Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

27 Μαρτίου 2024 08:45 28 Μαρτίου 2024 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 9001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε μια Επιχείρηση ή Οργανισμό, το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση/Οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο την βελτίωση της απόδοσης της και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της.

Στις μέρες μας η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης ή οργανισμού, ελαχιστοποιεί τη σπατάλη πόρων και προσθέτει αξία στην επιχείρηση.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και θα γίνει ανάλυση τους με χρήση παραδειγμάτων εφαρμογής τους σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύσσουν εγχειρίδια, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας, έντυπα και διάφορα εργαλεία, να αξιολογούν και να βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001:2015.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης, Διευθυντές ποιοτικού ελέγχου, Τεχνικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υπεύθυνους Τμημάτων, Διοικητικό προσωπικό, εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας, σύμβουλους επιχειρήσεων.


Όσοι παρακολούθησαν το συγκεκριμένο σεμινάριο συνήθως επιλέγουν να παρακολουθήσουν και το πιο κάτω σεμινάριο

10/04/2024 - Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο CYS προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες στη μισή τιμή: €38.50 + ΦΠΑ. Για αγορά του προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.

Εάν εμπίπτετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον CYS στο τηλ. 22411414 για δωρεάν πρότυπα.


Περιεχόμενο Προγράμματος

1η Ημέρα

 • Εισαγωγή
 • Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης.
 • Ορισμός και σκοπός Συστημάτων Ποιότητας
 • Σειρά Προτύπων ISO 9000 - Βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας
 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 το οποίο αναφέρεται σε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
 • Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015
 • Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Άσκηση με πρακτική εφαρμογή απαιτήσεων
 • Κατηγορίες και Τύπου Επιθεωρήσεων
 • Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 - συνέχεια
 • Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Άσκηση με πρακτική εφαρμογή απαιτήσεων
 • Ανασκόπηση ημέρας - Συζήτηση


2η Ημέρα

 • Πρακτική εφαρμογή απαιτήσεων του Προτύπου
 • Ασκήσεις
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση
 • Τέλος σεμιναρίου
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου - Επικεφαλής Επιθεωρητής στη ΚΕΠ

Η Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Χημεία και μεταπτυχιακών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (M.Sc) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Από το 2009 εργάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ασχολείται ενεργά με επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι υπεύθυνη για τον Τομέα Εκπαίδευσης της ΚΕΠ και πιστοποιημένη από την ΑΝΑΔ ως εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5.

Από το 2015 είναι συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 170.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 27 Μαρτίου 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 28 Μαρτίου 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχε...

H εγγύηση ότι η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στις εσωτερικές της διαδικασίες αλλά και μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως επίσης η δ...

16/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015: Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχει...

H διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας στον Τουρισμό και στην Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ειδικότερα. Τα ψηλά επίπεδα ανταγωνισμού τόσον εντ...

24/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βά...

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επ...

28/05/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπο...

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

07/06/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online