Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

- Soft Skills / Επικοινωνία - Digital Marketing/ Sales/ Service

26 Σεπ 2024 08:30 26 Σεπ 2024 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή η πρώτη εντύπωση να είναι ΆΡΙΣΤΗ.

Η χρήση αποτελεσματικών τηλεφωνικών τεχνικών επιτρέπει στην εταιρία να μεταδώσει μια επαγγελματική πελατοκεντρική εικόνα προς τα έξω. Ταυτόχρονα οι ορθές τηλεφωνικές τεχνικές μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα σε ενδοεταιρικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, ελαχιστοποιούν τις παρεξηγήσεις και τις συγκρούσεις και γενικά προωθούν τον επαγγελματισμό στην επιχείρηση. Οι ορθές τηλεφωνικές τεχνικές μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο για την επιχείρηση αφού θα μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο με τρόπο που να εξυπηρετεί τον σκοπό και τους στόχους της.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να υιοθετήσουν μια επαγγελματική τηλεφωνική επικοινωνία
 • Να χρησιμοποιούν ορθά φωνητικές τεχνικές
 • Να χρησιμοποιούν την γλώσσα του σώματος με τρόπο που να υποστηρίζει αποτελεσματικά την τηλεφωνική τους επικοινωνία
 • Να χειρίζονται εισερχόμενα και εξερχόμενα τηλεφωνήματα
 • Να υλοποιούν τηλεπωλήσεις και να εισπράτουν αποτελεσματικά
 • Να διαχειρίζονται τηλεφωνικά παράπονα και συγκρούσεις
 • Να αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία στις τηλεφωνικές τεχνικές εστιάζει στις μικρές και σημαντικές λεπτομέρειες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εργαστήριο απευθύνεται σε:

 • Τηλεφωνητές/τριες
 • Υπεύθυνους υποδοχής
 • Receptionists
 • Στελέχη τηλεφωνικών κέντρων
 • Ιδιαιτέρες γραμματείς
 • Προσωπικές βοηθούς
 • Γενικό γραφειακό προσωπικό το οποίο χειρίζεται τηλεφωνήματα είτε ενδοεταιρικά είτε με εξωτερικούς πελάτες
 • Πωλητές/πωλήτριες σε καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν υπό την ευθύνη τους το τηλέφωνο
 • Στελέχη λογιστηρίου που υλοποιούν τηλεφωνήματα για συλλογή χρημάτων (debt collection)
 • Καθώς και σε ανθρώπους υπευθύνους και δραστήριους που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ενσωματωθούν μοντέρνες μέθοδοι εκπαίδευσης με στόχο την καλύτερη αφομοίωση της εκπαιδευτικής ύλης από τους συμμετέχοντες, καθώς οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική εφαρμογή σε κάθε θέμα που διδάσκονται.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει χρήση:

 • Διάδρασης των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και με την εισηγήτρια
 • Ομαδικών συζητήσεων
 • Ασκήσεων
 • Role plays
 • Mini εργαστηρίων
 • Εκπαιδευτικών Video
 • Παιγνίων
 • Σχεδιασμού Action Plan


Εκπαιδευτής

κ. Βασιλική Ανδρικοπούλου


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 263.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 123.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 263.00
 • € 0.00
 • € 49.97
 • € 263.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 26 Σεπ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ολιστική Προσέγγιση στην Εξυπηρέτηση Πελατών...

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ένα διαρκές μεταβαλλόμενο περιβάλλον και υποψήφιους πελάτες οι οποίοι είναι αρκετά ...

10/09/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελεσματικές Τηλεφωνικές Τεχνικές...

Η τηλεφωνική επαφή είναι πολλές φορές η πρώτη επαφή που έχουν πελάτες και συνεργάτες με την εταιρία ή οργανισμό. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ιδι...

26/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου στον χώρο εργασίας για ε...

Ο χρόνος είναι πλέον ένας πόρος πολύτιμος και η σωστή αξιοποίηση του αποτελεί πρόκληση για τον κάθε επαγγελματία αλλά και για τις εταιρίες και οργανισμούς γενικ...

03/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία...

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής επικοινωνίας θεωρείται σημαντικό επαγγελματικό προσόν, καθώς συνδέεται άμεσα με την καλή ...

13/11/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών...

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στο να καλλιεργήσει μια πελατοκεντρική κουλτούρα καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά εργαλεία και τεχνικές...

05/12/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Gender Equality in Workplace...

Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενο...

10/12/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online