Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era

- Digital Marketing/ Sales/ Service - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

23 Φεβ 2023 17:00 23 Φεβ 2023 19:00
Ελληνικά
7 ώρες ( 3 μέρες )
Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.

The purpose of this course is to introduce legal practise owners to the tools and methods they can utilize to promote their business and unique selling points to potential clients by leveraging online mediums and channels.

It is a challenging course that prepares legal marketers and lawyers with everything they need to know about succeeding with digital marketing.

The course will also be useful for lawyers who want to open a law firm. The information contained in the course can also be effectively used by marketers, who work with law firms or consulting companies.

Despite the fact that the course is aimed primarily at law firms, it can easily be used for attracting customers to any consulting firm, because most of these methods will work in other sectors, associated with the provision of consulting and information services.

As marketing knowledge for a practicing lawyer is one of the most important part in legal practice, that’s why the legal marketing basics in this course are given in clear and simple language with a minimum of theory and a maximum reliance on practical experience . You will get acquainted with the practical experience and its tools in legal marketing, get practical advice, that you will be able to apply in your practice. If you are a marketer – you will get a step by step guide (without excess water and theory) on effective marketing promotion of law firm.

Having finished this course, you will understand your client, identify the target audience and its needs. You will be able to increase the flow of new clients in your law firm, return the old customers, and to increase revenues.

You will learn to build a marketing strategy of the firm efficiently and cost-effectively.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

This online workshop is designed to help you promote and grow your legal practice online.

We will show you how to market specific messages and pieces of content to your preferred audience, understand the basic principles of online content creation including platform specifics and technical requirements to get found more easily, learn to network online and use your content as a lead hook with a unified marketing framework that brings results.

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • This course is intended for practitioners, as well as for owners, top managers and partners of law firms. The level of marketing knowledge does not matter, because the course gives the most effective marketing tools, proven in practice, and the material is presented in simple language without the use of multiple marketing terms and heaps of theory
 •  This course will be very useful for lawyers, who want to open their law firm or start legal services
 •  This course will be useful for marketers who are beginning to specialize in marketing of law firms, or firms providing consulting and information services, as it provides a structured video guide. This video guide contains step by step algorithm for building a marketing system with the use of modern marketing tools, which are the most effective in practice
 • This course will be useful for owners, top managers, partners and the promotion department of companies, providing consulting and information services. Despite the fact that the course focuses on the use of marketing tools in the law firm, the majority of the stated methods can be efficiently and without special adaptation applied in the provision of consulting and information services in any other industry.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

The course will cover the following topics/issues:

 • The legal framework in promoting your legal company
 • Where to begin? Identifying my Unique selling points
 • Why online content is more powerful than ever?
 • Building a “social first” attitude - becoming their trusted advisor
 • Identify your ideal audience + pursuing empathy
 • How do build your tone of voice
 • What should you write about? (Worksheet and exercise)
 • Turning text into different forms of content (video, image, stories, etc)
 • Setting goals + KPIs for your content
 • Setup a publishing and content schedule (worksheet and exercise)
 • Writing a really effective headline (the Ad for the Ad)
 • Best practises for not being blocked by the algorithms (Meta descriptions, images, links, Headers, etc)
 • Writing your first content piece + technical best practises (Workshop)
 • Writing to generate new leads, introduction to lead generation techniques —
 • The “trust buildingmew” fraork and social selling techniques (how to amplify and convey — outreach techniques)
 • Analysing the performance of your existing channels (exercise)
 • Short introduction to different channels and tools you can use
 • Questions / Discussion
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 34.20
 • € 180.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 23 Φεβ 2023

Ώρα

17:00 - 19:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

06/02/2023 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Grow your Legal Practice Workshop in the Digital Era...

No fluff. No generic tips you can find on Google. 100% practical. 100% applicable.The purpose of this course is to introduce legal practise owners to the tools ...

23/02/2023 17:00

7 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (CPDs Availa...

To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know how to be protected, through managing risks and obtain a well-drafted shareh...

07/03/2023 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Redomiciliation of companies in and out of Cyprus...

This course is an online seminar, funded by the HRDA that offers 4 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.Aims of the seminar:To develop skills regar...

08/03/2023 16:30

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Πρακτική Εφαρμογή της Δίκης εντός Δίκης...

Η σύντομη διαδικασία της «Δίκης εντός Δίκης» είναι απαραίτητη για την διακρίβωση της αλήθειας. Η πρακτική της Δίκης εντός δίκης καλύπτει το νόμο, τους κανόνες, ...

14/03/2023 16:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σχετικά με την Κράτηση και Προσωποκράτηση...

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 4 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Το Κυπριακό Νομικό σ...

16/03/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Στρατηγική και Προετοιμασία για τη Διαδικασία Newton Hearing...

Σε εκδικάζον Ποινικές διαδικασίες, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου ο Κατηγορούμενος δηλώνει ενοχή αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όμως με άλλη ...

28/03/2023 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...

This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and related transactional documents from the point of view of both parties. It wi...

28/03/2023 17:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύνταξη και Τροποποίηση Ιδρυτικών και Καταστατικών Εγγράφων στο Κυπρια...

Το σεμινάριο διατρέχει σε όλο το φάσμα τους τα ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του ιδρυτικού και καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής, ενώ παράλληλα εξετάζει κ...

06/04/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης-Η Καθημερινή Δικαστική Πρακτική...

Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι μια άμεση διαδικασία. Κατά συνέπεια η γνώση των βασικών αρχών που διέπουν την διαδικασία αυτή είναι απαραίτη...

19/04/2023 17:00

4 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Managing and Resolving Shareholder Disputes...

Το σεμινάριο αυτό είναι διαδικτυακό, επιχορηγείται από την ΑνΑΔ και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, οι εκπ...

24/04/2023 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Companies Law & Practice...

This is an online seminar, funded by the HRDA and offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.Aims of the seminar:To understand the different ty...

27/04/2023 16:00

40 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετω...

02/05/2023 17:00

63 ώρες (31 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

English Contract Drafting Skills...

This is an online seminar, funded by the HRDA and offers verified 14 CPD points by the Cyprus Bar Association.The seminar is accredited by the Cambridge Law Stu...

15/05/2023 17:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Preliminary Rulings Under Article 267 TFEU – Using It and Applying it ...

The seminar is an online course, funded by the HRDA and offers 8 verified CPD points by the Cyprus Bar Association.  By the end of the seminar, participants wil...

22/05/2023 17:00

8 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Liabilities of Secretaries, UBOs and Directors...

Το σεμινάριο είναι διαδικτυακό και προσφέρει 9 πιστοποιημένες μονάδες από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες ...

25/05/2023 16:30

9 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Πρακτική Διαδικασία Ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού...

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση του Περί Προστασίας Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 στην Κύπρο...

05/06/2023 17:00

10 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

The Greek Legal Language Course...

This course is available to those who have a basic grasp of the Greek language but are not satisfied with learning basic conversational Greek. Over the years, m...

05/07/2023 17:00

18 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Live Online