Απαιτήσεις Προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

11 Ιουν 2024 08:45 12 Ιουν 2024 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
presentation img Βάσος Βασιλείου
anad greek logo
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία το οποίο ήρθε και αντικατέστησε το OHSAS 18001. Καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση/ο Οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα με το οποίο θα προσδιορίζει τους εργασιακούς κινδύνους για το προσωπικό και θα αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας με βάση τα Πρότυπα ISO 45001 και ISO 19011.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας με βάση τα Πρότυπα ISO 45001 και ISO 19011.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Ασφάλειας & Υγείας
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό & Διοικητικό προσωπικό
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Σύμβουλοι Ασφάλειας & Υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 45001:2018:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 45001:2018. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης προσφέρει την ελληνική έκδοση του Προτύπου στους συμμετέχοντες (και για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου) με έκπτωση: €49.50 πλέον ΦΠΑ. Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411413 ή 22411414.

Αναγνώριση Πιστοποιητικού: To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnet-certification.com 


Εκπαιδευτής: Βάσος Βασιλείου - Διευθυντής Πιστοποίησης ΚΕΠ


Περιεχόμενο Σεμιναρίου 

1η Ημέρα

 • Ορισμός και σκοπός Συστημάτων, Σειρά Προτύπων Ασφάλειας και Υγείας, Βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας, Κατηγορίες και τύποι Επιθεωρήσεων
 • Πρότυπο Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία ISO 45001 – Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων


2η Ημέρα

 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011
 • Ομαδική Άσκηση προετοιμασίας προγράμματος Επιθεώρησης
 • Ομαδική Άσκηση προετοιμασίας Καταλόγου Ελέγχου (Checklist)
 • Ατομική Άσκηση μη συμμορφώσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001
 • Ομαδική άσκηση σύνταξης μη συμμορφώσεων / παρατηρήσεων - Κατηγοριοποίηση Μη Συμμορφώσεων
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Βάσος Βασιλείου - Διευθυντής Πιστοποίησης ΚΕΠ

Εκπρόσωπος CYS στην διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC176/SC2 Quality Systems


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 170.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 11 Ιουν 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Βάσος Βασιλείου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Τετάρτη - 12 Ιουν 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Βάσος Βασιλείου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις Προτύπου ISO 45001:2018 για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης