Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

30 Νοε 2022 08:45 01 Δεκ 2022 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία.

Στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Άτομα τα οποία ασχολούνται με την εφαρμογή του Προτύπου και καλούνται να προγραμματίσουν και να διενεργήσουν τις εσωτερικές επιθεωρήσεις επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις του Προτύπου και στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Υποψήφιοι επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης
 • Εσωτερικοί επιθεωρητές
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό και Διοικητικό προσωπικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στα Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Δομή νέου Προτύπου (High-level structure) ISO 22000
 • Ανάλυση του Προτύπου ISO 22000
 • Άσκηση 1 - Τίτλος άσκησης: Προσδιορισμός του πλαισίου Λειτουργίας του οργανισμού και των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών
 • Άσκηση 2 - Τίτλος άσκησης: Προσδιορισμός των ρίσκων και ευκαιριών του Οργανισμού
 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 (Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης)
 • Ομαδική Άσκηση προγράμματος Επιθεώρησης: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες με σκοπό την ετοιμασία προγράμματος επιθεώρησης και αντίστοιχου Checklist. – Παρουσίαση άσκησης από συμμετέχοντες
 • Άσκηση 3 - προσομοίωσης επιθεώρησης και εντοπισμού Τεκμηρίων Συμμόρφωσης.
 • Άσκηση 4 - Συγγραφή Έκθεσης Επιθεώρησης.
 • Θεωρητική παρουσίαση με στόχο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το πώς θα συντάξουν μία Έκθεση Επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων και τον αναφορών Μη-Συμμόρφωσης. Περιλαμβάνονται Συγγραφή Αναφορών Μη Συμμορφώσεων, Κατηγοριοποίηση Μη Συμμορφώσεων, Συγκέντρωση των ευρημάτων της επιθεώρησης και καταγραφή τους σε Αναφορά Επιθεώρησης.
 • Πρόταση για την Πιστοποίηση, Αξιολόγηση Διορθωτικών Ενεργειών.


Αναγνώριση Πιστοποιητικού: 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο απ’ όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnetcertification.com


Πρότυπο ISO 22000:2018:

Στο σεμινάριο απαιτείται η χρήση του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018. Η τιμή του προτύπου είναι €65.75 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.


Εκπαιδεύτρια

Αθηνά Παναγιώτου (Γενική Διευθύντρια ΚΕΠ & CYS)

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 238.00
 • € 76.00
 • € 162.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 30 Νοε 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 01 Δεκ 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critic...

30/11/2022 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018...

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο που εφαρμόζεται για την ενεργειακή διαχείριση σε οποιονδήποτε οργανισμό. Καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός δ...

07/12/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας...

Η δωροδοκία είναι παράνομη πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων, οποιασδήποτε αξίας, με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ...

14/12/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)