Vocational Training Center KES College

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Digital Marketing/ Sales/ Service

Αγορές/Αποθήκη

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

Τέχνες/ Ευεξία/ Μόδα/ Sports

Πληροφορίες Διοργανωτή
Η αποστολή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το  Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College λειτουργεί από το 2014 και είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικά, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Επίσης το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College, έχει εγκριθεί στις 23 Οκτωβρίου 2020 από την  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), να λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.


Συγκεκριμένα η έγκριση καλύπτει τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: 
  • Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων Επίπεδα 3, 4, 5,
  • Αρτοποιία Επίπεδο 4,
  • Ζαχαροπλαστική  Επίπεδα 4, 5
  • Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επίπεδο 5.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College, έχει μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει έμπειρα και προσοντούχα στελέχη και έχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών με πλούσια τεχνογνωσία.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College έχει θέσει, από της ιδρύσεως του, ψηλούς στόχους για μια πρωταγωνιστική θέση στο χώρο της κατάρτισης, με συνεχή διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του, καθώς και με αξιοποίηση ευκαιριών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Εκτός από την εφαρμογή εγκεκριμένων από την ΑνΑΔ Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College αναλαμβάνει την διοργάνωση και υλοποίηση Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College διοργανώνει, με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, προγράμματα κατάρτισης αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, με δικούς του εκπαιδευτές ή και με τη συνεργασία άλλων εξωτερικών εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι από την ΑνΑΔ. Τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να επιχορηγηθούν εξ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ, δηλαδή, μέχρι και στο 100% του κόστους. Διεξάγονται, συνήθως, σε διαθέσιμους χώρους των επιχειρήσεων ή στις εγκεκριμένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) του KES COLLEGE ή σε άλλους εγκεκριμένους χώρους κατάρτισης (ΔΕΚ).
Περαιτέρω, τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται ανάλογα με τις ανάγκες κατάρτισης της συγκεκριμένης επιχείρησης με στόχο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την κάλυψη νομοθετικών ή άλλων υποχρεώσεων, την αύξηση του επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας, την εκμάθηση νέων τεχνολογιών και άλλους τομείς. Επίσης, η υλοποίησή τους γίνεται σε χρόνο της επιλογής της επιχείρησης.

Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΑνΑΔ
ΚΑΕΠ-Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑνΑΔ
Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα
Δημήτριος Δημητρίου
Δημήτριος Δημητρίου

Λογιστής - Ακαδημαϊκός

Expert, Trainer

Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά, Αγορές/Αποθήκη

Παναγιώτης Χατζησυμεού
Παναγιώτης Χατζησυμεού

M.A. [Hons] Hospitality & Culinary Arts Management

Trainer

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία, Digital Marketing/ Sales/ Service, Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

Ροδούλλα Φιλίππου
Ροδούλλα Φιλίππου

Εκπαιδεύτρια και Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Expert, Trainer

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία, Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία, Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Η Μετάβαση από Υπάλληλο σε Προϊστάμενο

Η αναρρίχηση στην κλίμακα της ιεραρχίας συνεπάγεται αύξηση της εξουσίας με συνεπακόλουθη αύξηση των ευθυνών. Οι νέοι προϊστάμενοι τμημάτων αδυνατούν να αντιληφθ...

19/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

14/06/2023 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εργατική Νομοθεσία και Όροι Άπασχόλησης, Εργαλείο Προόδου στις Επιχειρήσεις

Υπάρχει ανάγκη για ορθή ενημέρωση και επεξήγηση των κυριότερων νόμων και των σχετικών τροποποιήσεων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις καθώς και για την πρακτικ...

13/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρήσεων

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη ...

12/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Mindful Stress Management for Increased Employee Engagement & Productivity

Το εργασιακό άγχος κοστίζει ακριβά, αφού επηρεάζει την απόδοση των εργαζομένων και οδηγεί σε απουσίες από την εργασία. Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,...

07/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Από το Like στο Buy: Το τέλος της αθωότητας του 'Like'

Στη σύγχρονη εποχή, ο καθένας μπορεί να γίνει εν δυνάμει διαμορφωτής γνώμης, ειδικός και εμπειρογνώμονας και να δικαιούται ένα νέο ρόλο, μέσα σε μια διαδικτυακή...

07/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας και η Αντιμετώπιση της

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού του σχετικά με το θέμα της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και πως πρέ...

07/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
The 5-Day MBA: Αριστεύστε στις Σύγχρονες Διοικητικές Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, τα Διοικητικά στελέχη, Λειτουργούς και Υπεύθυνους/Προϊστάμενους Τμημάτων στους σύγ...

02/06/2023 08:30

40 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Οι Οικονομικές Καταστασεις, η Ανάλυση τους και η Λήψη Αποφάσεων

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και το προσωπικ...

