Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Πληροφορική - Επαγγελματίες IT - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

27 Νοε 2023 09:00 01 Δεκ 2023 17:00
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκπαίδευση ISO/IEC 27001 Lead Auditor δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν θα μπορεί να γίνει σχεδιασμός και διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO/IEC 27001 και ISO 19011.

 • Σημαντικό: Το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα. 
 • Προαπαιτούμενο: Βασική κατανόηση του προτύπου ISO/IEC 27001.
 • Εξέταση & πιστοποιητικό PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να παρακαθήσουν σε εξέταση για την απόκτηση του πιστοποιητικού "PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor". Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του PECB: https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-iec-27001/iso-iec-27001-leadauditor 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διευθυντές/στελέχη Εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης, Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), Μέλη ομάδας ΣΔΑΠ, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Υπεύθυνους Τμημάτων, Διοικητικό προσωπικό, επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας, σύμβουλους επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπα CYS ISO 27001:2022 & CYS EN ISO 27002:2022:

Η εκπαιδεύτρια προτείνει όπως οι συμμετέχοντες έχουν μαζί τους τα Πρότυπα CYS ISO 27001:2022 & CYS EN ISO 27002:2022.

Για σκοπούς εκπαίδευσης ο CYS προσφέρει τα Πρότυπα στους συμμετέχοντες στη μισή τιμή: ISO 27001 €30.50 + ΦΠΑ & ISO 27002

€77 + ΦΠΑ . Εάν εμπίπτετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει ειδικό σχέδιο του CYS για δωρεάν πρότυπα.

Για πληροφορίες και αγορά των προτύπων επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.

Εκπαιδεύτρια: Αργυρώ Χατζοπούλου

ISO 27001 Lead Auditor,

Member of the ISO/IEC JTC1 SC27 "Information Security,

Cybersecurity & Data Privacy" Co-founder APIROPLUS Solutions

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1300.00
 • € 595.00
 • € 0.00
 • € 705.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1300.00
 • € 0.00
 • € 247.00
 • € 1300.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Πληρωτέο ποσό: €705 (το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου ώστε να μπορέσει να γίνει η εγγραφή στην πλατφόρμα του PECB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 27 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 17:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 28 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 17:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 17:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 30 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 17:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 01 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 17:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχε...

H εγγύηση ότι η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στις εσωτερικές της διαδικασίες αλλά και μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως επίσης η δ...

16/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015: Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχει...

H διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας στον Τουρισμό και στην Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ειδικότερα. Τα ψηλά επίπεδα ανταγωνισμού τόσον εντ...

24/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βά...

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επ...

28/05/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

ISO 27001:2022. Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Προτύπο...

Το Πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την καθιέρωση, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο...

07/06/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online