MMC Management Center Limited

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά

Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

Digital Marketing/ Sales/ Service

Αγορές/Αποθήκη

Ακαδημαϊκά Θέματα

Κατασκευές/ Construction

Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

Πληροφορίες Διοργανωτή

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει πολύ γρήγορα και γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστικό. Οι εταιρίες και οι οργανισμοί αγωνίζονται συνεχώς τόσο για να επιβιώσουν στις αλλαγές όσο και για να αναπτύξουν ή να διατηρήσουν το δικό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιτυχημένοι οργανισμοί και εταιρίες αναγνωρίζουν ότι το ανθρώπινο τους δυναμικό μπορεί να αποτελέσει το ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο Mediterranean Management Centre (MMC Ltd) ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μιας επιχείρησης. Γι' αυτό το λόγο εργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να αυξήσουμε την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Στο Mediterranean Management Centre δεν θα μπορούσαμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας αν δεν αναγνωρίζαμε και εμείς την αξία του ανθρώπινου δυναμικού και την σημασία του στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Ο θεμέλιος λίθος της επιτυχίας της MMC είναι το ανθρώπινο της δυναμικό. Η αφοσίωσή μας στη συνεχή του αναβάθμιση και βελτίωση ούτως ώστε και αυτό με την σειρά του να εργάζεται ακούραστα προς την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και συνεργατών μας, αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των ποιοτικών μας στόχων.

Η ΜΜC αποτελείται από τρία τμήματα:

 1. To τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης διοργανώνει ενδοεταιρικά και πολυεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα για προσωπικές βοηθούς και ιδιαιτέρες γραμματείς, διευθυντές, τμηματάρχες, πωλητές και άλλους. Η MMC εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Επικοινωνία και προσωπική ανάπτυξη
  • Διεύθυνση έργων (project management)
  • Διεύθυνση, καθοδήγηση και ηγεσία
  • Θέματα προσωπικών βοηθών και βοηθών γραφείου
  • Και άλλα

Στην MMC στοχεύουμε στο να προσφέρουμε στους πελάτες μας ποιοτικές εκπαιδευτικές λύσεις που θα τους επιτρέψουν να φτάσουν στην επιχειρηματική τελειότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μεταφοράς ικανοτήτων και γνώσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους εκπαιδευτών σε ένα ευχάριστο εκπαιδευτικών περιβάλλον και με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.


2. Το τμήμα Διοργανώσεων ασχολείται με διοργανώσεις συνεδρίων, εκθέσεων, επιχειρηματικών παιγνιδιών, διαλέξεων, διοργανώσεων lifestyle και άλλα. Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις του τμήματος είναι το ετήσιο συνέδριο για προσωπικές βοηθούς και ιδιαιτέρες γραμματείς, το ετήσιο συνέδριο για πωλήσεις, το Manager’s TOOLBOX και άλλα.


 3. Το τμήμα Ευρωπαϊκών Έργων σχεδιάζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά έργα. Μέχρι σήμερα το τμήμα έχει υλοποιήσει το έργο Κανάλια Πρόσβασης της ΚΠEqual με προϋπολογισμό πέραν των 500000 ευρώ. Επιπλέον το τμήμα έχει υλοποιήσει συμβάσεις στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον το τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει υλοποιήσει 3 έργα Leonardo ως εταίρος.


Επιπρόσθετα η MMC έχει εγκριθεί ως «Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων» για τον Τομέα Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα ακόλουθα Επαγγελματικά Πεδία.


-        - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΑνΑΔ
ΚΑΕΠ-Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑνΑΔ
Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα
Μαρίνα Γιαρένη
Μαρίνα Γιαρένη

CEO and Chief Learning Officer at Learning4Life Training

Trainer

Χριστιάνα Κναή
Χριστιάνα Κναή

General Manager at MMC Ltd

Trainer

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία, Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), Digital Marketing/ Sales/ Service, Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

Νίκη Κουλούρη
Νίκη Κουλούρη

Leadership and Creativity Coach | Enneagram Practitioner Trainer | Facilitator | Speaker

Trainer

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία, Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), Ακαδημαϊκά Θέματα

Αντρέας Σολωμού
Αντρέας Σολωμού

Project Manager/Associate Instructor/Author

Trainer

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Βασιλική Ανδρικοπούλου
Βασιλική Ανδρικοπούλου

