Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

29 Ιουν 2022 08:30 30 Ιουν 2022 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων.

Άτομα τα οποία ασχολούνται με την εφαρμογή του Προτύπου και καλούνται να προγραμματίσουν και να διενεργήσουν τις εσωτερικές επιθεωρήσεις επιβάλλεται να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις του Προτύπου και στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ


 • Υποψήφιοι επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης
 • Εσωτερικοί επιθεωρητές
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διευθυντικό και Διοικητικό προσωπικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναγνώριση Πιστοποιητικού: 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο απ’ όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnetcertification.com


Πρότυπο ISO 22000:2018:

Στο σεμινάριο απαιτείται η χρήση του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018. Η τιμή του προτύπου είναι €65.75 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για αγορά του Προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.


Εκπαιδεύτρια

Αθηνά Παναγιώτου

Γενική Διευθύντρια ΚΕΠ & CYS

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 238.00
 • € 76.00
 • € 162.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 29 Ιουν 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αθηνά Παναγιώτου Ρουβή

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 30 Ιουν 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αθηνά Παναγιώτου Ρουβή

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης