ELTC - European Legal Training Centre

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Πληροφορίες Διοργανωτή

The European Legal Training Centre (E.L.T.C) is dedicated to providing high quality legal training to qualified and prospective lawyers at all stages of their legal education. We pride ourselves on offering legal training “by lawyers for lawyers” along with career guidance and direction. Our expert team consists of professional lawyers and academics with wide ranging, cross-jurisdictional experience in legal practice, litigation, corporate law and academic legal education. 

Our range of specially designed courses along with our vast network of associates both in Cyprus and abroad means that we can assist prospective law students with their law school applications, preparation, training, and placements and provide continuous professional development to qualified lawyers at all stages of their legal career. Law graduates from non-common law jurisdictions can enroll on our “Introduction to Common Law” course which is specially designed to provide an insight into the common law system and how it functions. Furthermore, trainee lawyers wishing to take the Cyprus Bar Exams can enroll on any of our revision sessions for additional assistance in succeeding in their exams. 

We have developed an excellent local and international network to assist young lawyers with securing internships and placements in order to gain first hand legal experience within law firms both in Cyprus and abroad. Qualified Advocates can choose from a plethora of continuous professional development (CPD) courses in order to secure the requisite CPD hours per year as per the requirements of the Cyprus Legal Council. 

Our courses and seminars are constantly being updated and revised to respond to the constantly evolving legal environment and the needs of students, graduates and businesses. 

Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα
Ανδρούλλα Πουτζιουρή
Ανδρούλλα Πουτζιουρή

Founder | Director | Lecturer at ELTC

Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Ευάγγελος Πουργουρίδης
Ευάγγελος Πουργουρίδης

Expert Criminal Law and procedure Trainer

Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Γεωργία Ονουφρίου
Γεωργία Ονουφρίου

LLB, MSc, BA, Advocate, member of the ELTRC training team

Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Δημήτρης Λοχίας
Δημήτρης Λοχίας

Expert Human Rights, EU and Criminal Law trainer

Trainer

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Δανιέλλα Ιατρίδου
Δανιέλλα Ιατρίδου

Lawyer-Legal Consultant

Trainer

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Construction and Real Estate Strategist, Trainer

Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι, Κατασκευές/ Construction

Χρυστάλλα Σωκράτους
Χρυστάλλα Σωκράτους

Advocate - Legal Consultant, Trainer

Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Λία Ιορδάνου Θεοδούλου
Λία Ιορδάνου Θεοδούλου

Partner - Head of Corporate Finance at Patrikios Pavlou & Associates LLC

Expert, Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Στυλιανός Τριλλίδης
Στυλιανός Τριλλίδης

Senior Associate, Lawyer & Advocate

Expert, Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Έλενα Γεωργίου
Έλενα Γεωργίου

Senior Associate, Advocate

Expert, Trainer

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

Τρέχοντα Σεμινάρια
Managing and Resolving Shareholder Disputes

With so many high-profile cases currently pending in the courts, it is anticipated that more and more shareholder suits are on their way to court.Law firms and ...

28/11/2022 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Πρακτική Διαδικασία Ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση του Περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 στην Κύπρο...

01/12/2022 17:00

10 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements

This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties. It wi...

01/12/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Pledges and Charges: Distinction and Enforcement Under Cyprus Law

Η ενεχυρίαση μετοχών σε κυπριακή εταιρεία είναι μια αποτελεσματική μορφή ασφάλειας που χορηγείται ως εγγύηση σε εμπορικές συναλλαγές, η οποία μπορεί να εκτελεστ...

07/12/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.The purpose of this course is to introduce legal practise owners to the tools ...

12/12/2022 17:00

7 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Στρατηγική και Προετοιμασία για τη Διαδικασία Newton Hearing

Σε εκδικάζον Ποινικές διαδικασίες, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου ο Κατηγορούμενος δηλώνει ενοχή αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όμως με άλλη ...

13/12/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
EXPIRED
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου: Νομοθεσία και Πρακτική

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 6 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Επιπρόσθετα, με το τ...

24/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Bar Association Exams - Preparation for Non-Native Greek Speakers

The Cyprus Bar Exam Preparation Course for Non-native Greek Speakers is the only course in Cyprus specializing in helping non-native Greek speakers pass the Cyp...

24/11/2022 16:00

60 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης-Η Καθημερινή Δικαστική Πρακτική

Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι μια άμεση διαδικασία. Κατά συνέπεια η γνώση των βασικών αρχών που διέπουν την διαδικασία αυτή είναι απαραίτη...

