Παναγιώτης Αλαβέρας

Επαγγελματικός Τίτλος:

Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, Διαπιστευμένος BIM εμπειρογνώμονας AS+

Τομείς Εξειδίκευσης:

Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα > Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρέχοντα Σεμινάρια
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Το σεμινάριο κρίνεται ζωτικής σημασίας αφού η κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων της Κύπρου θα πρέπει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν νέες ...

24/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας 2024 (100% Επιχορηγημένο)

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και οι εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων με την συνεργασία των Δήμων και Κοινοτήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας είν...

20/02/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Pefkos City Hotel

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Στο πλαίσιο της μετατροπής της ΕΕ και κατ’ επέκταση της Κύπρου σε μια κυκλική, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χ...

12/12/2023 08:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας για Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων (100% Επιχορηγημένο)

Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχν...

08/11/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, τη...

29/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, τη...

29/06/2023 08:30

14 ώρες (13 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας για Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων (100% Επιχορηγημένο)

Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχν...

14/06/2023 08:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

UoL Campus Limassol

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

Η παγκόσμια μετάβαση  προς την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας επιβάλλει την πλήρη ετοιμότητα των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση οφείλει να προσθέσε...

25/04/2023 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας για Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων (100% Επιχορηγημένο)

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΑΣ... ΣΕ ΧΡΥΣΟΣτα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων  θα πρέπ...

11/10/2022 14:30

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online