Υπολογισμός Αβεβαιότητας Μετρήσεων στα Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Πρώτες Βοήθειες/ Υπηρεσίες Υγείας

24 Νοε 2023 09:00 24 Νοε 2023 17:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Υπολογισμός Αβεβαιότητας Μετρήσεων στα Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα ιατρικά (κλινικά) εργαστήρια μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών. Είναι αδιαμφησβήτητη συνεπώς, η ανάγκη τα εργαστηριακά αποτελέσματα που εκδίδουν να είναι ακριβή και αξιόπιστα.

Μια σημαντική προϋπόθεση για τα πιο πάνω είναι ο υπολογισμός της αβεβαιότητας μετρήσεων σε σχέση με τις δοκιμές που εκτελούνται στα κλινικά εργαστήρια, καθώς με τον υπολογισμό της αβεβαιότητας μπορεί να γίνει εκτίμηση της αξιοπιστίας του αποτελέσματος, να προσδιοριστεί η ποιότητα της μέτρησης, ενώ επιπλέον δίνεται και η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων και ανάλυσης των σφαλμάτων.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο υπολογισμός της αβεβαιότητας μετρήσεων περιλαμβάνεται και στις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης κλινικών εργαστηρίων CYS EN ISO 15189 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας» ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της, αλλά και τα πλεονεκτήματα που επιφέρει για το ίδιο το εργαστήριο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον υπολογισμό αβεβαιότητας στα ιατρικά (κλινικά) εργαστήρια, η κατανόηση και η εμπέδωση σημαντικών τύπων και ορισμών όπως π.χ. η διακύμανση, η απόκλιση, η πιστότητα, η επαναληψιμότητα, το σφάλμα, η αβεβαιότητα, οι βαθμοί ελευθερίας κ.α. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας μέσα από πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής και πρακτική εξάσκηση με επίλυση ασκήσεων υπολογισμού αβεβαιότητας σε δοκιμές κλινικών εργαστηρίων.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διευθυντές και εποπτικά στελέχη κλινικών εργαστηρίων, Λειτουργοί κλινικών εργαστηρίων, Τεχνικοί Υπεύθυνοι και Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας κλινικών εργαστηρίων, Εσωτερικοί Επιθεωρητές κλινικών εργαστηρίων, στελέχη  Φορέων Πιστοποίησης & Φορέων Ελέγχου, Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων, Αξιολογητές Φορέων Διαπίστευσης, Φορέων Πιστοποίησης και  Φορέων  Ελέγχου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Χρήσιμοι τύποι και ορισμοί Μετρήσεων, Στατιστικής και Αβεβαιότητας Ανάλυση των όρων:

 • διακύμανσης, απόκλισης, πιστότητας,
 • επαναληψιμότητας, αναπαραγωγιμότητας,
 • σφάλματος, κατανομών, αβεβαιότητας, πιθανότητας,
 • βαθμοί ελευθερίας κ.α.


Ανάλυση της αβεβαιότητας

 • Τύποι, πηγές, κατάταξη,
 • ποσοτικοποίηση αβεβαιοτήτων
 • συνδυασμένη και διευρυμένη αβεβαιότητα.


Πρακτικά Παραδείγματα:

 • Υπολογισμός αβεβαιότητας προτύπου
 • Υπολογισμός αβεβαιότητας σε βιοχημικά εργαστήρια
 • Υπολογισμός αβεβαιότητας σε μικροβιολογικά εργαστήρια
 • Ασκήσεις υπολογισμού αβεβαιότητας σε δοκιμές κλινικών εργαστηρίων

Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, διεργαστηριακές συγκρίσεις και αβεβαιότητα μετρήσεων

Άσκηση/Τεστ κατανόησης


Εκπαιδευτής:Δρ Πέτρος Καρκαλούσος

Ο Δρ Πέτρος Καρκαλούσος εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ως συνεργαζόμενο μέλος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας, ενώ παράλληλα εργάζεται από το 2013 ως Υπεύθυνος Ποιότητας σε βιοπαθολογικά εργαστήρια διαγνωστικού κέντρου στην Αθήνα. Επιπλέον, από το 2008 είναι Αξιολογητής του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και διεξάγει αξιολογήσεις  διαπίστευσης με βάση το πρότυπο CYS EN ISO 15189 για τα κλινικά εργαστήρια και το CYS EN ISO/IEC 17025 για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Πέρα από την πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές θέσεις που σχετίζονται άμεσα με τα ιατρικά (κλινικά) εργαστήρια, τον έλεγχο ποιότητας, τον υπολογισμό αβεβαιότητας, τη στατιστική κλπ., διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα αυτό αφού έχει εργαστεί σε πλειάδα ιατρικών εργαστηρίων σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Επιπρόσθετα ασχολείται εδώ και χρόνια με τη δια βίου μάθηση στα θέματα αυτά, ενώ από το 2022 έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Επιτροπής Εξ ’αποστάσεως Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας (EFLM).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 230.00
 • € 119.00
 • € 0.00
 • € 111.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 230.00
 • € 0.00
 • € 43.70
 • € 230.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

O CYS προσφέρει ειδικές τιμές για άνεργους, φοιτητές, συνταξιούχους και δημόσιους υπάλληλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 24 Νοε 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Υπολογισμός Αβεβαιότητας Μετρήσεων στα Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια