Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Soft Skills / Επικοινωνία

03 Φεβ 2023 08:30 03 Φεβ 2023 16:30
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To πρόγραμμα αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμημάτων ή τομέων εργασίας, Επιστημονικό, Διοικητικό, Τεχνικό και Εποπτικό προσωπικό).

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Επίπεδο γνώσεων:

 1. Αναφέρουν τις βασικές αρχές κινητοποίησης και εμψύχωσης του ανθρώπινου δυναμικού
 2. Διατυπώνουν τις επιδράσεις μέσω των ενισχυτών, των αμοιβών και των τιμωριών.
 3. Περιγράφουν τον ρόλο του Ηγέτη στις Οικονομικές και Κοινωνικές Οργανώσεις.
 4. Διαχωρίζουν τους Ρόλους, τις Θέσεις και τα Καθήκοντα, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο
 5. Κατονομάζουν τα είδη Ηγεσίας και στυλ Ηγέτη.

Επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Εντοπίζουν και αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες
 2. Εντοπίζουν και Αξιολογούν τα Δυνατά και Αδύναμα Σημεία της Προσωπικότητάς τους
 3. Κινητοποιούν και εμψυχώνουν τους υφισταμένους και συναδέλφους τους.
 4. Επεξηγούν με σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα τους επιχειρησιακούς στόχους
 5. Εντοπίζουν και Αξιολογούν τις επιχειρησιακές ανάγκες Ανάπτυξης Νέων Ηγετών

Επίπεδο στάσεων:

 • Μεθοδεύουν coaching ανάπτυξης νέων Ηγετών
 • Μοιράζονται την ευθύνη και παρακινούν τα μέλη της ομάδας τους
 • Προωθούν την αυτοδιαχείριση και την προσωπική ευθύνη
 • Διαμορφώνουν, συνεργάζονται και συσπειρώνουν στελέχη γύρω από ένα όραμα και σύνολο αξιών
 • Αποδέχονται σχόλια προς βελτίωση των ηγετικών Ικανοτήτων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο προγράμματος:

 • Οι διαστάσεις της προσωπικότητας
 • Εννοιολογικός προσδιορισµός της ηγεσίας
 • Ανάλυση των Team Building Games

Η Έννοια της ηγεσίας σε επιχειρήσεις και οργανισµούς

 • Η ηγεσία ως έννοια και ως συµπεριφορά
 • Η ηγεσία ως διαδικασία
 • Στυλ και Ύφος Ηγεσίας

Το θεωρητικό σχήµα των τύπων ηγεσίας

 • Εντοπισμός και Ανάλυση του Στυλ Ηγεσίας των Συμμετεχόντων
 • Εξουσία
 • Οι Τρεις Τύποι Ηγεσίας

Τα χαρακτηριστικά του Ηγέτη

 • Η ευφυΐα
 • Η πρωτοβουλία
 • Η διευθυντική ικανότητα
 • Η αυτοπεποίθηση
 • Η ιεραρχική αυτό-τοποθέτηση
 • Πρότυπα Ηγετών
 • Τα χαρακτηριστικά του Καλού Ηγέτη

Επαγγελματική Ικανοποίηση

 • Τα στοιχεία της στάσης
 • Αξίες και παρακίνηση
 • Θεωρίες Κινήτρων
 • Ικανοποίηση από την εργασία
 • Η επίδραση της ικανοποίησης στην απόδοση της επιχείρησης
 • Μάνατζµεντ και Ηγεσία.

Ανάπτυξη Ηγετικών Στελεχών

 • Εντοπισμός Αναγκών Ανάπτυξης Νέων Ηγετικών Στελεχών
 • Προσδιορισμός Μεθόδων & Λύσεων Ανάπτυξης Νέων Ηγετικών Στελεχών
 • Στόχοι Ανάπτυξης Νέων Ηγετικών Στελεχών
 • Coaching & Μentoring Νέων Ηγετικών Στελεχών
 • Ανακεφαλαίωση.
 • Συμπεράσματα.
 • Αξιολόγηση προγράμματος


Εκπαιδευτής: Δρ. Κωνσταντίνος Δέδες 

Ο είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, της National Academy of Business Administration της Νέας Υόρκης, με ειδίκευση στα Διεθνή Επιχειρησιακά Χρηματοοικονομικά, και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ίδιο ίδρυμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση την Επιχειρησιακή Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων. Από το πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στην επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος και παράλληλα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc.) του προγράμματος Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο.

Έχει εργαστεί ως Ανώτερος Λέκτορας και Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Glyndwr και του κολλεγίου Blake Hall College του Λονδίνου. Επίσης έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε μεγάλους οργανισμούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και στέλεχος στο Χρηματιστήριο της Θεσσαλονίκης. Από το 2021, έχει αναλάβει τα καθήκοντα Συντονιστή του Προγράμματος Διοίκησης επιχειρήσεων στο KES College, μαζί με διάφορα διδακτικά αντικείμενα.

Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας (ISO 9000), περιβάλλοντος (ISO 14000) και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27000), καθώς επίσης και ειδικευμένος στη Διαχείριση Κρίσεων.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, ενώ έχει βραβευτεί από το World Ports Association για την ερευνητική `του εργασία, σχετικά με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στα κύρια λιμάνια της Ελλάδας, και από την Oxford Innovation και το Small Business Assοciation της Αγγλίας για την καινοτόμο πρότασή του στη στρατηγική ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 239.00
 • € 119.00
 • € 0.00
 • € 120.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 239.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 239.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 03 Φεβ 2023

Ώρα

08:30 - 16:30

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας...

To πρόγραμμα αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμη...

03/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

The 5-Day MBA: Αριστεύστε στις Σύγχρονες Διοικητικές Δεξιότητες...

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, τα Διοικητικά στελέχη, Λειτουργούς και Υπεύθυνους/Προϊστάμενους Τμημάτων στους σύγ...

10/02/2023 08:30

40 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Η Ηγεσία Αλλιώς. Οι Δεξιότητες που θα Απογειώσουν την Καριέρα σας...

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις "ηγετικές ικανότητες", πέραν από αυτές που θεωρούνται «προαπαιτούμενες», στα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις εκτ...

23/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Η Μετάβαση από Υπάλληλο σε Προϊστάμενο...

Η αναρρίχηση στην κλίμακα της ιεραρχίας συνεπάγεται αύξηση της εξουσίας με συνεπακόλουθη αύξηση των ευθυνών. Οι νέοι προϊστάμενοι τμημάτων αδυνατούν να αντιληφθ...

24/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων βάσει ISO 10002...

Η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες διεργασίες των επιχειρήσεων. Ειδικά ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων των πελατών καθορίζει σε μεγάλο β...

02/03/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Δεξιότητες Καθοδήγησης για Αύξηση της Ατομικής Απόδοσης και Παραγωγικό...

Σε Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας (ΠΕ) στην Κύπρο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσε...

07/03/2023 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Διοίκηση Εστιατορίου...

Η ανάγκη κατάρτισης πηγάζει από τα πολλά κενά που παρουσιάζει η κατάρτιση του εποπτικού προσωπικού των εστιατορίων και κουζινών σήμερα, ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκ...

21/03/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Pefkotel Ltd

Media Training Essentials. Βελτίωση της Δημόσιας Παρουσίας Ατόμων που ...

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές δεξιότητες που αναμένεται να κατέχουν τα άτομα τα οποία είτε δίνουν συνεντεύξεις σε ΜΜΕ,...

07/04/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)