Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων βάσει του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 - Πρακτική Εφαρμογή

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

29 Νοε 2023 08:30 29 Νοε 2023 17:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
presentation img Σταύρος Ιωακείμ
Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων βάσει του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 - Πρακτική Εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Σεμινάριο που διοργανώνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης με τον τίτλο "Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων βάσει του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 - Πρακτική Εφαρμογή" ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η παγκόσμια οικονομία διαμορφώνεται από συνεχείς αλλαγές, κινδύνους και αβεβαιότητα, και η επιτυχία των οργανισμών στον σύγχρονο κόσμο απαιτεί προηγμένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων. Η διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο επιχείρησης, βασιζόμενη στο διεθνές πρότυπο ISO 31000, παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Σε ένα αυξημένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ικανότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία τους.

Η καθημερινότητα μας αποδεικνύει ότι πολλοί κίνδυνοι, όπως οι κλοπές, οι καταστροφές δεδομένων, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, οι δολιοφθορές, τα ατυχήματα και οι τρομοκρατικές ενέργειες, μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή προηγμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της εικόνας μιας επιχείρησης. Η πανδημία που βιώσαμε αποτέλεσε μια ακόμη επιβεβαίωση της ανάγκης για προετοιμασία σε ανατρεπτικά περιβάλλοντα, όπου η αβεβαιότητα κυριαρχεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξερεύνηση της πρακτικής εφαρμογής του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 για τη διαχείριση κινδύνων, παρέχοντας στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και κινδύνων στον επιχειρηματικό τομέα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μπορούν να είναι άτομα με διάφορους ρόλους και επιπέδα ευθύνης στις επιχειρήσεις και οργανισμούς τους, καθώς έχουν αναλάβει την διαχείριση των κινδύνων ή/και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης των κινδύνων. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται διευθυντές, στελέχη, διευθυντές και λειτουργοί τμημάτων διαχείρισης κινδύνων, λειτουργοί τμημάτων διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων χρηματοοικονομικών οργανισμών, λειτουργοί εσωτερικού ελέγχου οργανισμών, εσωτερικοί ελεγκτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, διευθυντές, λειτουργοί και προσωπικό διαχείρισης κρίσεων, λειτουργοί συμμόρφωσης, διαχειριστές κινδύνων για πληροφορικά συστήματα, διευθυντές τμημάτων συστημάτων πληροφορικής και επιθεωρητές.

Επιπλέον, το πρόγραμμα ανοίγει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα που είναι άνεργοι, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων. Αυτό σημαίνει ότι και οι άνεργοι μπορούν να επωφεληθούν από το σεμινάριο, εφόσον διαθέτουν την ανάλογη προετοιμασία και ενδιαφέρον για τον τομέα της διαχείρισης κινδύνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόγραμμα

08:30 - 9:00 Εγγραφές

09:00 - 09:30 

 • Καλωσόρισμα/Γνωριμία 
 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
 • Αξία εφαρμογής ενός συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου: Έννοιες Κίνδυνος, Διαχείριση Κινδύνου, Αναγνώριση και Καθορισμός Κινδύνου

09:30 - 11:00 

 • Πλαίσιο εργασίας για διαχείριση των κινδύνων εντός και εκτός Οργανισμού /επιχείρησης, στις καθημερινές διοικητικές διεργασίες τους 
 • Κίνδυνοι και μέτρα για την ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη τους. Τύποι κινδύνων

11:00 - 11:15 Διάλειμμα

11:15 - 12:15 

 • ΑΣΚΗΣΗ – Αναγνώριση και καταγραφή από τους συμμετέχοντες, διαφόρων κινδύνων στον οργανισμό τους 
 • Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα της άσκησης 
 • Σχόλια – Συζήτηση.

12:15 - 13:15 

 • Διαχείριση κινδύνου και λήψη αποφάσεων σε ένα οργανισμό 
 • Συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και το ISO 31000  Βελτίωση της διαχείρισης

13:15 - 14:00 Διάλειμμα / Γεύμα

14:00 - 14:30 

 • Αξιόπιστη βάση για τη λήψη αποφάσεων και προγραμματισμός εντός της επιχείρησης/ οργανισμών 
 • Έλεγχοι για αποφυγή κινδύνων: εργαλεία και μέθοδοι

14:30 - 15:30 

 • Σύστημα διαχείρισης κινδύνου:
  • Αναπροσαρμογή ανάλογα με τον οργανισμό και τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη
  • Αναλυτική περιγραφή και κατηγοριοποίηση

15:30 - 15:45 Διάλειμμα

15:45 - 16:15 

 • ΑΣΚΗΣΗ – Καθορισμός από τους συμμετέχοντες, των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την διαχείριση των κινδύνων στον οργανισμός τους 
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις

16:15 - 17:15 

 • Διαχείριση κινδύνου: εργαλεία συνεχούς παρακολούθησης και επανεξέτασης 
 • Οφέλη για τον Οργανισμό/ εταιρεία 
 • Συζήτηση

17:15 Τέλος προγράμματος 


Εκπαιδευτής: Σταύρος Ιωακείμ

Ο εκπαιδευτής κ.Σταύρος Ιωακείμ, διαθέτει εντυπωσιακό βιογραφικό και εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και της ασφάλειας. Κατέχει τίτλους BSc και MSc στην Ηλεκτρονική Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), καθώς και MSc στο Security & Risk Management από το University of Leicester. Το εντυπωσιακό του προφίλ περιλαμβάνει την κατοχή του διπλώματος Business Continuity Management από το Bucks University, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Business Continuity Institute. Επιπλέον, από το 2018 εξυπηρετεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Ο κ. Ιωακείμ έχει εκτελέσει επιτυχώς προγράμματα διαχείρισης κινδύνων σε οργανισμούς σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, από το 2004 ασχολείται ενεργά με το Business Continuity, όντας Διευθυντής της Υπηρεσίας Physical Security & Business Continuity Plan της Λαϊκής Τράπεζας έως το 2013. Η εμπειρία του σε αυτόν τον τομέα εκτείνεται σε πολλές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της διαχείρισης κινδύνων και της συνεργασίας με διάφορες διεργασίες τμημάτων όπως η λειτουργική ασφάλεια και ο εσωτερικός έλεγχος.

Από το 2013, ο κ. Ιωακείμ είναι Διευθυντής της Εταιρείας HSBR Consulting & Solutions Ltd και ανώτερος λέκτορας στο μάθημα Διαχείρισης Κινδύνου στο Global College. Είναι επίσης ενεργό μέλος σε επαγγελματικούς οργανισμούς όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, το CCS – Cyprus Criminology Society, το IAHSS – International Association for Health Security & Safety, και το ASIS - American Society for Industrial Security. Ο εκπαιδευτής αυτού του σεμιναρίου διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στον τομέα της διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων βάσει του προτύπου ISO 31000 με επιτυχία.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Σταύρος Ιωακείμ - Managing Director at HSBR Consulting & Solutions Ltd

NTUA - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

BSc Electrical Eng.

Degree NameMSc El. Electronics Eng.


Bucks new University

Degree NameBusiness Continuity Institute Diploma

Field Of StudyBusiness Continuity - ISO 22301

Dates attended or expected graduation


Managing Director

Company NameHSBR Consulting & Solutions Ltd

Dates EmployedAug 2013 – Present

Employment Duration3 yrs 9 mos

Consultant for Health & Safety, Security, Business Continuity- Crisis Management and Risk Assessment.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 200.00
 • € 119.00
 • € 0.00
 • € 81.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 200.00
 • € 0.00
 • € 38.00
 • € 200.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 29 Νοε 2023

Ώρα

08:30 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σταύρος Ιωακείμ

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων βάσει του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 - Πρακτική Εφαρμογή