FAQ

Ναι, η MySeminars είναι εγγεγραμμένη στη Κύπρο με Κύπριους μετόχους.

Όχι, η MySeminars δεν διοργανώνει σεμινάρια. Η MySeminars συγκεντρώνει στις σελίδες της εκπαιδευτικά προγράμματα από δεκάδες εκπαιδευτικά κέντρα στη Κύπρο αλλά και από τον Ελλαδικό χώρο.

Όχι. Η MySeminars δημοσιεύει προσωπικές πληροφορίες μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ατόμου που αφορούν. Σκοπός της MySeminars είναι να προβάλει ορθές πληροφορίες σχετικά με άτομα, τα προσόντα και δεξιότητές τους με στόχο τη θετική τους επαγγελματικής προαγωγή.

Όχι, η MySeminars επικοινωνεί μόνο με άτομα και εταιρείες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για αυτό το σκοπό. Οι όροι χρήσης τη σελίδας όπως και η πολιτική προστασίας δεδομένων είναι πολύ ξεκάθαρες και σκοπό έχουν να βελτοστοποιήσουν την εμπειρία των επισκεπτών της σελίδας. 

Η MySeminars έχει επενδύσει σημαντικά στην απόκτηση και χρήση ειδικών λογισμικών που δίνουν την ευχέρεια στο κάθε παραλήπτη διαφημιστικού περιεχομένου της, να μπορεί εύκολα, άμεσα και γρήγορα να διαγραφεί από οποιαδήποτε λίστα επικοινωνίας της MySeminars. Οι οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες της MySeminars συνάδουν απόλυτα με τον κανονισμό GDPR. 

Όχι, η MySeminars λειτουργεί αποκλειστικά στη Κύπρο. Διατηρεί όμως συνεργάτες σε χώρες του εξωτερικού προς υποστήριξη των εργασιών της.

Όχι ακόμα, αλλά να αναμένετε ότι αυτό θα γίνει στο σύντομο μέλλον.

Σεμινάρια ΑνΑΔ

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα

 

Την επιχορήγηση της ΑνΑΔ δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις για τους οποίους καταβάλλονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Από αυτούς εξαιρούνται εργαζόμενοι στη Κυβέρνηση, εργαζόμενοι στο πρωτογενή τομέα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, εξόρυξης και άλλους. Για λεπτομέρειες που αφορούν τις επιχορηγήσεις της ΑνΑΔ προστρέξτε στους αντίστοιχους οδηγούς πολιτικής της ΑνΑΔ που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ναι, έχει καθοριστεί από την ΑνΑΔ ως ελάχιστος αριθμός τα 3 άτομα. Συνήθως όμως οι διοργανωτές σεμιναρίων, εταιρεία ή εκπαιδευτής, απαιτούν τουλάχιστον 5-6 άτομα για να είναι εφικτή η διοργάνωση τέτοιου προγράμματος.

Με το πέρας της εκπαίδευσης, η εταιρία οφείλει να καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό στον Διοργανωτή του προγράμματος. Εφόσον υποβληθούν τα έγγραφα για την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, σε διάστημα 2-3 μηνών το αντίστοιχο ποσό που η εταιρεία έχει καταβάλει στο Διοργανωτή θα το λάβει ως επιχορήγηση με έμβασμα στο τραπεζικό λογαριασμό της. Είναι πολιτική της ΑνΑΔ να καταβάλει την επιχορήγηση μόνο εφόσον έχει πληρωθεί η διοργανώτρια εταιρία και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υποβληθούν με το αίτημα για τη καταβολή του χορηγήματος.

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα της ΑνΑΔ μπορούν να διοργανώνουν μόνο εγκεκριμένοι από την ΑνΑΔ Διοργανωτές (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΚΕΚ) και Εγκεκριμένοι από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτές (Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΕΕΚ).

Είναι πρακτική σε όλα τα σεμινάρια να δίνονται πιστοποιητικά παρακολούθησης εφόσον ο συμμετέχοντας έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του σεμιναρίου. Σε περιορισμένο αριθμό σεμιναρίων η απόκτηση του πιστοποιητικού συνεπάγεται επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις. Αυτό όμως δηλώνεται σαφώς από τον Διοργανωτή πριν από το πρόγραμμα κατάρτισης. Σε κάθε όμως περίπτωση το πιστοποιητικό παρακολούθησης πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο.

Εξετάσεις απαιτούνται όταν πρόκειται για σεμινάριο το οποίο οδηγεί σε συγκεκριμένη πιστοποίηση από τον ίδιο ή άλλο φορέα ή Αρχή που το εκδίδει. Ο συμμετέχοντας είναι ενήμερος εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτό.

Ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος για να δικαιούται την επιχορήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση η ΑνΑΔ δεν θα καταβάλει τη σχετική επιχορήγηση για το συγκεκριμένο συμμετέχοντα και συνεπώς το κόστος θα παραμείνει εις βάρος του εργοδότη του.

Η Νομοθεσία περί ΦΠΑ ορίζει ότι οι επιχορηγήσεις δεν εξαιρούνται της συγκεκριμένης Φορολογίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε ολόκληρο το κόστος του προγράμματος με συντελεστή 19%. Έτσι η εταιρία του συμμετέχοντα θα πληρώσει τη διαφορά μεταξύ κόστους και επιχορήγησης και επι πλέον τον ΦΠΑ επί ολόκληρου του ποσού. Εννοείται φυσικά ότι η εταιρεία θα πιστωθεί τον ΦΠΑ μέσα από την επόμενη δήλωση ΦΠΑ που θα υποβάλει.

Στα Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα ο αριθμός των συμμετεχόντων εγκρίνονται εκ των προτέρων από την ΑνΑΔ. Κατά κανόνα σε κανένα σεμινάριο δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 28 άτομα ή το μέγιστο αριθμό που προβλέπουν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα δια Νόμου με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών όπου μπορούν να συμμετάσχουν το μέγιστο 12-15 άτομα.

Τα Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια επιχορηγούνται με 100% εφόσον αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ και έχει εξασφαλιστεί σχετική έγκριση πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.

Ναι. Υπάρχουν διαδικασίες και έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται έγκαιρα καθώς και κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης. Οι διοργανωτές και Εκπαιδευτές είναι πολύ έμπειροι σε αυτό τον τομέα που είναι πρακτικά δύσκολο να μην καταβληθεί τελικά η επιχορήγηση. Ο επικρατέστερος λόγος για μη καταβολή επιχορήγησης σε Μονοεπιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι η παραβίαση των όρων της ΑνΑΔ που έχουν τεθεί στην έγκριση του προγράμματος.

Στα Μονοεπιχειρησιακά προγράμματα την αίτηση για το πρόγραμμα υποβάλει η επιχείρηση η οποία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό της, αλλά σε αυτό θα έχει την έμπειρη υποστήριξη του διοργανωτή που σχεδόν κατά κανόνα ετοιμάζει όλα τα έγγραφα για σας. Είναι κάτι που δεν πρέπει να σας ανησυχεί.

Σε αυτή τη περίπτωση οι κανόνες της ΑνΑΔ ορίζουν ότι το σεμινάριο πρέπει να διοργανωθεί εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ χώρο διεξαγωγής. Όλοι οι εγκεκριμένοι, από την ΑνΑΔ χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων είναι αναρτημένοι στη σελίδα της MySeminars. Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στη σελίδα των Χώρων Διεξαγωγής.

Ναι, η ΑνΑΔ διατηρεί σύστημα ελέγχου όλων των επιχορηγημένων σεμιναρίων της. Εντεταλμένοι ελεγκτές της ΑνΑΔ έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στο Χώρο Διεξαγωγής οποιαδήποτε στιγμή και να διενεργήσουν τον οποιοδήποτε έλεγχο θεωρούν κατάλληλο για να διαπιστώσουν τη τήρηση των όρων του προγράμματος. Συντάσσουν σχετική έκθεση στην ΑνΑΔ με τα ευρήματά τους. Η ΑνΑΔ έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις μεταξύ των οποίων και τη μη-καταβολή της χορηγίας ή ακόμα και αποκλεισμό της επιχείρησης από μελλοντικές επιχορηγήσεις.

