Πυρόσβεση με Καταιονητήρες Νερού (sprinklers): Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

22 Νοε 2023 08:45 22 Νοε 2023 17:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Πυρόσβεση με Καταιονητήρες Νερού (sprinklers): Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων πυρόσβεσης σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, τα οποία απαιτούν συνεχή προστασία εξαιτίας του μεγέθους τους ή της φύσης του κινδύνου που περιέχουν (π.χ. εργοστάσια, χώροι παραγωγής, αποθήκες, σταθμοί αυτοκινήτων, ξενοδοχεία κλπ.), είναι δεδομένη. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κατάρτισης εξετάζονται τα συστήματα πυρόσβεσης με καταιονητήρες νερού σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 12845. Το υπό αναφορά πρότυπο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των συστημάτων αυτών.

Με την ορθή εφαρμογή του προτύπου από το μελετητή, τον κατασκευαστή και το συντηρητή εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας εκδηλωθείσας πυρκαγιάς, επιτυγχάνοντας τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στην ασφάλεια των προσώπων, καθώς και της καταστροφής προϊόντων και εγκαταστάσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί, Σύμβουλοι Μηχανικοί, Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, Εργολάβοι και Επιβλέποντες Μηχανικοί Έργων, Προσφοροδότες Κατασκευαστικών Εργασιών, Τεχνικοί, εγκαταστάτες και συντηρητές συστημάτων πυρόσβεσης, Κατασκευαστές και διανομείς συστημάτων πυρόσβεσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολογία Σεμιναρίου

 • Το Νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου που αφορά τις απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων πυρόσβεσης 
 • Τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα συστήματα πυρόσβεσης με νερό 
 • CYS EN 12845 - Συστήματα καταιονισμού
  • Εισαγωγή
  • Πεδίο εφαρμογής 
  • Ανάλυση των ειδών καταιονητήρων
 • Κριτήρια υδραυλικού σχεδιασμού
 • Είδη παροχής νερού
 • Συστήματα αντλιών
 • Εγκατάσταση καταιονητήρων
 • Διαστασιολόγηση σωληνώσεων – συστήματα διαστασιολόγησης
 • Παράδειγμα υπολογισμού κατά CYS EN 12845
 • Επισκόπηση του σεμιναρίου - Ανακεφαλαίωση


Εκπαιδευτής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ

Ο κ. Κωνσταντίνος Πασπαλάς είναι διδάσκων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επί 35 έτη και εισηγητής σε αντίστοιχα αντικείμενα.

Εκπροσωπεί την Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) σε 3 σχετικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές Τυποποίησης επί 20 έτη.

Είναι εισηγητής τεσσάρων εν ισχύ Ελληνικών Τεχνικών Κανονισμών για την ασφάλεια δικτύων αέριων καυσίμων και συγγραφέας τεσσάρων σχετικών βιβλίων. Πολύ πρόσφατα έχει συγγράψει ειδικό βιβλίο με τίτλο «Καπνοδόχοι και Λοιπά Συστήματα Απαγωγής Καυσαερίων». Είναι εγκεκριμένος διδάσκων για το σχετικό αντικείμενο στο Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι µέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Γερμανικής Ένωσης Αερίου και Υδραυλικών (Deutsche Vereinigung des Gas-und Wasserfaches), της Ελβετικής Ένωσης Αερίου και Υδραυλικών (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches) και της Γαλλικής Ένωσης Αερίου (Association Française du Gaz).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 220.00
 • € 119.00
 • € 0.00
 • € 101.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 220.00
 • € 0.00
 • € 41.80
 • € 220.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

O CYS προσφέρει ειδικές τιμές για άνεργους, φοιτητές, συνταξιούχους και δημόσιους υπάλληλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 22 Νοε 2023

Ώρα

08:45 - 17:00

Τοποθεσία:

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης-CYS (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πυρόσβεση με Καταιονητήρες Νερού (sprinklers): Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων