Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

08 Οκτ 2024 08:45 09 Οκτ 2024 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
presentation img Βάσος Βασιλείου
anad greek logo
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων στους Οργανισμούς / Εταιρείες τους έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν και να βελτιώνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει ο Οργανισμός / Εταιρεία τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Τεχνικοί Διευθυντές
 • Διευθυντές Ποιοτικού ελέγχου
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Εσωτερικοί & εξωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015:

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο CYS προσφέρει το Πρότυπο στους συμμετέχοντες στη μισή τιμή: €38.50 + ΦΠΑ. Για αγορά του προτύπου επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438. Εάν εμπίπτετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον CYS στο τηλ. 22411414 για δωρεάν πρότυπα.


Αναγνώριση Πιστοποιητικού: To εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ακαδημία του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης IQNet. Οι συμμετέχοντες με το πιστοποιητικό που θα τους δοθεί θα μπορούν να εγγραφούν στην διαδικτυακή πύλη του IQNet Academy και να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.

Το πιστοποιητικό είναι διεθνές αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες μέλη του ΙQNet Academy προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αξία στην εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IQNet www.iqnet-certification.com


Εκπαιδευτής: Βάσος Βασιλείου: Διευθυντής Πιστοποίησης

Περιεχόμενο Προγράμματος

1η Ημέρα

 • Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης.
 • Ορισμός και σκοπός Συστημάτων Ποιότητας
 • Σειρά Προτύπων ISO 9000 - Βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας
 • Κατηγορίες και τύποι Επιθεωρήσεων
 • Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015
 • Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015— συνέχεια
 • Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων
 • Άσκηση Τεκμηρίωσης. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εντοπίσουν τα εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα και τα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού τους.
 • Ανασκόπηση ημέρας - Συζήτηση


2η Ημέρα

 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 το οποίο αναφέρεται σε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
 • Κατηγορίες και Τύπου Επιθεωρήσεων
 • Ο ρόλος και οι υπευθυνότητες του επιθεωρητή
 • Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης
 • Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 (συνέχεια)

Άσκηση προγράμματος Επιθεώρησης

 • Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες με σκοπό την ετοιμασία προγράμματος επιθεώρησης για είδος εταιρείας που θα δοθεί από τον εκπαιδευτή με βάση το Εγχειρίδιο ποιότητας της
 • Άσκηση Προετοιμασίας Καταλόγου Ελέγχου (Checklist) που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς Επιθεώρησης μιας Εταιρείας που θα δοθεί από τον εκπαιδευτή και θα δοθεί σχετικό υλικό. Παρουσίαση άσκησης από συμμετέχοντες
 • Άσκηση μη συμμορφώσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
 • Παρουσίαση άσκησης από ομάδες – Συζήτηση
 • Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Συζήτηση
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Βάσος Βασιλείου - Διευθυντής Πιστοποίησης ΚΕΠ

Εκπρόσωπος CYS στην διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC176/SC2 Quality Systems


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 170.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Ειδικές τιμές για άνεργους & φοιτητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 08 Οκτ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Βάσος Βασιλείου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Τετάρτη - 09 Οκτ 2024

Ώρα

08:45 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Βάσος Βασιλείου

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης...

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμό...

08/10/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με Βάση το ...

Στις μέρες μας η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της οικονο-μικής απόδοσης της επιχείρησης, ελαχιστο...

30/10/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Επικεφαλής επιθεωρητές για ISO/IEC 27001. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλεια...

Η εκπαίδευση ISO/IEC 27001 Lead Auditor δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Συστημ...

02/12/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online