Το ίδιο δύναται να συμβεί και στα διαδυκτιακά προγράμματα κατάρτισης, όπου οι ελεγκτές έχουν πάντα πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής.

Δεν υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές. Ο χώρος για ένα Μονοεπιχειρησιακό πρόγραμμα, που θα φιλοξενηθεί στους χώρους της αιτήτριας Επιχείρησης πρέπει να φέρει λογικές συνθήκες διεξαγωγής τέτοιου προγράμματος όπως επάρκεια χώρου για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ικανοποιητικό κλιματισμό ή θέρμανση και ελάχιστες ευκολίες για τον εξοπλισμό προβολής του εκπαιδευτή.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα

Την επιχορήγηση της ΑνΑΔ δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις για τους οποίους καταβάλλονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Από αυτούς εξαιρούνται εργαζόμενοι στη Κυβέρνηση, εργαζόμενοι στο πρωτογενή τομέα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, εξόρυξης κτλ. Για λεπτομέρειες που αφορούν τις επιχορηγήσεις της ΑνΑΔ προστρέξτε στους αντίστοιχους οδηγούς πολιτικής της ΑνΑΔ που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ναι, αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή εφόσον ο νέος εργοδοτούμενος πληροί τα κριτήρια για συμμετοχή σε αυτό.

Κάθε διοργανωτής σεμιναρίων έχει τη δική του πολιτική στο θέμα αυτό, την οποία συνήθως δηλώνει στα διαφημιστικά του ή στην ιστοσελίδα του.  

Ναι, ο διοργανωτής έχει την ευχέρεια να ακυρώσει ένα σεμινάριο αν αυτό δεν έχει εξασφαλίσει ελάχιστο αριθμό συμμετοχών ή για λόγους που ο ίδιος εκτιμά ότι πρέπει να το κάνει. Συνήθως οι Διοργανωτές σεμιναρίων ενημερώνουν για τυχόν ακυρώσεις 3-5 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Ναι, η ΑΝΑΔ ορίζει τους 6 συμμετέχοντες ως τον ελάχιστο αριθμό για να παραχωρήσει τη σχετική επιχορήγηση.

Σε αυτό το είδος των σεμιναρίων η εταιρεία του εκπαιδευόμενου καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του κόστους του σεμιναρίου και την επιχορήγησης και πλέον το ΦΠΑ για όλο το ποσό μετά από έκδοση σχετικού τιμολογίου από τον Διοργανωτή. Το ποσό της επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, είναι ευθύνη του διοργανωτή να κάνει τις σχετικές διευθετήσεις για ανάκτησή του.

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα της ΑνΑΔ μπορούν να διοργανώνουν Μόνο εγκεκριμένοι από την ΑνΑΔ Διοργανωτές (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΚΕΚ). Μπορείτε να δείτε δεκάδες Εγκεκριμένα Κέντρα ΕΠαγγελματικής Κατάρτισης με όλα τους τα σεμινάρια ΕΔΩ

Είναι πρακτική σε όλα τα σεμινάρια να δίνονται πιστοποιητικά παρακολούθησης εφόσον ο συμμετέχοντας έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του σεμιναρίου. Σε περιορισμένο αριθμό σεμιναρίων η απόκτηση του πιστοποιητικού συνεπάγεται επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις. Αυτό όμως δηλώνεται σαφώς από τον Διοργανωτή πριν από το πρόγραμμα κατάρτισης.

Εξετάσεις απαιτούνται όταν πρόκειται για σεμινάριο το οποίο οδηγεί σε συγκεκριμένη πιστοποίηση από τον ίδιο ή άλλο φορέα που το εκδίδει. Ο συμμετέχοντας είναι ενήμερος εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτό. Σε κάθε όμως περίπτωση δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όχι. Σε κάποιες άλλες όμως υπάρχει ημερομηνία λήξης και πρέπει να ακολουθούνται επαναληπτικά μαθήματα για τη διατήρηση του πιστοποιητικού σε ισχύ. Συνήθως η ημερομηνία λήξης καθορίζεται από σχετική Νομοθεσία του Κράτους ή κανονισμό οποιουδήποτε άλλου πιστοποιούντα φορέα ή αρχής.

Ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος για να δικαιούται την επιχορήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση η ΑνΑΔ δεν θα καταβάλει τη σχετική επιχορήγηση και ο διοργανωτής δύναται να απαιτήσει σχετική αποζημίωση από τον εκπαιδευόμενο και τον εργοδότη του ανάλογα με τη πολιτική της κάθε εταιρείας.

Η Νομοθεσία περί ΦΠΑ ορίζει ότι οι επιχορηγήσεις δεν εξαιρούνται της συγκεκριμένης Φορολογίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε ολόκληρο το κόστος του προγράμματος με συντελεστή 19%. Έτσι η εταιρία του συμμετέχοντα θα πληρώσει τη διαφορά μεταξύ κόστους και επιχορήγησης και επι πλέον τον ΦΠΑ επί ολόκληρου του ποσού. Εννοείται φυσικά ότι η εταιρεία θα ανακτήσει τον καταβληθέν Φόρο μέσα από την επόμενη δήλωση ΦΠΑ που θα υποβάλει.

Ναι, ο μέγιστος αριθμός είναι τα 28 άτομα ή το μέγιστο των εγκριμένων θέσεων του Χώρου Διεξαγωγής, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο. Σε κάποια σεμινάρια υπάρχει περεταίρω περιορισμός ανάλογα με τη φύση του προγράμματος, όπως τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών που απαιτείται πρακτική εξάσκηση.

Ναι, ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών από μια εταιρεία σε ένα Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο είναι τα 10 άτομα.

Τα Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια επιχορηγούνται με μέγιστο ποσοστό το 80%. Η ΑνΑΔ απαγορεύει την οποιαδήποτε επιχορήγηση για ποσά πέραν του 80% του αρχικού κόστους.

Ναι, δεν υπάρχει περιορισμός. Αυτό όμως που απαιτείται είναι η συγκατάθεση του εργοδότη για τη συμμετοχή του εργοδοτούμενου του.

Ναι, υπάρχει περίπτωση όταν δεν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η ΑνΑΔ.

Τα έγγραφα συμμετοχής συμπληρώνονται από την εταιρεία για τον κάθε εργοδοτούμενό της και υποβάλλονται στο Διοργανωτή. Τα υπόλοιπα έγγραφα και αιτήσεις για τη καταβολή του χορηγήματος είναι ευθύνη του Διοργανωτή (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Ναι, η ΑνΑΔ διατηρεί σύστημα ελέγχου όλων των επιχορηγημένων σεμιναρίων της. Εντεταλμένοι ελεγκτές της ΑνΑΔ έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στο Χώρο Διεξαγωγής οποιαδήποτε στιγμή και να διενεργήσουν τον οποιοδήποτε έλεγχο θεωρούν κατάλληλο για να διαπιστώσουν τη τήρηση των όρων του προγράμματος. Συντάσσουν σχετική έκθεση στην ΑνΑΔ με τα ευρήματά τους. Η ΑνΑΔ έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις μεταξύ των οποίων και τη μη-καταβολή της χορηγίας στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ακόμα και αποκλεισμό του διοργανωτή από τη οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων.

Το ίδιο ισχύει για προγράμματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου οι Ελεγκτές της ΑνΑΔ μπορούν να εισέλθουν στην διαδικτυακή τάξη και να προβούν στους ελέγχους που κρίνουν απαραίτητους.

Ναι, υπάρχουν προδιαγραφές που αναφέρονται στο οδηγό πολιτικής της ΑνΑΔ για το θέμα. Εντεταλμένοι ελεγκτές επιθεωρούν το χώρο και συντάσσουν έκθεση με την εισήγησή τους στην ΑνΑΔ. Η Αρχή έχει τον τελικό λόγο για το αν ο συγκεκριμένος χώρος θα εγκριθεί για τη διεξαγωγή προγραμμάτων της και να περιληφθεί στους σχετικούς καταλόγους της. Όλοι οι εγκεκριμένοι, από την ΑνΑΔ χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων είναι αναρτημένοι στη σελίδα της MySeminars. Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στη σελίδα των Χώρων Διεξαγωγής.

