Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρήσεων

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

27 Σεπ 2022 08:30 04 Οκτ 2022 16:30
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη θα πρέπει να προσαρμοστούν στις σύγχρονες πρακτικές οικονομικής διαχείρισης καθώς και στην υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής, η οποία θα μεγιστοποιεί τα οφέλη τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Περιγραφή Προγράμματος

 • Πίστωση & πιστωτικός κίνδυνος, πίστωση και πιστωτική πολιτική. Πιστωτικός κίνδυνος & οι πρακτικές των κυπριακών επιχειρήσεων. Συνέπειες της ανυπαρξίας πιστωτικής πολιτικής.
 • Δημιουργία και εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής, Επιχειρηματικό σχέδιο – οδικός χάρτης. Νομικά στοιχεία τιμολογίων.
 • Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τους όρους πίστωσης. Λήψη μέτρων για πελάτες οι οποίοι ξεπερνούν τα πιστωτικά όρια.
 • Μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου, Διαβάθμιση και μέτρηση πιστωτικού κινδύνου. Υπολογισμός κόστους απαιτήσεων – εισπρακτέων. Πρακτική εξάσκηση. Είδη εκπτώσεων και η επίδραση τους στην πιστωτική πολιτική. Πρακτόρευση (factoring) και ασφάλιση απαιτήσεων. Πρακτική εξάσκηση.
 • Μέτρα αντιμετώπισης κίνδυνου, Ηλεκτρονικά μοντέλα πίστωσης (FICO - Fair Isaac Corporation, ERP). Πρακτικές πίστωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχής έλεγχος των εισπρακτέων λογαριασμών.
 • Συνεχής έλεγχος των εισπρακτέων λογαριασμών, Προϋπολογισμοί και πιστωτική πολιτική. Ταμειακός προϋπολογισμός και αποκλίσεις. Ομαδική εργασία. Αποτελέσματα χρήσης & ισολογισμός. ΆσκησηΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε Επίπεδο Γνώσεων:

 1. Αναγνωρίζουν το κόστος της ανυπαρξίας πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων.
 2. Διαβάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης τους και των πελατών τους.
 3. Εξηγούν το κόστος κεφαλαίου χρηματοδότησης των πελατών τους.
 4. Κατανοούν την πιστοληπτική φερεγγυότητα των πελατών τους.
 5. Περιγράφουν την κατάλληλη πιστωτική πολιτική για την επιχείρηση τους.
 6. Γνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις εκδόσεις τιμολογίων πώλησης.
 7. Κατανοούν τα οφέλη της εφαρμογής ηλεκτρονικών πιστωτικών μοντέλων.
 8. Παρουσιάζουν την οικονομική ανάλυση της πορείας της επιχείρησης τους.
 9. Διακρίνουν την εμπορική και ταμειακή έκπτωση και την επίδραση τους στη πιστωτική πολιτική.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 1. Υπολογίζουν το κόστος ανυπαρξίας πιστωτικής πολιτικής
 2. Παρακολουθούν την ρευστότητα της επιχείρησης τους και των πελατών τους.
 3. Υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου για την χρηματοδότηση των πελατών τους.
 4. Κατατάσσουν, δια μέσω κριτήριων, τους πελάτες σε κατηγορίες φερεγγυότητας.
 5. Προσδιορίζουν το πιστωτικό όριο με βάση ποιοτικά, ποσοτικά και εμπορικά στοιχεία.
 6. Παρακολουθούν την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης τους και να παίρνουν διορθωτικά μέτρα..
 7. Εφαρμόζουν σύγχρονες εισπρακτικές διαδικασίες και ηλεκτρονικά μοντέλα.
 8. Εφαρμόζουν και αναλύουν λογιστικούς δείκτες για τη λήψη αποφάσεων.
 9. Εκδίδουν σωστά νομικά τιμολόγια για αποφυγή προβλημάτων.
 10.  Στοχοθετούν με κριτήριο τις οικονομικές αναλύσεις της εταιρείας τους

Σε επίπεδο Στάσεων:
 1. Υιοθετήσουν θετική στάση εφαρμογής πιστωτικής πολιτικής για τους πελάτες.
 2. Εκτιμούν την σημαντικότητα της ορθής χρηματοδοτικής πολιτικής για τους πελάτες.
 3. Υιοθετούν θετική στάση εφαρμογής των νέων πρακτικών πιστωτικής πολιτικής.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, διευθυντές, οικονομικούς αναλυτές και προσωπικό λογιστηρίων, μέσα
στα πλαίσια συλλογικής προσπάθειας ανάπτυξης των προοπτικών τους. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση. 


Εκπαιδευτής

Δημήτρης Δημητρίου

Ο Δημήτρης Δημητρίου δραστηριοποιείται στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση από το 1992 ως καθηγητής και λέκτορας λογιστικής και χρηματοοικονομικών, στην Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση. Από το 1988 έως το 1992 εργάστηκε με την Grant Thornton’s international ως ελεγκτής στην Σαουδική Αραβία. Τα τελευταία 6 χρόνια συνεργάζεται με το κολλέγιο ΚΕΣ και είναι Αξιολογητής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες της Aγωγής από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πτυχίου (Bachelor of Science) στην Λογιστική και τα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Βορείου Τέξας (University of North Texas). Εξειδικεύεται κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα του κλάδου του και της εκπαίδευσης. Επίσης, είναι ενήμερος με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μέσα. Εργάστηκε ως εσωτερικός ελεγκτής της Ιωάννου και Παρασκευαίδης, (J&P) στην Σαουδική Αραβία. Ενώ στην Κύπρο, εργάστηκε στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και στο Pascal English School ως εκπαιδευτικός. Είναι ενήμερος με τις τρέχουσες διεθνής αλλαγές των λογιστικών προτύπων (IFRS) και πραγματοποίησε αρκετά σεμινάρια σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικών.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 378.00
 • € 238.00
 • € 0.00
 • € 140.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 378.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 378.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 27 Σεπ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Τρίτη - 04 Οκτ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρήσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Σχεδιασμός Και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής Για Ανάπτυξη Των Επιχειρή...

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη ...

27/09/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Οι Οικονομικές Καταστασεις, η Ανάλυση τους και η Λήψη Αποφάσεων...

Το Σεμινάριο επιβάλλεται, αφού σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και το προσωπικ...

12/10/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)