Διαχείριση Κρίσεων

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Soft Skills / Επικοινωνία - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

29 Σεπ 2022 08:30 30 Σεπ 2022 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Διαχείριση Κρίσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To πρόγραμμα αφορά διοικητικά στελέχη marketing, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικών, πωλήσεων, παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές & υπεύθυνους παραγωγής, διευθυντές προσωπικού, υπεύθυνους ασφαλείας, υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας καθώς επίσης και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

(σε επίπεδο Γνώσεων)

 1. Να διατυπώνουν την φύση των κρίσεων
 2. Να διαχωρίζουν τα είδη των κρίσεων
 3. Να συσχετίζουν τους κινδύνους με τα αδύναμα σημεία των οργανισμών
 4. Να περιγράφουν τις τακτικές αντιμετώπισης των ΜΜΕ

(σε επίπεδο Δεξιοτήτων)

 1. Να αναπτύσσουν μεθοδολογία ανάλυσης Κινδύνων
 2. Να αναπτύσσουν σενάρια πρόβλεψης κρίσεων
 3. Να τεκμηριώνουν τις αναλύσεις, τις προβλέψεις και τα σχέδια.
 4. Να οργανώνουν τις λειτουργίες Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης των ΜΜΕ

(σε επίπεδο Στάσεων)

 1. Να αντιπαραβάλλουν ορθολογική επιχειρηματολογία στη συνεχή Δημόσια Πίεση
 2. Να υπερασπίζονται τις τακτικές και τα σχέδια αντιμετώπισης
 3. Να συνεργάζονται με τους ανάλογους φορείς για την εξέλιξη των σχεδίων διαχείρισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο προγράμματος:

Το περιβάλλον των Κρίσεων

 • Το περιβάλλον των κρίσεων - Πως αναπτύσσονται οι κρίσεις
 • Στάδια Διαχείρισης Κρίσεων
 •     Πρόληψη
 •     Προετοιμασία
 •     Ανάκτηση – Επαναφορά

Κρίσεις από Φυσικά Αίτια

 • Κρίσεις από φυσικά αίτια
 • Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Κρίσεων από Φυσικά Αίτια
 • Δημιουργία Πλάνου Διαχείρισης Κρίσεων
 • Ανάκτηση – Επαναφορά

Αντιμετώπιση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 • Αντιμετώπιση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τακτικές αντιμετώπισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Μελέτες Περιπτώσεων

Οικονομικές Κρίσεις

 • Οικονομικές Κρίσεις
 • Πρόληψη Οικονομικών Κρίσεων
 • Ανάπτυξη Οικονομικής Κρίσης
 • Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων

Αdavnced Risk Assessment Methodology

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας Διαχείρισης Κινδύνων


Εκπαιδευτής: Δρ. Κωνσταντίνος Δέδες

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Δέδες είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, της National Academy of Business Administration της Νέας Υόρκης, με ειδίκευση στα Διεθνή Επιχειρησιακά Χρηματοοικονομικά, και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ίδιο ίδρυμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση την Επιχειρησιακή Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων. Από το πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στην επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος και παράλληλα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc.) του προγράμματος Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο.

Έχει εργαστεί ως Ανώτερος Λέκτορας και Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Glyndwr και του κολλεγίου Blake Hall College του Λονδίνου. Επίσης έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε μεγάλους οργανισμούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και στέλεχος στο Χρηματιστήριο της Θεσσαλονίκης. Από το 2021, έχει αναλάβει τα καθήκοντα Συντονιστή του Προγράμματος Διοίκησης επιχειρήσεων στο KES College, μαζί με διάφορα διδακτικά αντικείμενα.

Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας (ISO 9000), περιβάλλοντος (ISO 14000) και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27000), καθώς επίσης και ειδικευμένος στη Διαχείριση Κρίσεων.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, ενώ έχει βραβευτεί από το World Ports Association για την ερευνητική του εργασία, σχετικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στα κύρια λιμάνια της Ελλάδας, και από την Oxford Innovation και το Small Business Assοciation της Αγγλίας για την καινοτόμο πρότασή του στη στρατηγική ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 388.00
 • € 238.00
 • € 0.00
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 388.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 388.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 29 Σεπ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Παρασκευή - 30 Σεπ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαχείριση Κρίσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψ...

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τό...

27/09/2022 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Διαχείριση Κρίσεων...

To πρόγραμμα αφορά διοικητικά στελέχη marketing, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικών, πωλήσεων, παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές & υπεύθυν...

29/09/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων βάσει ISO 10002...

Η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες διεργασίες των επιχειρήσεων. Ειδικά ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων των πελατών καθορίζει σε μεγάλο β...

07/10/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης...

Η ανάγκη προσφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος προκύπτει από τη διαπίστωση ότι πεπειραμένοι υποψήφιοι, αλλά και πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατ...

08/10/2022 08:30

45 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Καθοδήγησης για Αύξηση της Ατομικής Απόδοσης και Παραγωγικό...

Σε Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας (ΠΕ) στην Κύπρο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσε...

10/10/2022 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Η Μετάβαση από Υπάλληλο σε Προϊστάμενο...

Η αναρρίχηση στην κλίμακα της ιεραρχίας συνεπάγεται αύξηση της εξουσίας με συνεπακόλουθη αύξηση των ευθυνών. Οι νέοι προϊστάμενοι τμημάτων αδυνατούν να αντιληφθ...

13/10/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εξυπηρέτηση Πελατών σε Χώρους Αναψυχής...

Έχει παρατηρηθεί ότι στην εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους αναψυχής, πολλοί από τους εργαζόμενους δεν γνωρίζουν τις σωστές τεχνικές προσέγγισης και εξυπηρέτησης πε...

17/10/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας...

To πρόγραμμα αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμη...

19/10/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

27/10/2022 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Γλωσσική Επικοινωνία για Εξυπηρέτηση Πελατών σε Προσωπικό Επίπεδο...

Η ανάγκη κατάρτισης εμφανίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων όπου η λανθασμένη χρήση της επικοινωνίας δημιουργεί προβλήματα, τα οποία οδηγούν στις διαπροσωπικές ε...

01/11/2022 09:00

15 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Ετοιμασία Επιχειρηματικού και Οικονομικού Πλάνου Διαχείρισης Κρίσεων γ...

Οι δύσκολες συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι Κυπριακές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από κάθε είδους κρίσεις,προκαλούν ανασφάλεια σε χιλιάδες επιχ...

02/11/2022 14:00

20 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μεγάλης διάρκειας ΣΕΠ/CyQF/EQF...

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της πα...

04/11/2022 17:00

84 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αποτελέσματα Χωρίς τη Χρήση Εξουσίας...

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, Στελέχη δημοσίου τομέα, υπεύθυνους παραγωγής, υπεύθυνους πωλήσεων, εργοδηγούς, υπεύθ...

14/11/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας και η Αντιμετώπιση της...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού του σχετικά με το θέμα της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και πως πρέ...

29/11/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)