Ενεργειακοί Έλεγχοι σύμφωνα με την αναθεωρημένη δέσμη Ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 16247 (Μέρος 1, 2 και 3)

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

30 Μαΐου 2024 08:45 30 Μαΐου 2024 17:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
presentation img Απόστολος Μιχόπουλος
anad greek logo
Ενεργειακοί Έλεγχοι σύμφωνα με την αναθεωρημένη δέσμη Ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 16247 (Μέρος 1, 2 και 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένας ενεργειακός έλεγχος αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για ένα οργανισμό ο οποίος επιθυμεί, ανεξαρτήτως μεγέθους ή επιχειρηματικού τομέα, να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση, να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να επιφέρει συναφή περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης CEN, μέλος του οποίου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης CYS, έχει θέσει σε ισχύ ένα αριθμό προτύπων για τους ενεργειακούς ελέγχους, και ο CYS τα έχει υιοθετήσει με σκοπό να αποτελέσουν ολοκληρωμένες και εμπεριστατωμένες μεθοδολογίες για χρήση από τους ενεργειακούς ελεγκτές και τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς CYS EN 16247 (Μέρος 1, 2 και 3) τα οποία περιέχουν ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη μεθοδολογία για τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια και βιομηχανικές διεργασίες, έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την ΚΔΠ 437/2015 γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή τους για οργανισμούς μεγάλου μεγέθους. Συνεπώς αποτελούν απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του ενεργειακού ελεγκτή για την προσφορά ποιοτικής υπηρεσίας που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κατάρτισης εξετάζονται και αναλύονται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα της πιο πάνω σειράς CYS EN 16247:

 • Μέρος 1: «Γενικές απαιτήσεις»
 • Μέρος 2: «Κτίρια»
 • Μέρος 3: «Διεργασίες»

Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν τις απαιτήσεις για ενεργειακούς ελέγχους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στη διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διαφορές στην προσέγγιση του ενεργειακού ελέγχου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και την λεπτομέρεια, αλλά επιδιώκουν να εναρμονίσουν κοινές πτυχές του ενεργειακού ελέγχου προκειμένου να φέρουν περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια στην αγορά υπηρεσιών ενεργειακού ελέγχου. Η διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου παρουσιάζεται ως μια απλή χρονολογική ακολουθία. Αυτό δεν αποκλείει, ωστόσο, την επανάληψη κάποιων βημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πρόνοιες των προτύπων που έχουν αναθεωρηθεί πρόσφατα, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση τους και θα τονισθούν ιδιαίτερα οι νέες απαιτήσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τι θα μάθει ο εκπαιδευόμενος από το σεμινάριο:

 1. Κατανόηση των βασικών αρχών: Εκμάθηση των γενικών απαιτήσεων των προτύπων CYS EN 16247 Μέρος 1.
 2. Εφαρμογή σε κτίρια: Ανάλυση του Μέρους 2 των προτύπων που αφορά τους ενεργειακούς ελέγχους σε κτίρια.
 3. Διαδικασίες σε βιομηχανικά περιβάλλοντα: Εξοικείωση με το Μέρος 3, το οποίο αφορά τις διεργασίες σε βιομηχανικές εφαρμογές.
 4. Νομοθετική συμμόρφωση: Εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και την υλοποίηση των προτύπων.
 5. Προηγμένες Τεχνικές: Εισαγωγή στις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των προτύπων και ανάλυση των νέων απαιτήσεων.
 6. Επανάληψη διαδικασιών: Μάθηση πώς να επαναλαμβάνουν βήματα για την βελτίωση της ακρίβειας και της ποιότητας του ενεργειακού ελέγχου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Ενεργειακοί Ελεγκτές
 2. Μηχανικοί Εγκαταστάσεων
 3. Υπεύθυνοι Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας
 4. Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών
 5. Συμβούλοι Ενεργειακής Απόδοσης
 6. Διαχειριστές Κτιριακών Υποδομών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισηγητής σεμιναρίου: Δρ Απόστολος Μιχόπουλος. O Δρ Μιχόπουλος είναι ειδικός επιστήμονας σε ενεργειακά θέματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου και κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» της Πολυτεχνικής Σχολής. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάστηκε επί μία δεκαετία ως ελεύθερος επαγγελματίας ασκώντας το επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού εκπονώντας ενεργειακές επιθεωρήσεις και σχέδια ενεργειακών αναβαθμίσεων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Ελλάδος. Εκπροσωπεί την Κύπρο στην διεθνή τεχνική επιτροπή τυποποίησης ISO/TC 301 «Energy management and energy savings».

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Απόστολος Μιχόπουλος - Senior Researcher at Cyprus University of Technology

Dr. Apostolos Michopoulos has a Diploma (Dipl.-Ing.,/M.Eng. 2003) and a Ph.D. (2008) in Mechanical Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.). In addition, he has successfully completed a M.Sc. on Project Management offered by the Open Hellenic University (2012). During 2009-2013, he was employed as Senior Researcher in the “Process Design Equipment Laboratory” of A.U.Th., performing research mainly on ground source heat pump systems, energy systems analysis, and energy efficiency of equipment and processes.


Starting 2011, he has been collaborating with the Department of Environmental Science and Technology, of the Cyprus University of Technology as a Visiting Lecturer and Scientist Expert. His responsibilities involved the participation in research projects and the preparation of lectures for undergraduate and postgraduate courses. Since 2013 he is employed as Senior Researcher in CUT performing research on ground source heat pump systems. He is also working as an independent consultant on energy audits and energy savings plans for commercial and non-commercial companies and the public sector.

Dr. Michopoulos has been involved in the energy field for the past 16 years and has so far participated in 23 research projects funded by national and international organizations. The outcome of his research includes 17 peer-reviewed scientific papers in 8 international journals, as well as in 15 extensive conference abstracts at national and international conferences. He also held 25 articles in specialized national technical magazines and 8 book chapters, written in the Greek language. His extensive experience on the energy field has earned him awards and scholarships at the national and international level, including the “2010 Post-doctoral Studies Scholarship Program” of the Hellenic Institution of Scholarships and “2012 Research Grant for the Bilateral Exchange Program between Greece and Cyprus” of the Republic of Cyprus.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 120.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 0.00
 • € 49.40
 • € 260.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 30 Μαΐου 2024

Ώρα

08:45 - 17:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Απόστολος Μιχόπουλος

Τοποθεσία:

Semeli Hotels Ltd

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ενεργειακοί Έλεγχοι σύμφωνα με την αναθεωρημένη δέσμη Ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 16247 (Μέρος 1, 2 και 3)