Εργατικό Δίκαιο – Τερματισμός Απασχόλησης

- Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

20 Φεβ 2024 09:00 22 Φεβ 2024 11:45
Ελληνικά
5 ώρες ( 2 μέρες )
Εργατικό Δίκαιο – Τερματισμός Απασχόλησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νομοθεσία που διέπει τον τερματισμό της απασχόλησης και την πρακτική εφαρμογή της, καθώς και ποιες είναι οι επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, σε σχέση με αυτό τον τερματισμό. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα τους βοηθήσει στο να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά ή να μπορούν να βεβαιώνουνε ότι εφαρμόζονται σωστά όλες τις νομοθεσίες που αφορούν τον τερματισμό στις επιχειρήσεις τους ή στις επιχειρήσεις που διοικούν ή εργάζονται.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράψουν τις βασικές διατάξεις του Εργατικού Δικαίου στην Κύπρο αναφορικά με τον τερματισμό απασχόλησης
 • Διατυπώσουν πώς επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους από τις διατάξεις του Νόμου
 • Απαριθμούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τον τερματισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο
 • Επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο εφαρμογής των άρθρων του Νόμου περί Τερματισμού Απασχόλησης
 • Ερμηνεύουν και να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου στο προσωπικό της εταιρείας
 • Έχουν αποτελεσματική συνεργασία με τον εργοδότη για την έγκαιρη λήψη νομικών μέτρων που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία
 • Γνωρίζουν πως μπορούν να συμμορφώνονται και εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Νόμου Περί Τερματισμού Απασχόλησης
 • Αξιολογούν την κατάσταση που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στην επιχείρηση τους.
 • Διακρίνουν ποια διαδικασία απόλυσης πρέπει να ακολουθήσουν σε κάθε περίπτωση
 • Αναδομήσουν τις διαδικασίες της επιχείρησης τους για να υπάρχει μία σωστή αντιμετώπιση γεγονότων.
 • Προχωρούν σε εξέταση των γεγονότων και της κατάστασης
 • Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και που άπτονται των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών
 • Υιοθετούν τις σωστές διαδικασίες μα βάση την Νομοθεσία και τους κανονισμούς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Εργοδότες
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων/οργανισμών
 • Λειτουργοί Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δικηγόροι
 • Υπεύθυνοι για εργασιακά θέματα στις επιχειρήσεις τους,
 • Εργοδοτούμενοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Οι Νομοθεσίες (κυριότερες)
 • Ποιους καλύπτει η Νομοθεσία
 • Βασικός Στόχος
 • Ορισμός Εργοδότη – Εργοδοτούμενου
 • Σύμβαση Εργασίας
 • Νομολογία
 • Συζήτηση

 ΑΠΟΛΥΣΗ

 • Νόμιμοι Λόγοι
 • Νομολογία για τους λόγους απόλυσης
 • Μη νόμιμοι Λόγοι Απόλυσης
 • Νομολογία για τους μη νόμιμους λόγους απόλυσης
 • Βάρος Απόδειξης
 • Προειδοποίηση
 • Νομοθεσία

 ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

 • Η Νομοθεσία
 • Η Νομολογία
 • Η πρακτική
 • Δικαίωμα και μη δικαίωμα

Μέθοδος μαθήματος  

Οι τεχνικές κατάρτισης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν είναι η Διάλεξη, Εργασία σε ομάδες, Υπόδηση ρόλων και η Πρακτική άσκηση.

Διάλεξη: θα εφαρμοστεί διάλεξη για να δοθεί η νέα γνώση και θα εμπλουτιστεί με συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες στην ενεργή συμμετοχή.

Εργασία σε ομάδες: Κατά την τεχνική αυτή οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και να κληθούν να δουλέψουν σε ομάδες για να αποφασίσουν στο σενάριο που θα τους δοθεί τι είναι η περίπτωση ενώπιον των συμμετεχόντων. Μέσω αυτής της ανταλλαγής απόψεων να καταλήξουν σε μια όπου έχει ληφθεί μέσω ομόφωνης απόφασης της ομάδας.

Υπόδηση ρόλων: θα δοθεί στους συμμετέχοντες δύο σενάρια όπου θα μπορούν να δουν άλλους συμμετέχοντες να υποδύονται τους ρόλους που θα τους δοθούν. Θα πρέπει τότε όλοι οι συμμετέχοντες να αποφασίσουν τι θα έκαναν οι ίδιοι στην θέση του εργοδότη εάν έβρισκε τον εαυτό του

Πρακτική άσκηση: θα ζητηθεί στους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε μία συμφωνία διευθέτησης όταν θα τερματίσουν την απασχόληση κάποιου εργοδοτούμενου.

  

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ) 

 • Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 5 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους.
 • Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί για εώς και 5 ώρες ΣΕΕ από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Trainer's Information
Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου - Partner with Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC

Elena Koushou Hadjidemetriou worked initially as an associate and thereafter became partner, at Koushos & Korfiotis LLC. Elena holds the position of partner with Koushos Korfiotis Papacharalambous  LLC, and has extensive experience in the area of litigation and regularly appears before all levels of Courts, including the Supreme Court of Justice of Cyprus and all levels of the District Court. Elena mostly handles cases of Medical Negligence, Labour Law and Criminal cases, including but not limited to, cases of cheques, battery assault and all kinds of traffic accidents. Following completion of the 40-hour mediation program of the CCCI she has since participated in numerous Mediations, family oriented and commercial, both as mediator and counsel for party in Mediation. Furthermore, Elena has been awarded with the Arbitration Practitioner (ArbP) Certificate by the Swiss Arbitration Academy in April 2020.  Since then, Elena has participated in Arbitration proceedings both nationally and internationally, including also sports cases at Tribunal Arbitral Du Sport (CAS) and not only. Elena has been Head of the Compliance Department since 2018 and is an ACAMS - AML SPECIALIST.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 34.20
 • € 180.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 20 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 11:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 22 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 11:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εργατικό Δίκαιο – Τερματισμός Απασχόλησης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Company Meetings and Types of Resolutions...

The supervision of administrative services by different supervisory authorities results in, inter alia, the non-uniform application of its provisions on the Com...

28/02/2024 14:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

11/03/2024 16:30

32 ώρες (9 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Migration and Immigration Law for HR Professionals: From Theory to Pra...

This comprehensive is designed to equip HR practitioners with a deep understanding of migration and immigration laws in the European Union (EU) and a focus on C...

13/03/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών: Κατανόηση και Εφαρμογή της Νέας Νομο...

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και στην κατανόηση των πιο σύγχρονων νομοθετικών προτύπων που αφορούν τις κοινόκτητες οικοδομές. Το πρ...

20/03/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

US and EU Economic Sanctions Against Russia: Applicable Legal Framewor...

The recent intensification of international economic sanctions imposed against Russia – mainly by the USA, UK and the EU have further complicated, an already co...

26/03/2024 10:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Unlocking Trusts: A Deep Dive into Key Concepts, Types, and Practical ...

The programme will traverse the entire spectrum of trust fundamentals and terminology as well as placing a special focus on dissecting the duties, responsibilit...

04/04/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Mastering AML in Cryptocurrency Compliance...

This programme places a strategic emphasis on Crypto, exploring the unique challenges and opportunities it presents in the AML landscape. Throughout the day, pa...

09/04/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

15/04/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Smart Contracts: Transforming the Banking, Financial Services, and Ins...

Smart contracts are a groundbreaking technological advancement poised to elevate the utilisation of blockchain. Introduced on Ethereum in 2015, smart contracts ...

23/04/2024 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

20/05/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

What Compliance Officers need to know: Regulatory developments and the...

The programme aims at providing participants with an update on all the major regulatory and legislative developments at an EU level as well as within the Cyprus...

22/05/2024 09:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CRS & FATCA Compliance & Reporting...

The Common Reporting Standard (CRS) is an effort led by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and aims to combat tax evasion by imposi...

23/05/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lobbying Procedures in Cyprus – Principles and Provisions of Law of 20...

Lobbying is defined as any attempt by individuals or private interest groups to influence the decisions of government.  Lobbying, on behalf of a group or ind...

23/05/2024 09:00

10 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Super AMLCO / MLRO...

The role of the Compliance Officer or MLRO is constantly evolving and requires, not only, in-depth technical expertise, but also the ability to anticipate devel...

05/06/2024 10:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Enhancing Regulatory Compliance and AML Measures in Fund Administratio...

To this date, the Fund Administration Services in Cyprus are not per se regulated by the domestic legal framework, as opposed to other EU jurisdictions or even ...

06/06/2024 10:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporate Mobility and the Re-Domiciliation Process in Cyprus...

The purpose of this programme is to examine the various matters related to corporate mobility as inextricably linked to the freedom of establishment of legal pe...

12/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

AML Compliance and Responsible Gaming Principles in the Betting and Ga...

Betting and gaming companies, such as casinos or sports companies , were historically known as being vehicles for money laundering of all kinds and funding of i...

12/06/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

17/06/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

18/06/2024 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC 10 CPD Bundle 4...

The course includes: European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Overview Practical Aspects of the Compliance Function Ethics and Compliance ...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 7...

The course includes: Governance, Risk Management and Compliance Fundamentals of Environmental, Social & Governance (ESG) Reporting & Compliance Ethics...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 5...

The course includes: The Fund Industry: Latest Regulatory Framework Know your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) Risk Based Approach (RBA) ...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

Description This course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer,...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 4...

The course includes: Fundamentals of Environmental, Social & Governance (ESG) Reporting & Compliance Financial Crime Risk Management Digital Operation...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 10 CPD Bundle 5...

The course includes: AML Suspicious Activity Reports and Suspicious Transaction Reports (SAR/STRs) Market Abuse Regulation Overview Best Execution Ove...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 2...

The course includes: Advanced Anti-Money Laundering for Financial Institutions International Economic Sanctions Sustainable Finance Disclosure Regulat...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 10 CPD Bundle 2...

The course includes: Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Fundamentals Fundamentals of Risk Management Market Abuse Regulation Ove...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 6...

The course includes: Insider Dealing and Market Manipulation European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Overview Treating Customers Fairly and H...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 8...

The course includes: Advanced Anti-Money Laundering for Financial Institutions International Economic Sanctions Product Governance, Suitability and Ap...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 5...

The course includes: Corporate Governance for Financial Institutions International Economic Sanctions Fundamentals of Environmental, Social & Governan...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

Finance for Law Firms...

This course is tailored for law firms and practicing lawyers, providing essential insights and practical knowledge to navigate legal compliance and mitigate ass...

31/01/2025 00:58

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 3...

The course includes: Market Abuse and Regulation Treating Customers Fairly and Handling Complaints in the Financial Services Sector ...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 3...

The course includes: ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process Fundamentals of Environmental, Social & Governance (ESG) Reporting & Complianc...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

Information Security for Law Firms...

This specialized course is tailored for law firms, providing essential knowledge and practical skills to navigate data protection obligations and cybersecurity ...

31/01/2025 00:58

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

eLearning

Ethics and Compliance...

Description This course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and pro...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 10 CPD Bundle 6...

The course includes: Financial Regulation: The International Regulatory Environment Governance, Risk Management and Compliance Digital Operational Res...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

Corporate and Social Responsibility for Law Firms...

The legal profession is increasingly recognizing its role in addressing social and environmental challenges. This course explores the concept of corporate socia...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 1...

The course includes: Risk Based Approach (RBA) to Anti Money Laundering AML Suspicious Activity Reports and Suspicious Transaction Reports (SAR/STRs) ...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

SRA Standards and Regulations...

The Solicitors Regulation Authority (SRA) Standards and Regulations 2019 are the framework for the regulation of solicitors and law firms in England and Wales. ...

31/01/2025 00:58

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

eLearning

Risk Management for Law Firms...

This short course provides participants with a comprehensive understanding of risk management principles and practices specifically tailored to the legal indust...

31/01/2025 00:58

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 2...

The course includes: The Fund Industry: Latest Regulatory Framework Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Training Dur...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 7...

The course includes: Governance, Risk Management and Compliance ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process Digital Operational Resilience Ac...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 6...

The course includes: Best Execution Overview AIF – Alternative Investment Funds Understanding Securities Financing Transaction Regulation – SFTR Fin...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 8...

The course includes: Advanced Anti-Money Laundering for Financial Institutions Know your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) ICAAP – Interna...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 10 CPD Bundle 7...

The course includes: International Economic Sanctions Know your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) Training Duration ...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

GDPR General Data Protection Regulation Staff Awareness...

Description This course examines GDPR from a Staff Awareness perspective. You will appreciate the need, scope and concepts of GDPR as well as learn about the...

31/01/2025 00:58

Ελληνικά

eLearning

CySEC 20 CPD Bundle 4...

The course includes: Anti-Bribery and Anti-Corruption Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Fundamentals Corporate Governance for Financial In...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 10 CPD Bundle 3...

The course includes: ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process Financial Crime Risk Management Ethics and Compliance ...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 10 CPD Bundle 1...

The CPD bundle includes the following modules – Cybersecurity Awareness, Digital Operational Resilience Act (DORA), and Fundamentals of Environmental, Social & ...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 10 CPD Bundle 8...

The course includes: Market Abuse Regulation Overview Best Execution Overview Ethics, Integrity and Fairness in Financial Services Digital Operation...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in Compliance...

Faced with increasingly regulated environment, this programme offers insight into good compliance practices and the skills to lead effective compliance programm...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning

CySEC 15 CPD Bundle 1...

The course includes: MiFID II Overview European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Overview Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Fundame...

31/01/2025 00:58

Αγγλικά

eLearning