ΚΕΚ/ΔΕΚ/ΕΕΚ

Η MySeminars είναι συνδρομητική πλατφόρμα. Επικοινωνείστε με τη MySeminars στο info@myseminars.com.cy για να πάρετε καθοδήγηση.

Αν το προφίλ σας δεν υπάρχει στη MySeminars απλά στείλτε μας όλες τις πληροφορίες στο πιο πάνω email και θα το δημιουργήσουμε για εσάς. Δεν υπάρχει κανένα κόστος. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η πλατφόρμα της MySeminars είναι συνδρομητική. Υπάρχει ετήσιο κόστος για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών κάντρων ανάλογα με τον αριθμό σεμιναρίων που διοργανώνουν κάθε χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε στο info@myseminars.com.cy ή το 99398200

Όχι, μπορούν να φιλοξενηθούν στη πλατφόρμα και Συνέδρια, Εκθέσεις, Ημερίδες, Δωρεάν παρουσιάσεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning) κτλ. Το μόνο κριτήριο είναι ότι πρέπει να εμπίπτουν στον Επαγγελματικό Τομέα και να απευθύνονται σε εργαζόμενους, ανέργους και φοιτητές που προετοιμάζονται να μπουν στην αγορά εργασίας. Δεν φιλοξενούνται φροντιστήρια, ακαδημαϊκοί τίτλοι και προγράμματα μεγάλης διάρκειας.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το info@myseminars.com.cy ή το 99398200

Όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να προσφέρουν προγράμματα που εμπίπτουν στον επαγγελματικό κλάδο. Δεν θα αναρτώνται προγράμματα που αναφέρονται στον ακαδημαϊκό τομέα όπως φροντιστήρια και άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα.

Όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Στη myseminars φιλοξενούνται όλες οι Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεις. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να εμπίπτουν στον επαγγελματικό κλάδο και να είναι σχετικά μικρά σε διάρκεια. Δεν θα αναρτώνται προγράμματα που αναφέρονται στον ακαδημαϊκό τομέα όπως φροντιστήρια και άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα ή προγράμματα που είναι πολύ μεγάλα σε διάρκεια.

Όχι. Είναι αδύνατο να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός. Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για το τι αναρτά στη πλατφόρμα και είναι ο ίδιος υπόλογος για πιθανές επιπτώσεις παραπληροφόρησης. Παρόλα αυτά όταν υπάρχει ενημέρωσή μας για σοβαρή παραπληροφόρηση, η myseminars θα επεμβαίνει ανάλογα.

Θα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ταυτοποίηση των λογαριασμών. Αν παρόλα αυτά κάποιος καταφέρει να ξεγελάσει τη myseminars και να ενεργήσει στην πλατφόρμα ως κάποιος άλλος τότε την ευθύνη θα έχει αποκλειστικά ο ίδιος.

Ναι. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και ευκαιρίες για εξειδικευμένη προώθηση των εργασιών όλων των συντελεστών κατάρτισης τόσο από την ιστοσελίδα όσο και από τα εξωτερικά κανάλια επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει η MySeminars για το σκοπό αυτό. Η MySeminars διατηρεί επαγγελματικά κανάλια σε Facebook, Linkedin, εκδίδει Newsletters και άλλα επαγγελματικά έντυπα. Επίσης διατηρεί στοχευμένες θέσεις διαφημίσεων στην ιστοσελίδα της.

Όχι απαραίτητα, το κάθε σεμινάριο ανήκει απαραίτητα σε μία κατηγορία, όμως μπορεί να πάρει και περισσότερες κατηγορίες ανάλογα με το θέμα του. Π.χ. Ένα σεμινάριο με τίτλο 'Ασφάλεια και Υγεία στα Ξενοδοχεία' θα τοποθετηθεί και στην κατηγορία 'Ασφάλεια & Υγεία' αλλά και στην κατηγορία 'Τουρισμός/Ξενοδοχεία/Εστιατόρια'. Σπάνια όμως ένα σεμινάριο θα τοποθετείται σε πάνω από δύο κατηγορίες.

Όχι ακόμα, σύντομα όμως θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα.