Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ISO 14001:2015

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

28 Μαΐου 2024 08:45 03 Ιουν 2024 16:30
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
anad greek logo
Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ISO 14001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση / ο Οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα με το οποίο θα προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές της πλευρές, τις απειλές και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με στόχο την μείωση του Περιβαλλοντικού της / του Αποτυπώματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, να εντοπίζουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις και να επιθεωρούν προς πιστοποίηση ένα Σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως προς το Πρότυπο ISO 14001:2015.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Υπεύθυνους Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Υπεύθυνους Τμημάτων
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Εσωτερικούς επιθεωρητές
 • Σύμβουλους επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενα Προγράμματος
 • Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης
 • Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Τεκμηρίωση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.)
 • Προετοιμασία Αξιολόγησης ΣΠΔ
 • Άσκηση Προγράμματος Επιθεώρησης
 • Ο Ρόλος και οι Υπευθυνότητες του Επιθεωρητή. Παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 19011 σχετικά με τον ρόλο και τις υπευθυνότητες του επιθεωρητή.
 • Άσκηση Κατανομής Αρμοδιοτήτων Επιθεώρησης.
 • Συγγραφή έκθεσης επιθεώρησης
 • Άσκηση για συγγραφή έκθεσης
 • Ασκήσεις για καταγραφή μη συμμορφώσεων και παρατηρήσεων
 • Ανασκόπηση Δείγματος Εντύπου Εξέτασης και Γενική Επανάληψη
 • Πιστοποίηση Επαγγελματιών
 • Γενικές Οδηγίες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων με βάση το Πρότυπο ISO 14001
 • Ομαδικές ασκήσεις: Χωρισμένοι σε ομάδες οι συμμετέχοντες θα επιθεωρήσουν εικονικές Εταιρείες.
 • Ανασκόπηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

* Θα υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος της κάθε ημέρας εκπαίδευσης


Πρότυπο CYS EN ISO 14001:2015:
 • Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 14001:2015. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο CYS προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες με έκπτωση: €41.25 + ΦΠΑ. Για αγορά του προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.
 • Εάν εμπίπτετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον CYS στο τηλ. 22411414 για δωρεάν πρότυπα.

Αναγνώριση Πιστοποιητικού: To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnet-certification.com
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου - Επικεφαλής Επιθεωρητής στη ΚΕΠ

Η Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου στην Χημεία και μεταπτυχιακών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών (M.Sc) και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Από το 2009 εργάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ασχολείται ενεργά με επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι υπεύθυνη για τον Τομέα Εκπαίδευσης της ΚΕΠ και πιστοποιημένη από την ΑΝΑΔ ως εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5.

Από το 2015 είναι συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1050.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 350.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1050.00
 • € 0.00
 • € 199.50
 • € 1050.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 28 Μαΐου 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Τετάρτη - 29 Μαΐου 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 30 Μαΐου 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Παρασκευή - 31 Μαΐου 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Δευτέρα - 03 Ιουν 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Πρότυπο ISO 14001:2015