Αναζήτηση
Κατηγορίες Σεμιναρίων
Ειδος Προγράμματος
Γλώσσα Σεμιναρίου
Τύπος Εκπαίδευσης
Πόλεις
Εταιρικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πρακτική

Το Εταιρικό Δίκαιο είναι μία από τις πιο αναζητούμενες εξειδικεύσεις του νόμου στην Κύπρο. Ο αριθμός των υποψηφίων που προτιμούν να ασχοληθούν με το ε...

18/12/2023 16:00

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing ...

18/12/2023 16:30

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΕΣΥΠΠ

Η πολύπλοκη και απαιτητική Νομοθεσία Ασφάλειας & Υγείας γίνεται απλή, κατανοητή και εφαρμόσιμη σε αυτό το πρόγραμμα που προετοιμάζει τα στελέχη των επ...

17/01/2024 13:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Βρέθηκαν 1-8 από 109 Αποτελέσματα
Η Έκδοση Διαταγμάτων στην Κύπρο: Πρακτική Ανάλυση και Διαδικασία (6 CP...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η κατάρτιση των δικηγόρων είναι ζωτικής σημασίας για την έκ...

11/12/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Managing and Resolving Shareholder Disputes (9 CPDs)...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες (CPDs) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σ...

11/12/2023 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Οικογενειακό Δίκαιο – Πρακτική, Κύριες Διατάξεις και Νομολογία...

με τον κ. ΣΩΤΗΡΗ ΛΙΑΣΙΔΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ...

11/12/2023 17:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

MS-700 - Managing Microsoft Teams...

In this course, you will learn about various Teams management tools, security and compliance feature for Teams, network requirement for Teams deployment as well...

12/12/2023 08:00

32 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Patsoft Training Center

AZ-800 - Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure...

This course teaches IT Professionals how to manage core Windows Server workloads and services using on-premises, hybrid, and cloud technologies. The course teac...

12/12/2023 08:00

40 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Patsoft Training Center

Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγη...

Στο πλαίσιο της μετατροπής της ΕΕ και κατ’ επέκταση της Κύπρου σε μια κυκλική, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χ...

12/12/2023 08:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση...

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ε...

12/12/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

The journey towards a sustainable development...

ESG has become a strategic imperative for organisations globally, with many of them committing to ambitious ESG targets that reflect priorities in their industr...

12/12/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KPMG (Λευκωσία)