Head of Training and Development and HR of MMC Management

Expert, Trainer

Soft Skills / Επικοινωνία, Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), Digital Marketing/ Sales/ Service

Περικλής Παπαλουκάς
Περικλής Παπαλουκάς

Εκπαιδευτής Προγραμμάτων στην MMC

Expert, Trainer

Τρέχοντα Σεμινάρια
Αποτελεσματικές Τεχνικές Πωλήσεων

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο καταναλωτής ξέρει ακριβώς τι θέλει και έχει επιλογές ανάμεσα σε πολλά και διαφορετικά brands, η ανάγκη εκπαίδευσης...

23/07/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολιστική Προσέγγιση στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ένα διαρκές μεταβαλλόμενο περιβάλλον και υποψήφιους πελάτες οι οποίοι είναι αρκετά ...

10/09/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας- Ανάπτυξη Ικανοτήτων Διαχείρισης Απόδοσης

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδ...

17/09/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφ...

17/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Βελτίωση Παραγωγικότητας και Επίτευξη Στόχων για Γραφειακό Προσωπικό

Στους γρήγορους και έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας το γραφειακό προσωπικό καλείται να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από καθημερινές προσκλήσεις και εργασίες (...

18/09/2024 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) κα...

19/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Εισαγωγή στη σύναψη και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι λειτουργοί των Δήμων, οι οποίοι εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διοίκησης / διαχείρισης της υλοποίησής τους, α...

24/09/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Project Management Professional

Companies often deal with projects that need to be delivered before a specific date, within a budget and satisfying specific quality objectives. The Project ...

26/09/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είνα...

26/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου στον χώρο εργασίας για επιστημονικό και εποπτικό προσωπικό

Ο χρόνος είναι πλέον ένας πόρος πολύτιμος και η σωστή αξιοποίηση του αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία αλλά και για τις εταιρίες και οργανισμούς γενικ...

03/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

The essentials of Management

To φαινόμενο της αλλαγής δεν αποτελεί πλεόν εξαίρεση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά αντιμετωπίζεται ως μια περιστασιακή κατάσταση. Δεν κλονίζει πλέ...

08/10/2024 08:30

18 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε...

08/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην ...

17/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Αποτελεσματικές Προσλήψεις και Εντοπισμός Ταλέντων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δύο πιο δημοφ...

30/10/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Νομολογία Δημόσιων Συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για τα στελέχη που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης της υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη η εξοικείωση με ειδικές περ...

12/11/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

13/11/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 και τον Κανονισμό 138/2016

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν σ...

19/11/2024 08:30

21 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Το σεμινάριο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας του προσωπικού που στηρίζει προϊσταμένους τμ...

26/11/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο να καλλιεργήσει μια πελατοκεντρική κουλτούρα καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά εργαλεία και τεχνικές...

05/12/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Gender Equality in Workplace

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

10/12/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού

Η διαχείριση των ανθρώπων σε μια επιχείρηση είναι από μόνη της μεγάλη πρόκληση. Η ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στις επιδόσει...

10/12/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Αλλαγής

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι αλλαγές που καλούνται οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν από οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παρ...

27/06/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε...

27/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είνα...

27/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Στρατηγική μετατροπή των χώρων εργασίας σε εργασιακούς χώρους μάθησης

Οι χώροι εργασίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μάθηση και εκπαίδευση των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό είν...

25/06/2024 08:30

15 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) κα...

25/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφ...

20/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Νομολογία Δημόσιων Συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για τα στελέχη που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης της υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη η εξοικείωση με ειδικές περ...

19/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
The essentials of Management

To φαινόμενο της αλλαγής δεν αποτελεί πλεόν εξαίρεση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά αντιμετωπίζεται ως μια περιστασιακή κατάσταση. Δεν κλονίζει πλέ...

18/06/2024 08:30

18 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην ...

18/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Προσλήψεις και Εντοπισμός Ταλέντων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δύο πιο δημοφ...

30/05/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Στρατηγική για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη Για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (100% Επιχορηγημένο)

Τα τελευταία χρόνια, η πράσινη επιχειρηματικότητα γίνεται όλο και πιο σημαντική, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο την...

28/05/2024 08:30

18 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο διαπολιτισμικό. Το πρόγραμμα  αυτό αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας,...

23/05/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας Διάρκειας

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

22/05/2024 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Gender Equality in Workplace

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

21/05/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το ν.159/(I)/2012 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων δ...

20/05/2024 15:00

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Project Management Professional

Companies often deal with projects that need to be delivered before a specific date, within a budget and satisfying specific quality objectives. The Project ...

16/05/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Τεχνικές Ψυχοπροφύλαξης για προετοιμασία εγκύων (για μαίες και επαγγελματίες υγείας)

Η αποτελεσματική προετοιμασία και στήριξη της εγκύου κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννας αλλά και μετά, είναι σημαντική για την προφύλαξη της ίδιας κα...

14/05/2024 08:00

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην ...

23/04/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Employee Engagement: A practical toolkit for handling the future challenge

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σήμερα είναι η μη δέσμευση του προσωπικού λόγω του ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  περιβάλλον εργοδ...

10/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

03/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To...

29/03/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Μικτή Εκπαίδευση: Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5 - Μεγάλης Διάρκειας

Οι εκπαιδευτές δια βίου μάθησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμ...

21/03/2024 15:00

83 ώρες (24 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

20/03/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 και τον Κανονισμό 138/2016

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν σ...

12/03/2024 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πρόληψη και Αντιμετώπιση Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας

Τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης όχι μόνο επηρεάζουν  αρνητικά την κουλτούρα ενός οργανισμού στο χώρο εργασίας, αλλά  έχουν εξαιρετικά επιζήμιε...

28/02/2024 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είνα...

15/02/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας- Ανάπτυξη Ικανοτήτων Διαχείρισης Απόδοσης

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδ...

13/02/2024 09:00

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Τεχνικές Πρακτικογραφίας

Οι συναντήσεις είναι απαραίτητο εργαλείο κατεύθυνσης και διεύθυνσης κάθε εταιρίας και οργανισμού. Τα πρακτικά συναντήσεων αντικατοπτρίζουν στην ουσία την συνάντ...

02/02/2024 09:00

10 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο να καλλιεργήσει μια πελατοκεντρική κουλτούρα καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά εργαλεία και τεχνικές...

30/01/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας Διάρκειας

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

08/01/2024 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Gender Equality in Workplace

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

20/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας- Ανάπτυξη Ικανοτήτων Διαχείρισης Απόδοσης

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδ...

19/12/2023 09:00

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Accounting for Non Accountants

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των Βασικών Λογιστικών Εννοιών και Αρχών καθώς επίσης και την εξοικείωση των συμμετεχόντων τα διεθνή πρότυπα ...

18/12/2023 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Νομολογία Δημόσιων Συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για τα στελέχη που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης της υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη η εξοικείωση με ειδικές περ...

15/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και Συναλλακτική Ανάλυση)

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To...

15/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Στρατηγική για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη Για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μοντέλου πράσινης επιχειρηματικότητας (100% Επιχορηγημένο)

Τα τελευταία χρόνια, η πράσινη επιχειρηματικότητα γίνεται όλο και πιο σημαντική, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο την...

14/12/2023 08:30

18 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Το σεμινάριο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας του προσωπικού που στηρίζει προϊσταμένους τμ...

13/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) κα...

13/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο να καλλιεργήσει μια πελατοκεντρική κουλτούρα καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά εργαλεία και τεχνικές...

07/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ίσες Ευκαιρίες και Διαπολιτισμικότητα στον Εργασιακό Χώρο

Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο διαπολιτισμικό. Το πρόγραμμα  αυτό αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας,...

07/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Μεθοδολογία και Εφαρμογή Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Ενδοεταιρικό Επίπεδο

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου οι περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως αλλά και στην Κύπρο έχουν στο κέν...

07/12/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

06/12/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Προσλήψεις και Εντοπισμός Ταλέντων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δύο πιο δημοφ...

05/12/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε...

01/12/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πιστοποιημένο Πρόγραμμα ISO17024. Από Διαχειριστής Γραφείου σε Διευθυντής Γραφείου

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο διοικητικό προσωπικό που συχνά δεν έχει διευθυντικές δεξιότητες ή προσόντα, αλλά μέσω προαγωγών καταλήγουν να γίνουν διευθυντές γ...

