Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι - Κατασκευές/ Construction

27 Ιουν 2024 08:30 27 Ιουν 2024 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
presentation img Νικόλαος Μανωλόπουλος
anad greek logo
Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε κομβικές διαδικασίες για την επιτυχή έκβαση ενός δημόσιου διαγωνισμού, είναι απαραίτητο οι λειτουργοί που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων να γνωρίζουν τις βασικές αρχές προσδιορισμού των κριτηρίων ανάθεσης και της επιλογής των τεχνικών προδιαγραφών.


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να θέτουν κριτήρια ανάθεσης και τεχνικές προδιαγραφές στην διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων με βάση το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε στελέχη τα οποία εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων με βάση τον ΚΔΠ 138/2016.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολογία
 • Εισαγωγή στο Εργαστήριο
 • Εισαγωγή στο Νομοθετικό Πλαίσο
 • Κριτήρια Ανάθεσης και Ορισμός Προδιαγραφής
 • Διάφοροι Τύποι Προδιαγραφών
 • Κλείσιμο και Αξιολόγηση Εργαστηρίου
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νικόλαος Μανωλόπουλος -
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 376.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 236.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 376.00
 • € 0.00
 • € 71.44
 • € 376.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 27 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νικόλαος Μανωλόπουλος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων...

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφ...

17/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16...

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) κα...

19/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εισαγωγή στη σύναψη και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων για την Τοπική Αυτ...

Οι λειτουργοί των Δήμων, οι οποίοι εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διοίκησης / διαχείρισης της υλοποίησής τους, α...

24/09/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Project Management Professional...

Companies often deal with projects that need to be delivered before a specific date, within a budget and satisfying specific quality objectives. The Project ...

26/09/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημ...

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε κομβικές ...

08/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας ...

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην επιλο...

17/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Νομολογία Δημόσιων Συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Για τα στελέχη που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης της υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη η εξοικείωση με ειδικές περιπτώσεις σ...

12/11/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 κ...

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν σ...

19/11/2024 08:30

21 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online