Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

14 Ιουν 2023 08:30 14 Ιουν 2023 15:30
Ελληνικά
6 ώρες ( 1 ημέρα )
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 6 ωρών που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα αποτελούν μέλη της επιτροπής, βάση της Κ.Δ.Π. 238/2021.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να κατανομάζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας.
 2. Να περιγράφουν την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 3. Να περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία. Να εντάσσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στις καθημερινές πρακτικές Α&Υ.
 4. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργία της επιτροπής ασφάλειας

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να επεξηγούν τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
 2. Να εφαρμόζουν τη διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων στην Εργασία
 3. Να εκτελούν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου.
 4. Να εφαρμόζουν καλές πρακτικές ασφάλειας κι υγείας

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Να παρακινούν τους συναδέλφους τους για υιοθέτηση ασφαλών τρόπων αντιμετώπισης και μείωσης των κινδύνων.
 2. Να συνεργάζονται με τη διεύθυνση για επισήμανση των κινδύνων σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες  (εργασίες σε ύψος, διακίνηση φορτίων, θόρυβος, πυρκαγιά, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι κ.ά.) και να υποδεικνύουν  ασφαλείς τρόπους διεξαγωγής τους.
 3. Να καλλιεργούν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Εκλελεγμένα ή διορισμένα πρόσωπα μέλη της Επιτροπής ασφάλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο προγράμματος:

Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

 • Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Κανονισμοί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
 • Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους εργασίας

Διαδικασία Εκτίμηση των κινδύνων στην Εργασία

 • Διαδικασία Εκτίμηση Κινδύνων

Κυριότεροι Κίνδυνοι στην Εργασία

 • Κτηριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανήματα / εξοπλισμός εργασίας
 • Πυρκαγιά\οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Χημικοί και βιολογική παράγοντες
 • Ηλεκτρισμός
 • Θόρυβος- δονήσεις
 • Εργασίες σε ύψος
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμηση των Κινδύνων

 • Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμηση των ΚινδύνωνΒιογραφικό Εκπαιδευτή:

Ο Μιχαλάκης Θεοδότου είναι κάτοχος του Τίτλου MA Industrial Relations and Health and Safety (Middlesex University). Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015 και ΕΞΥΠΠ από το 2007.

Διετέλεσε Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 2002 -2019. Επίσης διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2012 και Γραμματέας Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2016 - 2018. Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως ειδικός ερευνητής στα πιο κάτω εξειδικευμένα προγράμματα.

Συγγραφή μέρους εγχειριδίου για την εκτίμηση του κινδύνου στο Τραπεζικό Τομέα στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO «TRIA» 2006-2007. Πρόγραμμα OIRA: Expert στην προετοιμασία του διαδραστικού Εργαλείου OIRA για την Εκπαίδευση (2014-2015). Έρευνα ΣΑΥΚ για το Εργασιακό Άγχος 2014-2015. Έρευνα ΣΑΥΚ με θέμα Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες 2016-2017. Είναι εθελοντής στο Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 242.00
 • € 102.00
 • € 0.00
 • € 140.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 242.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 242.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 14 Ιουν 2023

Ώρα

08:30 - 15:30

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας