Cypronetwork Consultancy Group

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

Τουρισμός/ Ξενοδοχεία/ Τρόφιμα

Πληροφορίες Διοργανωτή

Η επιτυχία είναι ένας διαφορετικός προορισμός για τον καθένα μας, όπως και ο δρόμος προς αυτήν. Για την Cypronetwork έγκειται στο να στηρίξει και βοηθήσει έμπρακτα τους συνεργάτες της να πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Εδώ και 30+ χρόνια εξελισσόμαστε στο πλευρό των πελατών μας, και προσαρμοζόμαστε σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Η ευελιξία και οι προσαρμοσμένες προσεγγίσεις είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει καλύτερα. Αναλαμβάνουμε με ευθύνη και επαγγελματισμό, απο έργα έρευνας τοπικής αγοράς μέχρι ολιστικά σχέδια οργανωτικής μεταρρύθμισης, τα οποία διαχειριζόμαστε από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση.

Σήμερα ο όμιλος Cypronetwork αποτελείται από 3 εταιρείες με στόχο την πιο εστιασμένη εξειδίκευση. Ο Όμιλος στο σύνολο του προσφέρει όλη τη γενική επιχειρηματική συμβουλευτική, τις συνέργειες Μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων και εστιάζει σε τομείς όπως η Υγεία και η Ασφάλεια, η πιστοποιήση ISO, η εκπαίδευση και τα συστήματα όλων των ειδών. Επιπρόσθετα εδώ και χρόνια ο Όμιλος είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος του Οργανισμού Horwath HTL στην Κύπρο, ο οποίος χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης ως ο ηγέτης στο δίκτυο συμβούλων τουρισμού.

Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΑνΑΔ
Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα
Παναγιώτης Αλαβέρας
Παναγιώτης Αλαβέρας

Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, Διαπιστευμένος BIM εμπειρογνώμονας AS+

Expert, Trainer

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα, Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

Σάββας Αναστασίου
Σάββας Αναστασίου

Σύμβουλος Ασφάλειας & Υγείας

Expert, Trainer

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μαριέλλα Χριστοδουλίδου
Μαριέλλα Χριστοδουλίδου

Head of HRM, Training & Consulting Division

Expert, Trainer

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία, Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

Χρίστος Μιχαηλίδης
Χρίστος Μιχαηλίδης

Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικός Πρόεδρος Cypronetwork Consultancy Group

Expert, Trainer

Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία

Τρέχοντα Σεμινάρια
Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας - ΕΣΥΠΠ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας Ασφάλειας και Υγείας. Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχ...

05/03/2024 08:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

CDA College (Λεμεσός)

Πρόγραμμα εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: Κατασκευαστικά έργα/διακίνηση φορτίων/οχημάτων/προσώπων

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος πρόγραμματος (130 ωρών) και καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες της εκπαίδευσης που απαιτούνται από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας για έγ...

28/03/2024 08:30

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

CDA College (Λεμεσός)

Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Το σεμινάριο κρίνεται ζωτικής σημασίας αφού η κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων της Κύπρου θα πρέπει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν νέες ...

02/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 30414

Το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή οι γνώσεις, η εξειδίκευση και οι δεξιότητες, η δέσμευση και αφοσίωση των ανθρώπων  ενός οργανισμού, της Διοίκησης, του στελεχ...

24/05/2024 08:00

8 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Λεμεσός

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας 2024 (100% Επιχορηγημένο)

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και οι εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων με την συνεργασία των Δήμων και Κοινοτήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας είν...

20/02/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Pefkos City Hotel

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Στο πλαίσιο της μετατροπής της ΕΕ και κατ’ επέκταση της Κύπρου σε μια κυκλική, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χ...

12/12/2023 08:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας

Το σεμινάριο με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού π...

27/11/2023 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 30414

Το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή οι γνώσεις, η εξειδίκευση και οι δεξιότητες, η δέσμευση και αφοσίωση των ανθρώπων  ενός οργανισμού, της Διοίκησης, του στελεχ...

14/11/2023 08:00

8 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας για Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων (100% Επιχορηγημένο)

Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχν...

08/11/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Αλλεργιογόνα Τρόφιμα, Αλλεργικές Αντιδράσεις

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ενημέρωση γύρω από το θέμα της Διαχείριση Αλλεργιογόνων στη Ξενοδοχειακή/ Επισιτιστική Βιομηχανία. Θα γίνει απλή ενημέρωση όλων των ...

25/10/2023 08:30

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Συγχώνευση Οργανισμών και Διαχείριση Αλλαγής

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης συμμετεχόντων από ιδιωτικό αλλά και κυρίως το δημόσιο τομέα και οργανισμούς ΟΤΑ για κατανόηση των ...

27/06/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Αποτελεσματική Επικοινωνία και Παρουσίαση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης συμμετεχόντων για επιτυχημένες παρουσιάσεις εντός επιχειρησης η εκτός, αναπτύσσοντας τις επικοινων...

21/06/2023 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας για Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων (100% Επιχορηγημένο)

Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχν...

14/06/2023 08:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Αποτελεσματική και Αποδοτική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα τμήματος Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και σε όλα τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη που θέλουν να γνωρίζουν τις σημα...

31/05/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Η παγκόσμια μετάβαση  προς την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας επιβάλλει την πλήρη ετοιμότητα των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση οφείλει να προσθέσε...

25/04/2023 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας για Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων (100% Επιχορηγημένο)

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΑΣ... ΣΕ ΧΡΥΣΟΣτα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων  θα πρέπ...

11/10/2022 14:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Πρόκειται για ένα καινοτόμο, νέο πρόγραμμα κατάρτισης που προβλέπει τόσο στην Μείωση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους από κάθε επιχείριση...

15/06/2022 14:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Αρχές, Πεδία και Μέθοδοι Εφαρμογής

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης όλων των φορέων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα βάσει της εφαρμογής ΕΣΔ για την ΕΚΕ. Το προτεινόμενο&...

04/05/2022 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας για Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων (100% Επιχορηγημένο)

Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχν...

05/04/2022 14:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Πρόκειται για ένα καινοτόμο, νέο πρόγραμμα κατάρτισης που προβλέπει τόσο στην Μείωση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους από κάθε επιχείριση...

06/12/2021 09:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online