Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

30 Νοε 2022 08:45 01 Δεκ 2022 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία.

Στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Άτομα τα οποία ασχολούνται με την εφαρμογή του Προτύπου και καλούνται να προγραμματίσουν και να διενεργήσουν τις εσωτερικές επιθεωρήσεις επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις του Προτύπου και στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Υποψήφιοι επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης
 • Εσωτερικοί επιθεωρητές
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό και Διοικητικό προσωπικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στα Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Δομή νέου Προτύπου (High-level structure) ISO 22000
 • Ανάλυση του Προτύπου ISO 22000
 • Άσκηση 1 - Τίτλος άσκησης: Προσδιορισμός του πλαισίου Λειτουργίας του οργανισμού και των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών
 • Άσκηση 2 - Τίτλος άσκησης: Προσδιορισμός των ρίσκων και ευκαιριών του Οργανισμού
 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 (Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης)
 • Ομαδική Άσκηση προγράμματος Επιθεώρησης: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες με σκοπό την ετοιμασία προγράμματος επιθεώρησης και αντίστοιχου Checklist. – Παρουσίαση άσκησης από συμμετέχοντες
 • Άσκηση 3 - προσομοίωσης επιθεώρησης και εντοπισμού Τεκμηρίων Συμμόρφωσης.
 • Άσκηση 4 - Συγγραφή Έκθεσης Επιθεώρησης.
 • Θεωρητική παρουσίαση με στόχο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το πώς θα συντάξουν μία Έκθεση Επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων και τον αναφορών Μη-Συμμόρφωσης. Περιλαμβάνονται Συγγραφή Αναφορών Μη Συμμορφώσεων, Κατηγοριοποίηση Μη Συμμορφώσεων, Συγκέντρωση των ευρημάτων της επιθεώρησης και καταγραφή τους σε Αναφορά Επιθεώρησης.
 • Πρόταση για την Πιστοποίηση, Αξιολόγηση Διορθωτικών Ενεργειών.


Αναγνώριση Πιστοποιητικού: 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο απ’ όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnetcertification.com


Πρότυπο ISO 22000:2018:

Στο σεμινάριο απαιτείται η χρήση του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018. Η τιμή του προτύπου είναι €65.75 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.


Εκπαιδεύτρια

Αθηνά Παναγιώτου (Γενική Διευθύντρια ΚΕΠ & CYS)

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Αθηνά Παναγιώτου Ρουβή - Director General of the Cyprus Certification Company & Cyprus Organisation for Standardisation

Ms Athina Panayiotou is the Director General of the CYPRUS CERTIFICATION COMPANY LTD, (CCC) and the CYPRUS ORGANISATION FOR STANDARDISATION, (CYS). CCC and CYS are both Government-owned Certification Organizations with the Government being their only shareholder. CCC provides services of inspection, auditing and certification of Products and Management systems, with the aim to promote the development of competitiveness of Cypriot enterprises and to enhance innovation and continuous improvement.

CYS manages the national Standardiazation System, participates in the work of the European and International Standardization organizations and promotes the use of National, European and International Standards in Cyprus. Along with her duties as the Director General of both Organizations, Ms Panayiotou is also a Lead Auditor as well as a Lead Instructor/ trainer forManagement Systems and for a number of other specifications relevant to both the local and the overseas market.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 238.00
 • € 76.00
 • € 162.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 30 Νοε 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 01 Δεκ 2022

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπο...

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

13/10/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

07/11/2023 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015 - Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφα...

06/12/2023 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)