02/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Δημιουργία Ψηφιακών Καταλόγων Προϊόντων & Υπηρεσιών για μη Γραφίστες

Με την σωστή προβολή και ανάδειξη των προϊόντων μέσα από ελκυστικούς, πλήρης και ορθώς ενημερωμένους καταλόγους, θα μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχε...

29/05/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Βασικές Αρχές Ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί πλέον ένα εργαλείο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν στρατηγικές με εστίαση στ...

22/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Κρίσεων

To πρόγραμμα αφορά διοικητικά στελέχη marketing, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικών, πωλήσεων, παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές & υπε...

22/05/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Γλωσσική Επικοινωνία για Εξυπηρέτηση Πελατών σε Προσωπικό Επίπεδο

Η ανάγκη κατάρτισης εμφανίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων όπου η λανθασμένη χρήση της επικοινωνίας δημιουργεί προβλήματα, τα οποία οδηγούν στις διαπροσωπικές ε...

18/05/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα Χωρίς τη Χρήση Εξουσίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, Στελέχη δημοσίου τομέα, υπεύθυνους παραγωγής, υπεύθυνους πωλήσεων, εργοδηγούς, υπεύθ...

15/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων

Η διοίκηση αποθηκών ξενοδοχείων, μονάδων τροφοδοσίας και εστιατορίων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του ότι πρόκειται για φύλαξη τροφίμων, ποτών, καθαριστικ...

11/05/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Ολοκληρώθηκε
Ετοιμασία Επιχειρηματικού και Οικονομικού Πλάνου Διαχείρισης Κρίσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι δύσκολες συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι Κυπριακές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από κάθε είδους κρίσεις,προκαλούν ανασφάλεια σε χιλιάδες επιχ...

03/05/2023 14:00

20 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Media Training Essentials. Βελτίωση της Δημόσιας Παρουσίας Ατόμων που εκτίθενται στα ΜΜΕ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές δεξιότητες που αναμένεται να κατέχουν τα άτομα τα οποία είτε δίνουν συνεντεύξεις σε ΜΜΕ,...

12/04/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διοίκηση Εστιατορίου

Η ανάγκη κατάρτισης πηγάζει από τα πολλά κενά που παρουσιάζει η κατάρτιση του εποπτικού προσωπικού των εστιατορίων και κουζινών σήμερα, ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκ...

21/03/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Pefkos City Hotel

Ολοκληρώθηκε
Δεξιότητες Καθοδήγησης για Αύξηση της Ατομικής Απόδοσης και Παραγωγικότητας στην Εργασία

Σε Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας (ΠΕ) στην Κύπρο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσε...

07/03/2023 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων βάσει ISO 10002

Η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες διεργασίες των επιχειρήσεων. Ειδικά ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων των πελατών καθορίζει σε μεγ...

02/03/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας

To πρόγραμμα αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμη...

24/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Η Ηγεσία Αλλιώς. Οι Δεξιότητες που θα Απογειώσουν την Καριέρα σας

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις "ηγετικές ικανότητες", πέραν από αυτές που θεωρούνται «προαπαιτούμενες», στα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις εκτ...

23/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Η Ηγεσία Αλλιώς. Οι Δεξιότητες που θα Απογειώσουν την Καριέρα σας

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις "ηγετικές ικανότητες", πέραν από αυτές που θεωρούνται «προαπαιτούμενες», στα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις εκτ...

23/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Διαδρομή 1 - ΣΕΠ/CyQF/EQF Επίπεδο 5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

27/01/2023 17:00

84 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εργατική Νομοθεσία και Όροι Άπασχόλησης, Εργαλείο Προόδου στις Επιχειρήσεις

Υπάρχει ανάγκη για ορθή ενημέρωση και επεξήγηση των κυριότερων νόμων και των σχετικών τροποποιήσεων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις καθώς και για την πρακτικ...

16/12/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρήσεων

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη ...

12/12/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης

Η ανάγκη προσφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος προκύπτει από τη διαπίστωση ότι πεπειραμένοι υποψήφιοι, αλλά και πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατ...

10/12/2022 08:30

45 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μεγάλης διάρκειας ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

09/12/2022 17:00

84 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Mindful Stress Management for Increased Employee Engagement & Productivity

Το εργασιακό άγχος κοστίζει ακριβά, αφού επηρεάζει την απόδοση των εργαζομένων και οδηγεί σε απουσίες από την εργασία. Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,...

09/12/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ετοιμασία Επιχειρηματικού και Οικονομικού Πλάνου Διαχείρισης Κρίσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι δύσκολες συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι Κυπριακές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από κάθε είδους κρίσεις,προκαλούν ανασφάλεια σε χιλιάδες επιχ...

07/12/2022 14:00

20 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας

To πρόγραμμα αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμη...

07/12/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Οι Οικονομικές Καταστασεις, η Ανάλυση τους και η Λήψη Αποφάσεων

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και το προσωπικ...

07/12/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Επιχειρηματικότητα Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις...

06/12/2022 08:30

32 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Δημιουργία Ψηφιακών Καταλόγων Προϊόντων & Υπηρεσιών για μη Γραφίστες

Με την σωστή προβολή και ανάδειξη των προϊόντων μέσα από ελκυστικούς, πλήρης και ορθώς ενημερωμένους καταλόγους, θα μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχε...

06/12/2022 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εξυπηρέτηση Πελατών σε Χώρους Αναψυχής

Έχει παρατηρηθεί ότι στην εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους αναψυχής, πολλοί από τους εργαζόμενους δεν γνωρίζουν τις σωστές τεχνικές προσέγγισης και εξυπηρέτησης πε...

30/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας και η Αντιμετώπιση της

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού του σχετικά με το θέμα της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και πως πρέ...

29/11/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων βάσει ISO 10002

Η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες διεργασίες των επιχειρήσεων. Ειδικά ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων των πελατών καθορίζει σε μεγ...

25/11/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Κρίσεων

To πρόγραμμα αφορά διοικητικά στελέχη marketing, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικών, πωλήσεων, παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές & υπε...

24/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων

Η διοίκηση αποθηκών ξενοδοχείων, μονάδων τροφοδοσίας και εστιατορίων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του ότι πρόκειται για φύλαξη τροφίμων, ποτών, καθαριστικ...

23/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Ολοκληρώθηκε
Δεξιότητες Καθοδήγησης για Αύξηση της Ατομικής Απόδοσης και Παραγωγικότητας στην Εργασία

Σε Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας (ΠΕ) στην Κύπρο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσε...

17/11/2022 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρήσεων

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη ...

15/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα Χωρίς τη Χρήση Εξουσίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, Στελέχη δημοσίου τομέα, υπεύθυνους παραγωγής, υπεύθυνους πωλήσεων, εργοδηγούς, υπεύθ...

14/11/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Γλωσσική Επικοινωνία για Εξυπηρέτηση Πελατών σε Προσωπικό Επίπεδο

Η ανάγκη κατάρτισης εμφανίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων όπου η λανθασμένη χρήση της επικοινωνίας δημιουργεί προβλήματα, τα οποία οδηγούν στις διαπροσωπικές ε...

01/11/2022 09:00

15 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

27/10/2022 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τό...

24/10/2022 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αξιοποίηση του Facebook για αύξηση πωλήσεων

H ανάπτυξη και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή του εμπορίου σήμερα είναι επείγουσα και αναγκαία λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της τεράστιας σημασίας που έχο...

18/10/2022 08:30

18 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Η Μετάβαση από Υπάλληλο σε Προϊστάμενο

Η αναρρίχηση στην κλίμακα της ιεραρχίας συνεπάγεται αύξηση της εξουσίας με συνεπακόλουθη αύξηση των ευθυνών. Οι νέοι προϊστάμενοι τμημάτων αδυνατούν να αντιληφθ...

13/10/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας

To πρόγραμμα αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμη...

23/06/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

17/06/2022 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας και η Αντιμετώπιση της

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού του σχετικά με το θέμα της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και πως πρέ...

16/06/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Δημιουργία Ψηφιακών Καταλόγων Προϊόντων & Υπηρεσιών για μη Γραφίστες

Με την σωστή προβολή και ανάδειξη των προϊόντων μέσα από ελκυστικούς, πλήρης και ορθώς ενημερωμένους καταλόγους, θα μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχε...

16/06/2022 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Η Μετάβαση από Υπάλληλο σε Προϊστάμενο

Η αναρρίχηση στην κλίμακα της ιεραρχίας συνεπάγεται αύξηση της εξουσίας με συνεπακόλουθη αύξηση των ευθυνών. Οι νέοι προϊστάμενοι τμημάτων αδυνατούν να αντιληφθ...

15/06/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων

Η διοίκηση αποθηκών ξενοδοχείων, μονάδων τροφοδοσίας και εστιατορίων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του ότι πρόκειται για φύλαξη τροφίμων, ποτών, καθαριστικ...

15/06/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Ολοκληρώθηκε
Αποτελέσματα Χωρίς τη Χρήση Εξουσίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, Στελέχη δημοσίου τομέα, υπεύθυνους παραγωγής, υπεύθυνους πωλήσεων, εργοδηγούς, υπεύθ...

09/06/2022 15:00

7 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Οι oικονομικές καταστασεις, η ανάλυση τους και η λήψη αποφάσεων

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και το προσωπικ...

08/06/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αξιοποίηση του Facebook για Αύξηση των Πωλήσεων

H ανάπτυξη και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή του εμπορίου σήμερα είναι επείγουσα και αναγκαία λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της τεράστιας σημασίας που έχο...

07/06/2022 18:00

18 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση κρίσεων

To πρόγραμμα αφορά διοικητικά στελέχη marketing, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικών, πωλήσεων, παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές & υπε...

07/06/2022 10:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εργατική Νομοθεσία και Όροι Άπασχόλησης, Εργαλείο Προόδου στις Επιχειρήσεις

Υπάρχει ανάγκη για ορθή ενημέρωση και επεξήγηση των κυριότερων νόμων και των σχετικών τροποποιήσεων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις καθώς και για την πρακτικ...

07/06/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Επιχειρηματικότητα Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις...

07/06/2022 08:30

32 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Βασικές Αρχές Ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας αποτελεί πλέον ένα εργαλείο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν στρατηγικές με εστίαση στ...

02/06/2022 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Λεκτική και Οπτική Επικοινωνία για Υψηλή Απόδοση στο Εργασιακό Περιβάλλον

Η ανάγκη κατάρτισης εμφανίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων όπου η λανθασμένη χρήση της επικοινωνίας δημιουργεί προβλήματα, τα οποία οδηγούν στη μειωμένη παραγωγ...

31/05/2022 09:00

30 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Δεξιότητες Καθοδήγησης για Αύξηση της Ατομικής Απόδοσης και Παραγωγικότητας στην Εργασία

Σε Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας (ΠΕ) στην Κύπρο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσε...

30/05/2022 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μεγάλης διάρκειας ΣΕΠ/CyQF/EQF ΕΠΙΠΕΔΟ 5

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

26/05/2022 17:00

84 ώρες (14 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης

Η ανάγκη προσφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος προκύπτει από τη διαπίστωση ότι πεπειραμένοι υποψήφιοι, αλλά και πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατ...

25/05/2022 17:00

42 ώρες (14 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ετοιμασία Επιχειρηματικού και Οικονομικού Πλάνου Διαχείρισης Κρίσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οι δύσκολες συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι Κυπριακές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από κάθε είδους κρίσεις,προκαλούν ανασφάλεια σε χιλιάδες επιχ...

25/05/2022 14:00

20 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων βάσει ISO 10002

To πρόγραμμα αφορά Υπεύθυνους Πωλήσεων, Ιατρικούς Επισκέπτες, Λειτουργούς και Υπαλλήλους Τμημάτων εξυπηρέτησης Πελατών, Λειτουργούς και Υπαλλήλους Τηλεφωνικών Κ...

18/05/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τό...

18/05/2022 08:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Γλωσσική Επικοινωνία για Εξυπηρέτηση Πελατών σε Προσωπικό Επίπεδο

Η ανάγκη κατάρτισης εμφανίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων όπου η λανθασμένη χρήση της επικοινωνίας δημιουργεί προβλήματα, τα οποία οδηγούν στις διαπροσωπικές ε...

17/05/2022 09:00

15 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διοίκηση Εστιατορίου

Η ανάγκη κατάρτισης πηγάζει από τα πολλά κενά που παρουσιάζει η κατάρτιση του εποπτικού προσωπικού των εστιατορίων και κουζινών σήμερα, ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκ...

10/05/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Ολοκληρώθηκε
Εισαγωγή και Mεθοδολογία Eκτίμησης Eπαγγελματικής Eπικινδυνότητας στους χώρους εργασίας

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τό...

12/04/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Λεκτική και Οπτική Επικοινωνία για Υψηλή Απόδοση στο Εργασιακό Περιβάλλον

Η ανάγκη κατάρτισης εμφανίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων όπου η λανθασμένη χρήση της επικοινωνίας δημιουργεί προβλήματα, τα οποία οδηγούν στη μειωμένη παραγωγ...

12/02/2022 09:00

30 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

12/02/2022 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τό...

20/12/2021 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εργαστήρι Μοριακής κουζίνας

Πειράματα στο πιάτο…Η Μοριακή Γαστρονομία έχει τρομάξει στο παρελθόν αρκετούς. Η Μαγειρική και ο τρόπος που την αντιλαμβανόμαστε έχουν αλλάξει. Η Μοριακή Γαστρο...

25/11/2021 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

KES College (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων

Η διοίκηση αποθηκών ξενοδοχείων, μονάδων τροφοδοσίας και εστιατορίων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του ότι πρόκειται για φύλαξη τροφίμων, ποτών, καθαριστικ...

23/11/2021 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά