Η ΚΕΠ έχει εξαγγείλει 6 Νέα Σεμινάρια για το 2024 για τη Ποιότητα και τα Πρότυπα σε Διάφορους Τομείς

calendar icon

23 Φεβρουαρίου 2024

⠀ -⠀ Πιστοποιήσεις/Προσόντα/Άδειες
⠀ -⠀ Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα
Η ΚΕΠ έχει εξαγγείλει 6 Νέα Σεμινάρια για το 2024 για τη Ποιότητα και τα Πρότυπα σε Διάφορους Τομείς

Η τεχνολογία και η πρόσβαση στη πληροφορία αναπτύσσεται με ρυθμούς γρηγορότερους από ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Αυτό δημιουργεί καλύτερα πληροφορημένους πολίτες και πελάτες που διακρίνουν και αξιολογούν τη ποιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρχει συνεπώς μεγαλύτερη απαίτηση τεκμηριωμένης ποιότητας και αυτό μπορούν να το προσφέρουν κατά κανόνα τα πρότυπα ποιότητας.

Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στη ποιότητα και τα πρότυπα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία κάθε επαγγελματία. Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), ως ο επίσημος φορέας πιστοποίησης στην Κύπρο, διαθέτει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με θέματα ποιότητας και προτύπων, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της επαγγελματικής πορείας των συμμετεχόντων.

Μέσω του Εκπαιδευτικού της Κέντρου, η ΚΕΠ οργανώνει προγράμματα κατάρτισης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη διαχείριση τα πρότυπα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία έως τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης διαφόρων συστημάτων ποιότητας. Οι επικείμενοι τίτλοι σεμιναρίων περιλαμβάνουν:

 

 

Οι εισηγητές της ΚΕΠ είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες με εκτενή εμπειρία, εγκεκριμένοι από παγκόσμια αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εγγυώνται την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Επιπλέον, η ΚΕΠ, ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης (IQNET), ενισχύει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών της μέσω της συνεργασίας με την IQNET Academy, προσφέροντας πιστοποιητικά κατάρτισης με διεθνή αναγνώριση και ανοίγοντας νέους δρόμους για τους συμμετέχοντες.

Επιλέγοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΕΠ, επενδύετε σε μια αξιόπιστη και αναγνωρισμένη μορφή εκπαίδευσης που θα μπορούσε να ανοίξει νέες πόρτες στην επαγγελματική σας πορεία. Η ΚΕΠ προσφέρει ειδικές τιμές και επιχορηγήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για φοιτητές, κυβερνητικούς υπαλλήλους, και άνεργους, διασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού στις εκπαιδευτικές δράσεις της.

Share: