτες μας την ιστοσελίδα μας και με αυτόν τον τρόπο να τη βελτιώνουμε συνεχώς.
 • για να έχουμε τη δυνατότητα να ταυτίζουμε εσάς με το λογαριασμό χρήστη σας, το όνομα, email σας, κτλ.
 • για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στο τι εσείς προτιμάτε.
 • για προσφορά διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας και για παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τους από τους επισκέπτες/χρήστες της.
 • για να μπορούμε να ελέγχουμε και να αποτρέπουμε μεγάλο αριθμό επαναλήψεων μιας διαφήμισης σε σας.
 • για να μετράμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και τον αριθμό επισκέψεων σε αυτήν
 • για να είναι δυνατή η εξαγωγή αναλύσεων μέσω της Google Analytics. Mπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Google Analytics και τη πολιτική διαχείρισης των δεδομένων που συλλέγονται, στους πιο κάτω συνδέσμους:

http://www.google.com/analytics/tos.html

http://www.google.com/privacy.html

Συλλογή στοιχείων μέσω e-mail

Τα e-mail που διακινούνται σε αυτή την ιστοσελίδα προς/από οποιαδήποτε κοινόχρηστη ή ιδιωτική περιοχή δεν δύνανται να είναι κρυπτογραφημένα. Συνεπώς, η myseminars συστήνει στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της, και με εξαίρεση το Όνομα τους και το Όνομα Χρήστη τους, να μην αποστέλλουν σε μας προσωπικά τους στοιχεία μέσωe-mail, τα οποία θεωρούν εμπιστευτικά. Οποιαδήποτε πληροφορία μάς μεταφέρεται μέσω μη-κρυπτογραφημένου email, γίνεται με ευθύνη του ή της χρήστη/επισκέπτη.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση cookies

Έχετε την ευχέρεια να απορρίψετε τη χρήση των cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης (browser) σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. (Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς να τα ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org)

Η myseminars δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει ή ενοικιάσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διοχετεύσει σε τρίτους τα ‘Προσωπικά Δεδομένα’ που μας έχετε εμπιστευτεί, πλην των περιπτώσεων όπου αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση δικού σας αιτήματος προς τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.


3. Όροι Περιεχομένου

Η σελίδα της myseminars περιέχει εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους (links, hyperlinks), διαφημιστικά banners, pop-upmessages, κτλ, από και προς άλλες σελίδες, για σκοπούς προώθησης των σκοπών της και για εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας. Η myseminars δεν φέρει απολύτως καμιά ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο των σελίδων-προορισμών όπου παραπέμπουν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι (links). Οι επισκέπτες/χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σύνδεσή τους με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Η myseminars δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα ή/και εγκυρότητα του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες της ιστοσελίδας της μέσω του της ευχέρειας που τους παρέχεται γι’ αυτό κατόπιν της σύνδεσής τους στον λογαριασμό τους, ή που αναρτάται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας εκ μέρους κάποιων χρηστών.

Προβλήματα/ζημιές και ταλαιπωρία που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη πλοήγησή σας σε σελίδες-προορισμούς, από εξωτερικούς συνδέσμους (links) πού υπάρχουν στη σελίδα μας, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σε αυτούς οφείλουν οι επισκέπτες/χρήστες να απευθύνονται.


4. Όροι σχετικοί με Λογαριασμούς Χρηστών

Η myseminars επιτρέπει στον καθένα ή την καθεμιά να δημιουργήσει λογαριασμό, αλλά και διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει ή πεισθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ότι τα προσωπικά στοιχεία που δημοσιεύει ο/η χρήστης είναι λανθασμένα, ψευδή, παραπλανητικά ή προσβλητικά. Οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό με τη myseminars, είτε ως απλοί χρήστες είτε ως συνεργάτες και πάροχοι προγραμμάτων κατάρτισης ή άλλων υπηρεσιών, συμφωνούν να παρέχουν αληθή, έγκυρα, και πλήρη στοιχεία και πληροφορίες που να δίνουν μια αντικειμενική εικόνα του περιεχομένου. Οι χρήστες, με τη δημιουργία λογαριασμού, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια, ήαποκάλυψη των στοιχείων τους.


5. Όροι σχετικοί με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Γενικοί Όροι

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της myseminars, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και διέπεται από τους Νόμους και Κανονισμούς της πολιτείας της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αυτό δεν περιορίζεται σε, αλλά περιλαμβάνει κείμενα, σχέδια, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες, αρχεία πολυμέσων, γραφικές παραστάσεις, καινοτόμους τρόπους προώθησης, μεθοδολογίες εργασίας και εκπαίδευσης, και κάθε είδους αρχεία που δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα τρίτων προσώπων η Νομικών Οντοτήτων.

Συνεπεία των πιο πάνω δικαιωμάτων, απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή/και αναπαραγωγή, ή πώληση ή αναδημοσίευση, η αποθήκευση ή/και μετάδοση, διανομή, έκδοση και γενικά κάθε μορφή εκμετάλλευσης οποιασδήποτε πληροφορίας, στοιχείου ή δεδομένου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, χωρίς τη προγενέστερη γραπτή άδεια των δικαιούχων. Επιτρέπεται μόνο η χρησιμοποίηση τους για προσωπική και περιορισμένη χρήση και κατά τρόπο που να μην συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των δικαιούχων. Στη σελίδα τη myseminars αναρτώνται σήματα, λογότυπα, κείμενα και πληροφορίες που είναι κατοχυρωμένα από τρίτους και συνεπώς άπτεται στα δικά τους δικαιώματα ο τρόπος που θα τα προστατεύσουν και καμιά σχέση δεν δύναται να έχουν τα δικαιώματα αυτά με την ιστοσελίδα μας.

Χρήση Υλικού από Δημόσιες Πηγές (PublicDomain)

Η myseminars, προς εμπλουτισμό του περιεχομένου της ιστοσελίδας της, χρησιμοποιεί πληροφορίες που βρίσκονται ή βρέθηκαν ή εκτέθηκαν σε δημόσια θέα, δημοσιευμένες σε σελίδες ή καταλόγους (ψηφιακές/ψηφιακούς και μη), των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται στη δικαιοδοσία των ιδιοκτητών των αναφερομένων πληροφοριών ή στη δικαιοδοσία ρυθμιστικών ή άλλων αρχών που εξασφάλισαν μέσω Νόμου ή συγκατάθεσης το δικαίωμα δημοσίευσης τους για σκοπούς τήρησης Νομοθεσίας/Κανονισμού, ή και για την καλοπροαίρετη πληροφόρηση του κοινού.

Η myseminars, χρησιμοποιεί και παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτές με θετικό τρόπο και ύφος, και με σκοπό την ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση του κοινού στα θέματα με τα οποία καταπιάνεται η ιστοσελίδα.

Ορθότητα πληροφοριών

Η myseminars καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μετάδοση και την ορθή και με κάθε δυνατή ακρίβεια και ενημερότητα παράθεση των πληροφοριών που αναρτώνται σε αυτήν, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια και ενημερότητα αυτή, ούτε και φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή άλλη ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί από οποιαδήποτε ανακρίβεια στις πληροφορίες αυτές.

Η myseminars καθιστά σαφές ότι οι όποιες πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της είναι για σκοπούς ενημέρωσης και μόνο, και πρέπει να επιβεβαιώνονται από τους χρήστες με δική τους ευθύνη και ενέργειες προς τους ίδιους τους συντελεστές ή και Ρυθμιστικές Αρχές, προτού αναληφθούν οποιεσδήποτε δράσεις, ενέργειες και υποχρεώσεις, οικονομικές ή άλλες, βασισμένες στην πληροφόρηση αυτή.


6. Όροι σχετικοί με το Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

H υπηρεσία Newsletter της myseminars παρέχεται σε όσους και όσες χρήστες/επισκέπτες έχουν προβεί σε σχετική εγγραφή τους στην υπηρεσία αυτή και έχουν δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αλλά και έκαναν δεκτούς τους όρους της υπηρεσίας που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας. Μετά την εγγραφή τους στην υπηρεσία, θα λαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ενημερωτικό Δελτίο της myseminars με το σχετικό περιεχόμενο για το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την εγγραφή τους στην υπηρεσία αυτή ή μεταγενέστερα, αλλά και με άλλο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό ήθελε κρίνει η myseminars σκόπιμο να συμπεριλάβει ως ενδιαφέρονστον/στηνκάθε εγγεγραμμένο/η στην υπηρεσία αυτή χρήστη. Η λήψη του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) δεν δίνει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας στον ή στην παραλήπτη, και συνεπώς οι πληροφορίες που παρέχονται στο Δελτίου αυτό συνεχίζουν να προστατεύονται από τους σχετικούς Κανονισμούς και Νομοθεσίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

H εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της myseminars, καθώς και η πιθανή διαγραφή εγγεγραμμένου/ης χρήστη, χωρίς η myseminars να έχει υποχρέωση να αναφέρει ή τεκμηριώσει τους οποιουσδήποτε λόγους για τέτοια ενέργεια.


7. Όροι σχετικοί με το Περιεχόμενο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η myseminars δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των σεμιναρίων ή άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. Οι πληροφορίες αυτές πηγάζουν κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο από τους διοργανωτές των σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεπώς η ορθότητα τους και γενικά το περιεχόμενο τους ολότητα του είναι ευθύνη του διοργανωτή.


8. Όροι σχετικοί με τον Γενικό Περιορισμό της Ευθύνης του Δικτύου της myseminars

Η myseminars, περιλαμβανομένων των στελεχών και συνεργατών της, χωρίς να εγγυάται ή και να ευθύνεται, καταβάλλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δημοσιεύει ή αναρτά να είναι ακριβείς, ενημερωμένες, πλήρεις και ορθές. Σε καμία περίπτωση, ακόμα και στη περίπτωση αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της myseminars για οποιαδήποτε ζημιά, οικονομική ή άλλη, τυχόν προκληθεί στους επισκέπτες ή χρήστες της ιστοσελίδας μας και που ενδεχομένως να προκύπτει από τη χρήση της δημοσιευμένης πληροφορίας.

Σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται η myseminars τη συνεχή και χωρίς λάθη παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, και συνεπώς δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιά ή ταλαιπωρία προκληθεί από τυχόν διακοπή των υπηρεσιών της ή ενδεχομένως από λάθη στην παροχή πληροφοριών.

Σε καμιά περίπτωση δεν αποδέχεται η myseminars ευθύνη για την παρουσία ‘ιών’ στη σελίδα της ή σε σελίδες-προορισμούς από εξωτερικούς συνδέσμου (links) που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν. Παρόλα αυτά, η myseminars χρησιμοποιεί τις καλύτερες και ασφαλέστερες δυνατές επιλογές που μεγιστοποιούν την ασφάλεια και μειώνουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους κινδύνους για τους επισκέπτες/χρήστες της.


Νομική Ομάδα MySeminars