Απαιτήσεις του προτύπου ISO14064-1 για διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

15 Φεβ 2024 08:45 15 Φεβ 2024 16:30
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Απαιτήσεις του προτύπου ISO14064-1 για διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες δεκαετίες. Αυτές οι αλλαγές στο κλίμα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τον πλανήτη μας, επηρεάζοντας τα αποθέματα τροφίμων και νερού καθώς και την υγεία μας.

Το κύριο αίτιο της κλιματικής αλλαγής όπως διαφάνηκε τα τελευταία χρόνια, είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά το οποίο ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας της γης, συσσωρεύονται γύρω από αυτήν και λειτουργούν όπως το γυαλί των θερμοκηπίων, παγιδεύουν δηλαδή τη θερμότητα του ήλιου, προκαλώντας την υπερθέρμανση του πλανήτη μας. Πολλά από αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου υπάρχουν στη φύση, κυρίως όμως η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων ορισμένων από αυτών στην ατμόσφαιρα δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα.

Το Πρότυπο ISO 14064-1 καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις σε επίπεδο οργανισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την υποβολή εκθέσεων αερίων θερμοκηπίου (GHG). Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση του αποθέματος αερίων του θερμοκηπίου ενός Οργανισμού ή μιας Εταιρείας. Οργανισμοί / Εταιρείες που θέλουν να υπολογίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να ετοιμάσουν εκθέσεις με τις αέριες εκπομπές που εκλύουν ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους, επιβάλλεται να εκπαιδεύσουν άτομα στις απαιτήσεις του Προτύπου και στις μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό, την ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Υπεύθυνους Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, εσωτερικούς επιθεωρητές σε Εταιρείες / Οργανισμούς που εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Επαληθευτές αερίων θερμοκηπίου, Επιθεωρητές Φορέων που ασχολούνται με τις επαληθεύσεις αερίων του θερμοκηπίου, Υπεύθυνους Τμημάτων, Διευθυντικό και Διοικητικό προσωπικό, Συμβούλους Επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Προγράμματος

 • Εισαγωγή
 • Ανάλυση βασικών απαιτήσεων του προτύπου ISO14064-1
  • Όρια αποθέματος αερίων θερμοκηπίου
  • Τρόποι Αναφοράς ορίων
  • Ποσοτικός προσδιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Αναγνώριση πηγών για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου
  • Επιλογή ποσοτικής προσέγγισης
  • Επιλογή και συλλογή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για ποσοτικοποίηση- Πολιτική Ποιότητας
  • Επιλογή - Προσδιορισμός του έτους αναφοράς
  • Πρωτοβουλίες μείωσης και απομάκρυνσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Στόχοι βελτίωσης μείωσης ή απομάκρυνσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
  • Διαχείριση ποιότητας αποθέματος αερίων θερμοκηπίου
  • Ρόλος του Οργανισμού στον υπολογισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Υπολογισμός αβεβαιότητας μετρήσεων
  • Ετοιμασία έκθεσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Ομαδική Άσκηση Προσδιορισμού αερίων ρύπων του θερμοκηπίου
 • Ανασκόπηση προγράμματος
 • Συζήτηση


Πρότυπο CYS EN ISO 14064-1: 

Για σκοπούς εκπαίδευσης, ο CYS προσφέρει σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, το Πρότυπο CYS EN ISO 14064-1:2019 στη μισή τιμή: €48.19 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για αγορά του προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.

Εκπαιδεύτρια:

Νατάσα Τριανταφυλλίδου (Senior Environmental Auditor)

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 280.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 140.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 53.20
 • € 280.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 15 Φεβ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις του προτύπου ISO14064-1 για διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:...

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη κα...

28/02/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του...

Το ISO 9001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε μια Επιχείρηση ή Οργανισμό, το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση/Οργα...

27/03/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015...

Μια εσωτερική επιθεώρηση, ως απαίτηση του Προτύπου ΙSO 9001:2015, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος Διαχείρ...

10/04/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015: Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχει...

H διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας στον Τουρισμό και στην Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ειδικότερα. Τα ψηλά επίπεδα ανταγωνισμού τόσον εντ...

24/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )