Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era

- Digital Marketing/ Sales/ Service - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

04 Οκτ 2022 17:00 08 Οκτ 2022 20:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 3 μέρες )
Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.

The purpose of this course is to introduce legal practise owners to the tools and methods they can utilize to promote their business and unique selling points to potential clients by leveraging online mediums and channels.

It is a challenging course that prepares legal marketers and lawyers with everything they need to know about succeeding with digital marketing.

The course will also be useful for lawyers who want to open a law firm. The information contained in the course can also be effectively used by marketers, who work with law firms or consulting companies.

Despite the fact that the course is aimed primarily at law firms, it can easily be used for attracting customers to any consulting firm, because most of these methods will work in other sectors, associated with the provision of consulting and information services.

As marketing knowledge for a practicing lawyer is one of the most important part in legal practice, that’s why the legal marketing basics in this course are given in clear and simple language with a minimum of theory and a maximum reliance on practical experience . You will get acquainted with the practical experience and its tools in legal marketing, get practical advice, that you will be able to apply in your practice. If you are a marketer – you will get a step by step guide (without excess water and theory) on effective marketing promotion of law firm.

Having finished this course, you will understand your client, identify the target audience and its needs. You will be able to increase the flow of new clients in your law firm, return the old customers, and to increase revenues.

You will learn to build a marketing strategy of the firm efficiently and cost-effectively.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

This online workshop is designed to help you promote and grow your legal practice online.

We will show you how to market specific messages and pieces of content to your preferred audience, understand the basic principles of online content creation including platform specifics and technical requirements to get found more easily, learn to network online and use your content as a lead hook with a unified marketing framework that brings results.

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • This course is intended for practitioners, as well as for owners, top managers and partners of law firms. The level of marketing knowledge does not matter, because the course gives the most effective marketing tools, proven in practice, and the material is presented in simple language without the use of multiple marketing terms and heaps of theory
 •  This course will be very useful for lawyers, who want to open their law firm or start legal services
 •  This course will be useful for marketers who are beginning to specialize in marketing of law firms, or firms providing consulting and information services, as it provides a structured video guide. This video guide contains step by step algorithm for building a marketing system with the use of modern marketing tools, which are the most effective in practice
 • This course will be useful for owners, top managers, partners and the promotion department of companies, providing consulting and information services. Despite the fact that the course focuses on the use of marketing tools in the law firm, the majority of the stated methods can be efficiently and without special adaptation applied in the provision of consulting and information services in any other industry.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

The course will cover the following topics/issues:

 • The legal framework in promoting your legal company
 • Where to begin? Identifying my Unique selling points
 • Why online content is more powerful than ever?
 • Building a “social first” attitude - becoming their trusted advisor
 • Identify your ideal audience + pursuing empathy
 • How do build your tone of voice
 • What should you write about? (Worksheet and exercise)
 • Turning text into different forms of content (video, image, stories, etc)
 • Setting goals + KPIs for your content
 • Setup a publishing and content schedule (worksheet and exercise)
 • Writing a really effective headline (the Ad for the Ad)
 • Best practises for not being blocked by the algorithms (Meta descriptions, images, links, Headers, etc)
 • Writing your first content piece + technical best practises (Workshop)
 • Writing to generate new leads, introduction to lead generation techniques —
 • The “trust buildingmew” fraork and social selling techniques (how to amplify and convey — outreach techniques)
 • Analysing the performance of your existing channels (exercise)
 • Short introduction to different channels and tools you can use
 • Questions / Discussion
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 34.20
 • € 180.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 04 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 19:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 06 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 19:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 08 Οκτ 2022

Ώρα

17:00 - 20:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Free Webinar: Essential Law School Skills...

This program is an extension of the work that our trainers have been doing since 2013 through our law degree tutoring/lecturing and law school admissions consul...

28/09/2022 10:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era...

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.The purpose of this course is to introduce legal practise owners to the tools ...

04/10/2022 17:00

7 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση....

Το Κυπριακό Νομικό σύστημα, παρέχει πολύ ικανοποιητική νομική προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά τη σύλληψη και κράτηση του. Η αποτελεσματικ...

05/10/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.6/1965, εισήχθηκε στον δικηγορικό τομέα η έννοια του Δικηγορικού υπαλλήλου και της ανάγκης εργοδότησης τους σε δικηγορικά γραφεία. Ο όρος «...

05/10/2022 17:00

63 ώρες (31 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Ποινικών Υποθέσεων από Σύλληψη μέχρι Έφεση...

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δυο κύκλων των 45ωρων διαδικτυακών σεμιναρίων για την ποινική διαδικασία στην Κύπρο στην αρχική τιμή των €1.300, το ELTRC αποφάσ...

05/10/2022 17:00

18 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

The Greek Legal Language Course...

This course is available to those who have a basic grasp of the Greek language but are not satisfied with learning basic conversational Greek. Over the years, m...

06/10/2022 17:00

18 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

The Liabilities of Secretaries, UBOs and Directors...

Following the trends in the Cyprus legal sector, the need arises for the training of lawyers and corporate administrators who have limited knowledge and skills ...

10/10/2022 17:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης...

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

12/10/2022 18:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Availa...

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

17/10/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Χειρισμός και Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ατόμων στη Κύπρο...

Η ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης του Κυπριακού νομικού κόσμου, των επιχειρήσεων του νομικού πλαισίου αλλά και της κοινωνίας μας ευρύτερα, εμφαίνεται να είναι...

20/10/2022 16:30

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Redomiciliation of companies in and out of Cyprus...

Η μεταφορά έδρας εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πολύ διαδεδομένη το τελευταίο διάστημα και απαιτεί ουσιαστικές και εξειδικευμένες πρακτικές γνώ...

24/10/2022 08:33

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου...

Η περίοδος για την προετοιμασία για τις εξετάσεις που ορίζει το Νομικό Συμβούλιο για εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων, είναι μια δύσκολη και άκρως απαιτητική πε...

01/11/2022 17:00

60 ώρες (30 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Σύνταξη και Τροποποίηση Ιδρυτικών και Καταστατικών Εγγράφων στο Κυπρια...

Το σεμινάριο διατρέχει σε όλο το φάσμα τους τα ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του ιδρυτικού και καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής, ενώ παράλληλα εξετάζει κ...

07/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πρακτική Εφαρμογή της Δίκης εντός Δίκης...

Η σύντομη διαδικασία της «Δίκης εντός Δίκης» είναι απαραίτητη για την διακρίβωση της αλήθειας. Η πρακτική της Δίκης εντός δίκης καλύπτει το νόμο, τους κανόνες, ...

15/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Companies Law & Practice...

Corporate Law is one of the most sought out specialisations of law in Cyprus. The number of candidates who prefer to pursue corporate law (either as a lawyer or...

21/11/2022 16:00

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

21/11/2022 16:30

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης-Η Καθημερινή Δικαστική Πρακτική...

Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι μια άμεση διαδικασία. Κατά συνέπεια η γνώση των βασικών αρχών που διέπουν την διαδικασία αυτή είναι απαραίτη...

23/11/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Bar Association Exams - Preparation for Non-Native Greek Speakers...

The Cyprus Bar Exam Preparation Course for Non-native Greek Speakers is the only course in Cyprus specializing in helping non-native Greek speakers pass the Cyp...

24/11/2022 16:00

60 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Managing and Resolving Shareholder Disputes...

With so many high-profile cases currently pending in the courts, it is anticipated that more and more shareholder suits are on their way to court.Law firms and ...

28/11/2022 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...

This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties. It wi...

01/12/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πρακτική Διαδικασία Ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού...

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση του Περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 στην Κύπρο...

13/12/2022 17:00

10 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Στρατηγική και Προετοιμασία για τη Διαδικασία Newton Hearing...

Σε εκδικάζον Ποινικές διαδικασίες, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου ο Κατηγορούμενος δηλώνει ενοχή αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όμως με άλλη ...

14/12/2022 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online