Στρατηγική για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη Για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (100% Επιχορηγημένο)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

28 Μαΐου 2024 08:30 30 Μαΐου 2024 15:15
Ελληνικά
18 ώρες ( 3 μέρες )
anad greek logo
Στρατηγική για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη Για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (100% Επιχορηγημένο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία χρόνια, η πράσινη επιχειρηματικότητα γίνεται όλο και πιο σημαντική, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο την ανάγκη της βιωσιμότητας. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αειφόρος γεωργία, η εξ αποστάσεως εργασία κλπ.

Σήμερα, η πράσινη επιχειρηματικότητα έχει διευρυνθεί ως προς την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Η ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η πράσινη επιχειρηματικότητα όμως δεν πρέπει να θεωρείται "βάρος" για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αλλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνει μια συστηματοποιημένη μεθοδολογία βημάτων (μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης), για την μετατροπή υφιστάμενων επιχειρήσεων σε πράσινες, η οποία συνοδεύεται με μια εργαλειοθήκη που υποστηρίζει την μετατροπή αυτή στο κάθε της βήμα.

Διασφαλίζεται δε η κερδοφορία των επιχειρήσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Μέλη των διοικητικών συμβουλίων
 • Γενικοί διευθυντές
 • CFO (Chief Financial Officers)
 • CEO (Chief Executive Officers)
 • Ανώτεροι διευθυντές, βοηθοί διευθυντές και διευθυντές τμημάτων
 • Ομαδάρχες (εποπτικό προσωπικό) σε τμήματα που είναι απολύτως σχετικά με τους πυλώνες της πράσινης επιχειρηματικότητας όπως τμήμα καινοτομίας, τμήμα βιωσιμότητας, τμήμα CSR, τμήμα χρηματοοικονομικών, τμήμα marketing, τμήμα HR

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για τη Στρατηγική για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνει α) μια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ βημάτων (μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης) για την μετατροπή υφιστάμενων επιχειρήσεων σε πράσινες, η οποία συνοδεύεται με β) μια ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ που υποστηρίζει την μετατροπή αυτή στο κάθε της βήμα. Διασφαλίζεται δε η κερδοφορία των επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα και πυλώνες
 • Πράσινη επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός στρατηγικού επιχειρηματικού πλάνου βάσει εργαλείου (template)
 • Πυλωνας: Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη
 • Παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική
 • Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα
 • Βιώσιμος σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών
 • Στρατηγικές πράσινης επιχειρηματικότητας αναφορικά με το Marketing και branding
 • Πυλώνας: Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και Κοινωνική Ευθύνη
 • Πυλώνας: Συνεργασία
 • Ηγεσία και Διαχείριση


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Νίκος Μανωλόπουλος είναι μαθηματικός, με πτυχίο και διδακτορικό στην Πληροφορική και πάνω από 40 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο Ελληνικό και διεθνές περιβάλλον στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Από το 1990 είναι μέτοχος και διευθυντικό στέλεχος της Ελληνικής εταιρείας συμβούλων PLANET Α.Ε., διευθυντής της Μονάδας Εταιρικής Ανάπτυξης.

Ο Νίκος Μανωλόπουλος υπήρξε από τους πρωτοπόρους εκπαιδευτές στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα αειφορίας, βιωσιμότητας και μετάβασης στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Την τελευταία 25-ετία συνεργάστηκε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και το «INNOVATHENS» Επιταχυντή - Business Accelerator της Τεχνόπολης του Δήμου της Αθήνας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη επιχειρήσεων, που αφορούν την πράσινη μετάβαση.

Το 2011, σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ανέπτυξε ένα πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μεταξύ 2013 και 2015, στο πλαίσιο του έργου Τεχνικής Βοήθειας προς την Κροατία για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Επιστήμη και την Καινοτομία – 2η Φάση», ο κ.Μανωλόπουλος ηγήθηκε ομάδας 4 εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των ωφελουμένων από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα (19 επιχειρήσεις) σε θέματα αειφόρων και πράσινων προμηθειών και παρακολούθησης της υλοποίησης της πράσινης μετάβασης.

Την ίδια χρονική περίοδο, ετοίμασε και παρουσίασε εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο την αειφόρο και βιώσιμη επιχειρηματικότητα για στελέχη επιχειρήσεων με φορέα υλοποίησης τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ.

Τέλος, από το 2017 μέχρι το 2020, υπήρξε σύμβουλος κατάρτισης, εκπαιδευτής, mentor και coach στο πλαίσιο του «INNOVATHENS» Επιταχυντής - Business Accelerator της Τεχνόπολης του Δήμου της Αθήνας οργανώνοντας 6 κύκλους 3-μηνιαίων προγραμμάτων υποστήριξης επιλεγμένων νεοφυών επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών σε θέματα αειφόρου επιχειρηματικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και καινοτομίας με την προσφορά υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών.


Εκπαίδευση και καθοδήγηση μέσα στον οργανισμό

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ακολουθήσει εκπαίδευση μέσα στηνεπιχείρηση στην οποία, μπορούν να λάβουν μέρος πέραν των καταρτιζόμενων και άλλοι εργοδοτούμενοι του οργανισμού, μεγιστοποιώντας έτσι τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Το μονοεπιχειρησιακό μέρος θα προγραμματιστεί μεταξύ επιχείρησης και ΜΜC.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 2200.00
 • € 2200.00
 • € 0.00
 • € 0.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 2200.00
 • € 0.00
 • € 418.00
 • € 2200.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 28 Μαΐου 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Μαΐου 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 30 Μαΐου 2024

Ώρα

08:30 - 15:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Στρατηγική για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη Για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (100% Επιχορηγημένο)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
The essentials of Management...

To φαινόμενο της αλλαγής δεν αποτελεί πλεόν εξαίρεση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά αντιμετωπίζεται ως μια περιστασιακή κατάσταση. Δεν κλονίζει πλέ...

18/06/2024 08:30

18 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Νομολογία Δημόσιων Συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Για τα στελέχη που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης της υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη η εξοικείωση με ειδικές περιπτώσεις σ...

19/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online