28/11/2023 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Τεχνικές Πωλήσεων

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο καταναλωτής ξέρει ακριβώς τι θέλει και έχει επιλογές ανάμεσα σε πολλά και διαφορετικά brands, η ανάγκη εκπαίδευσης...

22/11/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 και τον Κανονισμό 138/2016

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν σ...

14/11/2023 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους στην αξία της ομαδικότητας στον εργασιακό χώρο και να τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητε...

07/11/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην ...

31/10/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είνα...

27/10/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Social Media Management

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο η ανάγκη παρουσίας και προβολής των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται δεδομένη. Σε πολλές περιπτώσεις εται...

18/10/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφ...

17/10/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

12/10/2023 09:00

83 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Project Management Professional

Companies often deal with projects that need to be delivered before a specific date, within a budget and satisfying specific quality objectives.The Project Mana...

12/09/2023 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου στον χώρο εργασίας για επιστημονικό και εποπτικό προσωπικό

Ο χρόνος είναι πλέον ένας πόρος πολύτιμος και η σωστή αξιοποίηση του αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία αλλά και για τις εταιρίες και οργανισμούς γενικ...

30/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας Διάρκειας

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

29/06/2023 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

29/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο να καλλιεργήσει μια πελατοκεντρική κουλτούρα καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά εργαλεία και τεχνικές...

26/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Μικτή Εκπαίδευση - Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεγάλης Διάρκειας

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

23/06/2023 18:00

83 ώρες (16 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Βελτίωση Παραγωγικότητας και Επίτευξη Στόχων για Γραφειακό Προσωπικό

Στους γρήγορους και έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας το γραφειακό προσωπικό καλείται να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από καθημερινές προσκλήσεις και εργασίες (...

23/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πιστοποιημένο Πρόγραμμα ISO17024. Από Διαχειριστής Γραφείου σε Διευθυντής Γραφείου

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο διοικητικό προσωπικό που συχνά δεν έχει διευθυντικές δεξιότητες ή προσόντα, αλλά μέσω προαγωγών καταλήγουν να γίνουν διευθυντές γ...

21/06/2023 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εμπειρία Πελάτη

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους πολλών εταιρειών. Το αίσθημα του ευχαριστημένου πελάτη ...

21/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Το σεμινάριο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας του προσωπικού που στηρίζει προϊσταμένους τμ...

20/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματική Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου

Το σεμινάριο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας του προσωπικού που στηρίζει προϊσταμένους τμ...

20/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είνα...

19/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματικές Προσλήψεις και Εντοπισμός Ταλέντων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δύο πιο δημοφ...

15/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Social Media Management

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο η ανάγκη παρουσίας και προβολής των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται δεδομένη. Σε πολλές περιπτώσεις εται...

14/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Employee Engagement: A practical toolkit for handling the future challenge

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σήμερα είναι η μη δέσμευση του προσωπικού λόγω του ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  περιβάλλον εργοδ...

13/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Δημόσιες Συμβάσεις για τον Ιδιωτικό Τομέα

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθορίζονται με το Νόμο 73(Ι)2016. Ο νόμος αυτός καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες υποβολής, την τυπολογία και ...

07/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ανάπτυξη Περιεχομένου και Δεξιοτήτων Παρουσίασης

Μέρος της καθημερινότητας αρκετών επαγγελματιών είναι η δημιουργία παρουσιάσεων για έργα, υπηρεσίες κ.α σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς πελάτες τους....

06/06/2023 09:00

16 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Μεθοδολογία και Εφαρμογή Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Ενδοεταιρικό Επίπεδο

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου οι περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως αλλά και στην Κύπρο έχουν στο κέν...

06/06/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους στην αξία της ομαδικότητας στον εργασιακό χώρο και να τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητε...

01/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας

Σκοπός του προγράμματος είναι δώσει στους καταρτιζόμενους τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόμενους που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται απ...

31/05/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Gender Equality in Workplace

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

25/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πρόληψη και Αντιμετώπιση Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας

Τα περιστατικά σεξουαλικήςπαρενόχλησης όχι μόνο επηρεάζουν  αρνητικά την κουλτούρα ενόςοργανισμού στο χώρο εργασίας, αλλά  έχουν εξαιρετικά επιζήμιες ...

23/05/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online