23/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Redomiciliation of companies in and out of Cyprus

Η μεταφορά έδρας εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πολύ διαδεδομένη το τελευταίο διάστημα και απαιτεί ουσιαστικές και εξειδικευμένες πρακτικές γνώ...

23/11/2022 16:30

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

21/11/2022 16:30

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Introduction to Cyprus Companies Law & Practice

Corporate Law is one of the most sought out specialisations of law in Cyprus. The number of candidates who prefer to pursue corporate law (either as a lawyer or...

21/11/2022 16:00

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Πρακτική Εφαρμογή της Δίκης εντός Δίκης

Η σύντομη διαδικασία της «Δίκης εντός Δίκης» είναι απαραίτητη για την διακρίβωση της αλήθειας. Η πρακτική της Δίκης εντός δίκης καλύπτει το νόμο, τους κανόνες, ...

15/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Σύνταξη και Τροποποίηση Ιδρυτικών και Καταστατικών Εγγράφων στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο

Το σεμινάριο διατρέχει σε όλο το φάσμα τους τα ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του ιδρυτικού και καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής, ενώ παράλληλα εξετάζει κ...

07/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.6/1965, εισήχθηκε στον δικηγορικό τομέα η έννοια του Δικηγορικού υπαλλήλου και της ανάγκης εργοδότησης τους σε δικηγορικά γραφεία. Ο όρος «...

02/11/2022 17:00

63 ώρες (31 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου

Η περίοδος για την προετοιμασία για τις εξετάσεις που ορίζει το Νομικό Συμβούλιο για εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων, είναι μια δύσκολη και άκρως απαιτητική πε...

01/11/2022 17:00

60 ώρες (30 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Χειρισμός και Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ατόμων στη Κύπρο

Η ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης του Κυπριακού νομικού κόσμου, των επιχειρήσεων του νομικού πλαισίου αλλά και της κοινωνίας μας ευρύτερα, εμφαίνεται να είναι...

20/10/2022 16:30

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Available)

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

17/10/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

12/10/2022 18:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
The Liabilities of Secretaries, UBOs and Directors

Following the trends in the Cyprus legal sector, the need arises for the training of lawyers and corporate administrators who have limited knowledge and skills ...

10/10/2022 17:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
The Greek Legal Language Course

This course is available to those who have a basic grasp of the Greek language but are not satisfied with learning basic conversational Greek. Over the years, m...

06/10/2022 17:00

18 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση.

Το Κυπριακό Νομικό σύστημα, παρέχει πολύ ικανοποιητική νομική προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά τη σύλληψη και κράτηση του. Η αποτελεσματικ...

05/10/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Δεξιότητες Χειρισμού Ποινικών Υποθέσεων από Σύλληψη μέχρι Έφεση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δυο κύκλων των 45ωρων διαδικτυακών σεμιναρίων για την ποινική διαδικασία στην Κύπρο στην αρχική τιμή των €1.300, το ELTRC αποφάσ...

05/10/2022 17:00

18 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Free Webinar: Essential Law School Skills

This program is an extension of the work that our trainers have been doing since 2013 through our law degree tutoring/lecturing and law school admissions consul...

28/09/2022 10:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Preliminary Rulings Under Article 267 TFEU – Using It and Applying it in Cyprus

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 8 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό ΣύλλογοΜε το τέλος του σεμιν...

12/09/2022 17:00

8 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση.

Το Κυπριακό Νομικό σύστημα, παρέχει πολύ ικανοποιητική νομική προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά τη σύλληψη και κράτηση του. Η αποτελεσματικ...

23/06/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

EXPIRED
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

20/06/2022 16:30

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Available)

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

06/06/2022 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
FREE WORKSHOP - Practical Guidance on the UBO Registry

Πριν την καταχώρηση πραγματικών δικαιούχων στον Έφορο Εταιρειών, πρέπει τα άτομα/εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν ποια άτομα ορίζονται ως τέτοια και με ποια ιδιότητα...

05/05/2022 10:00

1 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Διαπραγμάτευση, μελέτη και σύνταξη συμφωνιών ενοικίασης και μίσθωσης

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

04/05/2022 18:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Preliminary Rulings Under Article 267 TFEU – Using it and Applying it in Cyprus

Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union empowers the domestic courts of members states to make a reference to the Court of Justice of...

03/05/2022 17:00

8 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Money Laundering & Cryptocurrency-Risk Assessment, Compliance & Controls to address risk

Crypto currency has become a major money laundering risk over the past year alone.  Carrying a new and complex level of global money laundering.  The ...

07/04/2022 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
FREE Live Online - The Future of Compliance – What is next?

The need for training: To address the strong indicators of where compliance is headed. Referring to predictable legal developments, risk management challen...

11/03/2022 11:00

1 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση.

Το Κυπριακό Νομικό σύστημα, παρέχει πολύ ικανοποιητική νομική προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά τη σύλληψη και κράτηση του. Η αποτελεσματικ...

25/02/2022 17:00

6 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

EXPIRED
LIVE ONLINE - Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Available)

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

24/02/2022 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Δεξιότητες Χειρισμού Ποινικών Υποθέσεων από Σύλληψη μέχρι Έφεση

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στο ποινικό δίκαιο και τις διαδικασίες ποινικής δικονομίας της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης των δικηγόρων σχετικά με ...

23/02/2022 18:00

45 ώρες (13 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Anti-Money Laundering (AML) Regulation and Updates Cysec AML Exam Prep Course

Compliance with the fight against money laundering has become a critical milestone for the financial sector, and now more than ever, Cyprus Investment Companies...

23/02/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Test of Legal English Foundation

Course DescriptionLegal English is a specialised language, i.e. it has specialised expressions, specialised syntax and structure. The proper usage of English le...

22/02/2022 18:30

20 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

EXPIRED
LIVE ONLINE - Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties. It wi...

17/02/2022 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE - Introduction Cyprus Companies: Law & Practice

Corporate Law is one of the most sought out specialisations of law in Cyprus. The number of candidates who prefer to pursue corporate law (either as a lawyer or...

15/02/2022 16:00

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Practical Business English

Το Business English είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα, δηλαδή έχει εξειδικευμένες εκφράσεις, εξειδικευμένη σύνταξη και δομή. Η Αγγλική επιχειρηματική γλώσσα αποτελ...

08/12/2021 18:30

30 ώρες (20 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Available)

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

07/12/2021 16:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Cyprus Company Law & Practice

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στον εταιρικό τομέα της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης δικηγόρων και νομικών συμβούλων ή άλλων επαγγελματιών που εργάζο...

02/12/2021 18:30

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - The Law for Journalists and the Media

There are many key skills that journalists need to learn, from interviewing, writing, shooting video, shorthand and digital story telling on social media. But...

22/11/2021 18:00

20 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

EXPIRED
Live Online Course - AML - Regulation and Updates - Cysec AML Examination Preparation Course

Compliance with the fight against money laundering has become a critical milestone for the financial sector, and now more than ever, Cyprus Investment Compani...

15/11/2021 18:30

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

EXPIRED
Live OnLine Course - Share Sale and Purchase Agreements

This 4-hour course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties...

08/11/2021 18:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
LIVE ONLINE COURSE - Cambridge Law Studio - Illuminate Legal English Programme

llluminate is a ten-course online legal English programme for international lawyers and law students. This practical and up-to-date training opportunity invites...

12/10/2021 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Live Online Course - Cyprus Criminal Law and Practice

The primary challenge to doing well in criminal law is learning the craft. Learning the sections by heart does not really cut it. Neither does learning thous...

08/10/2021 18:00

45 ώρες (15 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live Online Course - Cyprus Bar Association Revision and Exam Preparation for February

ELTC offers Bar Association exam crash course revision sessions delivered by lawyers for lawyers. Revision Crash sessions take place 3 times a year before ...

02/10/2021 08:00

48 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Drafting and advising on Share Purchase agreements (CPDs Available)

This 4-hour course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties...

29/09/2021 16:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Test of Legal English

Το ELTC μετά από μελέτη της αγοράς μέσω συνεντεύξεων με τις διοικήσεις πολλών δικηγορικών γραφείων ή οργανισμών που διατηρούν στενή επαφή μαζί τους, διαπίστωσε ...

22/09/2021 18:30

20 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Live Online Course - Bar Exam for Non-Native Greek Speakers | Coaching and Tuition

This Course has been specially designed by Cyprus Advocates, with extensive educational and legal practice experienceThe Cyprus Legislation regarding becoming a...

21/09/2021 18:30

104 ώρες (46 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
FREE WEBINAR: Μάθε πως θα αποκτήσεις πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στη Κύπρο

Το πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London) είναι από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα πτυχία Νομικής στο κόσμο. Το γεγονός ότι μπορε...

15/09/2021 19:00

1 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Real Estate Exam Preparation Course

The term “Real Estate Agent” refers to a physical person or legal entity whose occupation is to act as an intermediary for a land transaction for a fee. In p...

03/09/2021 18:59

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live Online Course - Cyprus Bar Association Revision and Exam Preparation for October

ELTC offers Bar Association exam crash course revision sessions delivered by lawyers for lawyers. Revision Crash sessions take place 3 times a year before ...

25/08/2021 17:00

30 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
FREE WEBINAR: Μάθε πως θα αποκτήσεις πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στη Κύπρο

Το πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London) είναι από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα πτυχία Νομικής στο κόσμο. Το γεγονός ότι μπορε...

28/07/2021 19:00

1 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Test of Legal English

Το ELTC μετά από μελέτη της αγοράς μέσω συνεντεύξεων με τις διοικήσεις πολλών δικηγορικών γραφείων ή οργανισμών που διατηρούν στενή επαφή μαζί τους, διαπίστωσε ...

18/05/2021 18:30

20 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Cyprus Company Law & Practice

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στον εταιρικό τομέα της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης δικηγόρων και νομικών συμβούλων ή άλλων επαγγελματιών που εργάζο...

17/05/2021 18:30

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Practical Business English

Το Business English είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα, δηλαδή έχει εξειδικευμένες εκφράσεις, εξειδικευμένη σύνταξη και δομή. Η Αγγλική επιχειρηματική γλώσσα αποτελ...

07/05/2021 18:30

30 ώρες (20 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Test of Legal English Skills (TOLES) - Foundation

Οργανισμοί στην Κυπριακή Δημοκρατία που εργάζονται ως δικηγορικά γραφεία ή που εργάζονται στενά με δικηγορικά γραφεία ή διατηρούν τμήμα νομικής επιθυμούν την κα...

17/03/2021 18:00

20 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Introduction Cyprus Companies: Law & Practice

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στον εταιρικό τομέα της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης δικηγόρων και νομικών συμβούλων ή άλλων επαγγελματιών που εργάζο...

05/03/2021 16:00

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου

Το ELTC διεξάγει εργαστήρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Τα εργαστήρια διεξάγονται από Δικηγόρους για Δικηγόρους σε μορφή με...

23/02/2021 18:00

72 ώρες (27 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Εταιρικό Δίκαιο για Ασκούμενους Δικηγόρους

Μετά από παρακολούθηση των τάσεων στον δικηγορικό τομέα της Κύπρου, προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης νεοεισερχομένων δικηγόρων οι οποίοι έχουν περιορισμένες γνώσει...

23/02/2021 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Practical Business English

Το Business English είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα, δηλαδή έχει εξειδικευμένες εκφράσεις, εξειδικευμένη σύνταξη και δομή. Η Αγγλική επιχειρηματική γλώσσα αποτελ...

15/02/2021 18:30

30 ώρες (20 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Cyprus Bar Association Revision and Exam Preparation

ELTC offers Bar Association exam crash course revision sessions delivered by lawyers for lawyers. Revision Crash sessions take place 3 times a year before ...

01/12/2020 18:00

60 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

EXPIRED
Live OnLine Course - Test of Legal English Skills (TOLES) - Foundation

The TOLES programme consists of a structured course of legal English training materials supported by three levels of professional exams. The three levels are Fo...

13/10/2020 18:00

15 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXPIRED
Bar Exam for Non-Native Greek Speakers | Coaching and Tuition

This Course has been specially designed by Cyprus Advocates, with extensive educational and legal practice experienceThe Cyprus Legislation regarding becoming a...

12/10/2020 18:30

634 ώρες (300 μέρες)

Αγγλικά

T.I.M.E. Private Institute Ltd

EXPIRED
Cyprus Bar Association Revision and Exam Preparation

ELTC offers Bar Association exam crash course revision sessions delivered by lawyers for lawyers. Revision Crash sessions take place 3 times a year before ...

27/08/2020 18:00

60 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

EXPIRED
Cyprus Bar Association Revision and Exam Preparation

ELTC offers Bar Association exam crash course revision sessions delivered by lawyers for lawyers. Revision Crash sessions take place 3 times a year before ...

22/08/2020 10:00

60 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

EXPIRED
Cyprus Bar Association Revision and Exam Preparation

ELTC offers Bar Association exam crash course revision sessions delivered by lawyers for lawyers. Revision Crash sessions take place 3 times a year before ...

17/08/2020 18:00

60 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Live Online