Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Επαγγελματικός Τίτλος:

Επικεφαλής Επιθεωρητής στη ΚΕΠ

Τομείς Εξειδίκευσης:

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Πληροφορίες Εκπαιδευτή

Η Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Χημεία και μεταπτυχιακών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (M.Sc) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ασχολείται ενεργά με επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι υπεύθυνη για τον Τομέα Εκπαίδευσης της ΚΕΠ και πιστοποιημένη από την ΑΝΑΔ ως εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5.

Από το 2015 είναι συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ
  • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Πιστοποιήσεις Εκπαιδευτή
Πιστοποιήσεις ΕκπαιδευτήΦορέας Πιστοποίησης
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)ΑνΑΔ
Προγενέστερα Σεμινάρια
EXPIRED
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

23/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

EXPIRED
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφα...

03/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

EXPIRED
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

04/05/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

EXPIRED
LIVE ONLINE WEBINAR - Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

23/11/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE WEBINAR: Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφα...

28/09/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

30/03/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online