Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Digital Marketing/ Sales/ Service

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Κατασκευές/ Construction

Πληροφορίες Διοργανωτή

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Eθνικός Oργανισμός Tυποποίησης της Κύπρου. Ο CYS έχει ως σκοπό:

  • την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίσειαποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό και Διεθνέςσύστημα τυποποίησης,
  • την προώθηση της χρήσης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπότην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασίατου περιβάλλοντος και την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών
  • την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίσειαποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό και Διεθνέςσύστημα τυποποίησης,
  • την προώθηση της χρήσης των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπότην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασίατου περιβάλλοντος και την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Ο CYS προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών υπηρεσιών διοργανώνοντας ανοικτά σεμινάρια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σχετικά με την ποιότητα και τα πρότυπα. Επιπρόσθετα διοργανώνει ειδικά εργαστήρια με εισηγητές εμπειρογνώμονες κυρίως από Ευρωπαϊκές επιτροπές τυποποίησης στα οποία επεξηγείται και η προωθείται η χρήση εξειδικευμένων προτύπων.

Ο CYS κατέχει τις πιο κάτω πιστοποιήσεις που καταδυκνύουν ότι ο Οργανισμός κάνει πράξη αυτά που πρεσβεύει και είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της Κύπρου να ευθυγραμμιστούν με τα απαραίτητα στο τομέα τους πρότυπα, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και όχι μόνο.

  • Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας CYS EN ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης CYS EN ISO 14001:2015
Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΑνΑΔ
Τρέχοντα Σεμινάρια
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR: Διεθνή Πρότυπα της σειράς ISO 27000 ως χρήσιμα εργαλεία εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε ένα νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων, τον GDPR, ο οποίος θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995 για την Π...

20/05/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Asset Management & Digital Transformation. Συστήματα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είναι ο συνδυασμός διαδικασιών και δεδομένων που απαιτούνται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη διατήρηση του κύκλο...

28/05/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ενεργειακοί Έλεγχοι σύμφωνα με την αναθεωρημένη δέσμη Ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 16247 (Μέρος 1, 2 και 3)

Ένας ενεργειακός έλεγχος αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για ένα οργανισμό ο οποίος επιθυμεί, ανεξαρτήτως μεγέθους ή επιχειρηματικού τομέα, να βελτιώσει την ενε...

30/05/2024 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Semeli Hotels Ltd

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 – Καθοδήγηση για τη Διαχείριση Έργων

Η διαχείριση έργων (project management) αποτελεί σήμερα στρατηγική ικανότητα για τους οργανισμούς και η χρήση προτύπων διευκολύνει την επίτευξη των στρατηγικών ...

23/04/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Το μοντέλο Αριστείας στην Εξυπηρέτηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23592:2021 Service excellence-Principles and model, και η εφαρμογή του

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η "εξυπηρέτηση πελατών" σε ένα οργανισμό που θέλει να αποκαλείται πετυχημένος, είναι μία έννοια ξεπερασμένη. Πλέον, τη θέ...

18/04/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
International Perspectives on Sustainable Finance: Financing Net Zero Transition & Sustainable Fintech

Acknowledging the importance of “isos” (equal) in perspectives, reflecting also ISO’s goal of all voices heard, we welcome you to join us during the two panel d...

09/04/2024 09:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Digital Standards Workshop

CYS would like to invite you to participate in an upcoming workshop dedicated to the digitization of the standardization processes and the exploration of digita...

27/03/2024 09:30

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Lemon Park

Ολοκληρώθηκε
Το Νέο Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων CYS EN ISO 15189:2022 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια

Στις μέρες μας, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου είναι πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών και είναι αδια...

05/03/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Golden Bay Beach Hotel

Ολοκληρώθηκε
Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση της μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις (2024)

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση καταλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική ατζέντα, η Δωρεάν Ημερίδα "Σχέδιο Χορηγιών ...

09/02/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Λευκωσία

Ολοκληρώθηκε
Νέο διεθνές πρότυπο ISO 7101:2023 Healthcare Organisation Management

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνει την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2024 ημερίδα με θέμα: Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 7101:2023 " Healthcare organisa...

01/02/2024 09:30

4 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Το Νέο Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων CYS EN ISO 15189:2022 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια

Στις μέρες μας, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου είναι πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών και είναι αδια...

14/12/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR: Διεθνή Πρότυπα της σειράς ISO 27000 ως χρήσιμα εργαλεία εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε ένα νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων, τον GDPR, ο οποίος θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995 για την Π...

07/12/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
FREE SEMINAR: Standards and Technology for Facility Management

Στην ημερίδα θα γίνουν παρουσιάσεις από αξιόλογους εμπειρογνώμονες για να καλύψουν την θεματολογία αναφορικά με την εκπόνηση των σχετικών προτύπων, τις τεχνολογ...

05/12/2023 09:15

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Cyta - Αμφιθέατρο Κεντρικών Γραφείων

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων βάσει του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 - Πρακτική Εφαρμογή

Το Σεμινάριο που διοργανώνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης με τον τίτλο "Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων βάσει του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 - Π...

29/11/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 – Καθοδήγηση για τη Διαχείριση Έργων

Η διαχείριση έργων (project management) αποτελεί σήμερα στρατηγική ικανότητα για τους οργανισμούς και η χρήση προτύπων διευκολύνει την επίτευξη των στρατηγικών ...

28/11/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Υπολογισμός Αβεβαιότητας Μετρήσεων στα Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια

Τα ιατρικά (κλινικά) εργαστήρια μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτι...

24/11/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Πυρόσβεση με Καταιονητήρες Νερού (sprinklers): Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων

Η ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων πυρόσβεσης σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, τα οποία απαιτούν συνεχή προστασία εξαιτίας του μεγέθους τους ή της φύσης του κι...

22/11/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: Πρότυπο CYS EN 17226:2023 για Υπηρεσίες Ινστιτούτου Αισθητικής - Απαιτήσεις και συστάσεις

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και ο Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου (ΣΑΚ) συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου ημερίδα με θέμα: «To νέο πρότυπο CYS EN...

13/11/2023 09:30

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ολοκληρώθηκε
Από την Κρίση στην Ανάκαμψη: Πρότυπα και Καλές Πρακτικές στην Διαχείριση Κρίσεων

Οι οργανισμοί και οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν κρίσεις που δεν έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν είτε από φυσικές καταστροφές είτε από επιθέσεις άλλης...

30/06/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Κρίσεων & Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης με Αναφορά στα Πρότυπα

Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, το προσφυγικό, η πανδημία, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι πολεμικές συρράξεις και άλλες μεγάλες κρίσεις α...

29/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
The role of Standards in Empowering the Adoption of Distribute Ledger Technologies: BlockChain

The Cyprus Organization for Standardization (CYS), the University of Nicosia (Institute of the Future) and the Cyprus BlockChain Technologies(CyBT), coorganize ...

15/06/2023 17:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ολοκληρώθηκε
Συστήματα Θέρμανσης Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης και Ελάχιστου Λειτουργικού Κόστους και Κόστους Κύκλου Ζωής

H διασφάλιση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, παράλληλα με την επίτευξη καλών συνθηκών ποιότητας αέρα και θερμικής άνεσης, αποτελούν κύρια ζητούμενα ...

03/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Semeli Hotels Ltd

Ολοκληρώθηκε
Πυρόσβεση με Καταιονητήρες Νερού (sprinklers): Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων

Η ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων πυρόσβεσης σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, τα οποία απαιτούν συνεχή προστασία εξαιτίας του μεγέθους τους ή της φύσης του κι...

27/04/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης με Αέρια και Αεροζόλ: Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Η ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων πυρόσβεσης στα κτίρια είναι δεδομένη. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κατάρτισης εξετάζονται τα συστήματα πυρόσβεσης σε χ...

26/04/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Το Νέο Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων CYS EN ISO 15189:2022 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια

Στις μέρες μας, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου είναι πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών και είναι αδια...

29/03/2023 09:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Diving Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium- alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing (ISO 18119:2018)

Inspection and Testing through ISO 18119:2018 is focused and  applicable  to seamless steel and seamless aluminium-alloy transportable gas cylinders. ...

21/03/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

United Hotels (Lordos) Limited

Ολοκληρώθηκε
FREE WEBINAR - Standards Supporting Conformity Assessment in Cyber Security and Data Protection

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ιδιαίτερα η δραματική αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με το διαδίκτυο, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο ...

17/03/2023 09:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Lemon Park

Ολοκληρώθηκε
Το μοντέλο Αριστείας στην Εξυπηρέτηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23592:2021 Service excellence — Principles and model, και η εφαρμογή του

Η ικανοποίηση του πελάτη, αποτελούσε για πολλά χρόνια, πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στρατηγικής σημασίας, για τον επιχειρηματικό κόσμο. Τα τελευταία χ...

07/03/2023 08:45

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Συστήματα Θέρμανσης Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης και Ελάχιστου Λειτουργικού Κόστους και Κόστους Κύκλου Ζωής

H διασφάλιση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, παράλληλα με την επίτευξη καλών συνθηκών ποιότητας αέρα και θερμικής άνεσης, αποτελούν κύρια ζητούμενα ...

23/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Semeli Hotels Ltd

Ολοκληρώθηκε
Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων - H Νέα Έκδοση του CYS EN ISO 15189 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας

Η ημερίδα θα γίνει στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, στις 02/02/2023 και ώρα 09:30 π.μ. και είναι ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους με ελεύθερη είσοδ...

02/02/2023 09:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
ISO/IEC 27001:2022 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 'Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση'

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο λαμβάνει ολοένα και πιο μεγάλες διαστάσεις καθώς οι χάκερ αναπτύσσουν πιο προηγμένες τεχνικές εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Μελέτες δ...

13/12/2022 09:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης με Εφαρμογή Προτύπων

Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, το προσφυγικό, η πανδημία και άλλες μεγάλες κρίσεις απαιτούν εναρμονισμένη, συστημική, συνεργατική...

07/12/2022 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Potentially Explosive Atmospheres (ATEX), Directive (2014/34/EU) and Standards

When handling or processing flammable materials, whether it is gas, vapour, mist, or dust, there is often a risk of the existence of explosive atmospheres that ...

29/11/2022 10:00

1 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογή των Εναρμονισμένων Ευρωπαΐκών Προτύπων και του Κανονισμού Δομικών Προΐόντων 305/2011/ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα

Από την 1η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το ακρωνύμιο CPR– Construction Produc...

17/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Semeli Hotels Ltd

Ολοκληρώθηκε
The Role of International Standards in Artificial Intelligence (AI)

The digital transformation promises to change how we live, work and play for the better with the help of Artificial Intelligent. Nonetheless, this transformatio...

16/11/2022 08:30

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 – Καθοδήγηση για τη Διαχείριση Έργων

Η διαχείριση έργων (project management) αποτελεί σήμερα στρατηγική ικανότητα για τους οργανισμούς και η χρήση προτύπων διευκολύνει την επίτευξη των στρατηγικών ...

25/10/2022 10:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR: Διεθνή Πρότυπα της σειράς ISO 27000 ως χρήσιμα εργαλεία εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε ένα νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων, τον GDPR, ο οποίος θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995 για την Π...

07/06/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης με Νερό, Σκόνη, Αφρό Αέρια και Αεροζόλ: Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης με Νερό, Σκόνη, Αφρό, Αέρια και Αεροζόλ: Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα)Η ανάγκη εγκατάσταση...

24/05/2022 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων CYS EN ISO 15189:2012 – Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών

Όλο και περισσότερα κλινικά εργαστήρια στον τόπο μας προχωρούν στην εφαρμογή του διεθνούς και Ευρωπαϊκού προτύπου διαπίστευσης κλινικών εργαστηρίων «CYS EN ISO ...

18/05/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διεθνή Πρότυπα για τον Ιατρικό και Προσβάσιμο Τουρισμό

Δύο εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο Ιατρικός Τουρισμός και ο Προσβάσιμος Τουρισμός άρχισαν να απασχολούν πλέον σοβαρά τόσο τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ...

19/04/2022 09:30

3 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
FREE ONLINE WEBINAR - The first ISO Standard on Sustainable Finance assists ESG considerations

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο ανοιχτής συμμετοχής, στις 22 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 12:00 – 13:30 μ.μ. με θέμα:&nb...

22/02/2022 12:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές (Απαιτήσεις Ευρωκώδικα 8)

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το ΕΤΕΚ διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κα...

19/01/2022 12:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης σε ΚΣΜΚΕ (Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας)

H διασφάλιση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, παράλληλα με την επίτευξη καλών συνθηκών ποιότητας αέρα και θερμικής άνεσης, αποτελούν κύρια ζητούμενα ...

14/12/2021 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων - CYS EN ISO 15189:2012 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας - Ανάλυση Απαιτήσεων Εφαρμογής

Στις μέρες μας, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου είναι πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών και είναι αδια...

09/12/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Poseidonia Beach Hotel

Ολοκληρώθηκε
FREE ONLINE WEBINAR - Κυκλική Οικονομία - Στρατηγική & Προκλήσεις

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει στις 8 Δεκεμβρίου, 2021 και ώρα 11.00 – 12.30   διαδικτυακή ημερίδ...

08/12/2021 11:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Δωρεάν Ημερίδα: Transform you business using ISO 55001 Asset Management standard and digital technologies

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει στις 26 Νοεμβρίου, 2021 διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:Cost effective Asset Ma...

26/11/2021 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
FREE ONLINE WEBINAR - CYS EN 16341, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κριτήρια Προδιαγραφών στις Προμήθειες Άμυνας και Ασφάλειας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνει την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα το Ευρωπαϊκό πρότυπο “CYS EN 16341, Ευρωπαϊκή Ν...

03/11/2021 10:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
CYS EN 16341, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κριτήρια Προδιαγραφών στις Προμήθειες Άμυνας και Ασφάλειας

Τα νέα δεδομένα και οι προκλήσεις στους κόλπους της ΕΕ στον τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας είναι δεδομένη στις μέρες μας. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομ...

03/11/2021 10:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
LIVE INLINE WEBINAR - Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης με Νερό, Σκόνη, Αφρό Αέρια και Αεροζόλ: Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης με Νερό, Σκόνη, Αφρό, Αέρια και Αεροζόλ: Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα)Η ανάγκη εγκατάσταση...

21/10/2021 08:31

7 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων CYS EN ISO 15189:2012 – Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών

Όλο και περισσότερα κλινικά εργαστήρια στον τόπο μας προχωρούν στην εφαρμογή του διεθνούς και Ευρωπαϊκού προτύπου διαπίστευσης κλινικών εργαστηρίων «CYS EN ISO ...

05/10/2021 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Προστασία από τη Διάβρωση Παράκτιων (Offshore) Εγκαταστάσεων - Καθοδική Προστασία με βάση το CYS EN 12495

Η εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικού αερίου με τις εγκαταστάσεις σε ισχυρά διαβρωτικά περιβάλλοντα όπως η θάλασσα αλλά και η παρουσία θείου και υδρόθειου μέσα ...

10/05/2021 08:45

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE WEBINAR - Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης σε ΚΣΜΚΕ (Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας)

H διασφάλιση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, παράλληλα με την επίτευξη καλών συνθηκών ποιότητας αέρα και θερμικής άνεσης, αποτελούν κύρια ζητούμενα ...

21/04/2021 08:31

7 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
FREE ONLINE WEBINAR - Νέος Κανονισμός Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού MDR 2017/745 και Εναρμονισμένα Πρότυπα

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που τίθεται σε εφαρμ...

31/03/2021 10:30

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE INLINE WEBINAR - Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης με Νερό, Σκόνη, Αφρό Αέρια και Αεροζόλ: Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης με Νερό, Σκόνη, Αφρό, Αέρια και Αεροζόλ: Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα)Η ανάγκη εγκατάσταση...

17/03/2021 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Live Online Webinar - Καπνοδόχοι: Μελέτη, Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS-ΕΝ13384

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 13384-1«Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance» αναπτύχθηκε από τ...

24/02/2021 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Παραγωγή Έτοιμου Σκυροδέματος: Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Μέθοδοι Παραγωγής

Το CYS EN 206:2013+A1:2016 και CYS 300:2019 είναι το Ευρωπαϊκό πρότυπο που ισχύει για το σκυρόδεμα κατασκευής κτιρίων και έργων πολιτικής μηχανικής ενώ παράλληλ...

09/12/2020 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Live OnLine Webinar - Asset Management Digital Transformation

Asset management is the combination of processes and data required to manage, monitor and maintain an organization’s Assets lifecycle from procurement to dispos...

08/12/2020 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Δωρεάν Διαδικτυακή Ημερίδα: ISO 41017- Διαχείριση Εγκαταστάσεων - Εκτάκτες Καταστάσεις και Πρόληψης Επιδημιών στους Χώρους Εργασίας

Στην εποχή της πανδημίας του COVID-19, ενδημεί  μια συνεχής ανησυχία για την εξέλιξη, την πρόληψη και τον έλεγχο του περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαστε. Έκ...

27/10/2020 11:30

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα "Κλιματική αλλαγή & Πρότυπα”

O Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργανώνουν διαδικτυακή διάλεξη με θέμα: "Κλιματική αλλαγή & Πρό...

27/10/2020 10:00

1 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 – Καθοδήγηση για τη διαχείριση έργων

Η διαχείριση έργων (project management) αποτελεί σήμερα στρατηγική ικανότητα για τους οργανισμούς και η χρήση προτύπων διευκολύνει την επίτευξη των στρατηγικών ...

25/10/2020 10:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
FREE ONLINE WEBINAR - ISO 55000 Family of Standards: An Effective Asset-Management Tool for Succeeding Digital Transformation to Enterprises

Digital transformation is about transforming your business processes to be aligned or take advantage of the digital technologies of today by providing a more ef...

14/07/2020 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
FREE WEBINAR - Νέα εποχή στη Διαχείριση Έργων με την οικογένεια διεθνών προτύπων της σειράς ISO 21500

Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων σήμερα χρησιμοποιεί τα έργα και τις βασικές αρχές διαχείρισης τους ως το κύριο μέσο βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας, αύξησ...

09/06/2020 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων – CYS EN ISO 15189:2012 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια

Ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου είναι πολύ σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών και είναι αδιαμφησβήτητη η ανά...

05/05/2020 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης σε ΚΣΜΚΕ (Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας)

H διασφάλιση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, παράλληλα με την επίτευξη καλών συνθηκών ποιότητας αέρα και θερμικής άνεσης, αποτελούν κύρια ζητούμενα ...

19/03/2020 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Intelligent Transport Systems in Emerging Markets – Enhancing National Policies through Standards

 ITS (Intelligent Transport Systems) is designed to rapidly improve road traffic safety, transport efficiency and to significantly contribute to energy and...

03/03/2020 08:30

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

European University Cyprus