Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

- Soft Skills / Επικοινωνία - Digital Marketing/ Sales/ Service

15 Φεβ 2024 08:30 15 Φεβ 2024 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή η πρώτη εντύπωση να είναι ΆΡΙΣΤΗ.

Η χρήση αποτελεσματικών τηλεφωνικών τεχνικών επιτρέπει στην εταιρία να μεταδώσει μια επαγγελματική πελατοκεντρική εικόνα προς τα έξω. Ταυτόχρονα οι ορθές τηλεφωνικές τεχνικές μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα σε ενδοεταιρικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, ελαχιστοποιούν τις παρεξηγήσεις και τις συγκρούσεις και γενικά προωθούν τον επαγγελματισμό στην επιχείρηση. Οι ορθές τηλεφωνικές τεχνικές μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο για την επιχείρηση αφού θα μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο με τρόπο που να εξυπηρετεί τον σκοπό και τους στόχους της.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να υιοθετήσουν μια επαγγελματική τηλεφωνική επικοινωνία
 • Να χρησιμοποιούν ορθά φωνητικές τεχνικές
 • Να χρησιμοποιούν την γλώσσα του σώματος με τρόπο που να υποστηρίζει αποτελεσματικά την τηλεφωνική τους επικοινωνία
 • Να χειρίζονται εισερχόμενα και εξερχόμενα τηλεφωνήματα
 • Να υλοποιούν τηλεπωλήσεις και να εισπράτουν αποτελεσματικά
 • Να διαχειρίζονται τηλεφωνικά παράπονα και συγκρούσεις
 • Να αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία στις τηλεφωνικές τεχνικές εστιάζει στις μικρές και σημαντικές λεπτομέρειες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εργαστήριο απευθύνεται σε:

 • Τηλεφωνητές/τριες
 • Υπεύθυνους υποδοχής
 • Receptionists
 • Στελέχη τηλεφωνικών κέντρων
 • Ιδιαιτέρες γραμματείς
 • Προσωπικές βοηθούς
 • Γενικό γραφειακό προσωπικό το οποίο χειρίζεται τηλεφωνήματα είτε ενδοεταιρικά είτε με εξωτερικούς πελάτες
 • Πωλητές/πωλήτριες σε καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν υπό την ευθύνη τους το τηλέφωνο
 • Στελέχη λογιστηρίου που υλοποιούν τηλεφωνήματα για συλλογή χρημάτων (debt collection)
 • Καθώς και σε ανθρώπους υπευθύνους και δραστήριους που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ενσωματωθούν μοντέρνες μέθοδοι εκπαίδευσης με στόχο την καλύτερη αφομοίωση της εκπαιδευτικής ύλης από τους συμμετέχοντες, καθώς οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική εφαρμογή σε κάθε θέμα που διδάσκονται.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει χρήση:

 • Διάδρασης των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και με την εισηγήτρια
 • Ομαδικών συζητήσεων
 • Ασκήσεων
 • Role plays
 • Mini εργαστηρίων
 • Εκπαιδευτικών Video
 • Παιγνίων
 • Σχεδιασμού Action Plan


Εκπαιδευτής

κ. Βασιλική Ανδρικοπούλου


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 250.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 110.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 250.00
 • € 0.00
 • € 47.50
 • € 250.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 15 Φεβ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Μικτή Εκπαίδευση: Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CYQF/EQF5 ...

Οι εκπαιδευτές δια βίου μάθησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμ...

04/03/2024 15:00

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Employee Engagement: A practical toolkit for handling the future chall...

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες σήμερα είναι η μη δέσμευση του προσωπικού λόγω του ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  περιβάλλον εργοδότηση...

12/03/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Επικοινωνία στο Χώρο Εργασίας...

Η επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας καθορίζει τη ποιότητα αλλά και παραγωγικότη...

20/03/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας...

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους στην αξία της ομαδικότητας στον εργασιακό χώρο και να τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητε...

21/03/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Διαπροσωπική Αποτελεσματικότητα (Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση και ...

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο σκοπεύει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. To...

29/03/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

03/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαχείριση Αλλαγής...

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι αλλαγές που καλούνται οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν από οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους παρ...

25/04/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Gender Equality in Workplace...

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

15/05/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5 - Μεσαίας...

Οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το ...

22/05/2024 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου στον χώρο εργασίας για ε...

Ο χρόνος είναι πλέον ένας πόρος πολύτιμος και η σωστή αξιοποίηση του αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία αλλά και για τις εταιρίες και οργανισμούς γενικ...

19/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εμπειρία Πελάτη...

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους πολλών εταιρειών. Το αίσθημα του ευχαριστημένου πελάτη ...

25/06/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online