Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας 2024 (100% Επιχορηγημένο)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction

20 Φεβ 2024 08:30 21 Φεβ 2024 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας 2024 (100% Επιχορηγημένο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και οι εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων με την συνεργασία των Δήμων και Κοινοτήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας είναι από τους σημαντικότερους κλάδους –τομείς που θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση και την ανάπτυξη της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης του οικονομικού και πολιτισμικού επιπέδου. 

Το σεμιναρίο επικεντρώνεται στην αποδοτική χρήση των πόρων βάσει Ευρωπαϊκών αρχών και πολιτικών, στις νομοθεσίες και υποχρεώσεις προσώπων που συλλέγουν – μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, στην παρουσίαση τρόπων διαχείρισης αποβλήτων με επιτυχημένα παραδείγματα, στις προοπτικές των κλάδων διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύπρο σε περίοδο των παρατεταμένων κρίσεων με χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές. 

Κατα την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία  να εμπλακούν σε εποικοδομητικό διάλογο με τον εκπαιδευτή για την ανάλυση κόστους και των υποχρεώσεων διαχείρισης Αποβλήτων και πολλών άλλων τρέχων θεμάτων που σχετίζονται με την αποδοτικότερη και συμφέρουσα Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ ως Ζωτικής Σημασίας. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης σε ύψος 100%

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Για το ιδρυματικό μέρος του σεμιναρίου:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κατανοήσει:

Σε επίπεδο Γνώσεων:

 • Διακρίνουν τις διαφορές της αναβάθμισης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων από τη σημερινή αντιμετώπιση 
 • Διακρίνουν τις διαφορές της γραμμικής από την κυκλική οικονομία στις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων και να εξηγούν τη σημασία της δίκαιης τιμολόγησης. 
 • Συσχετίζουν και ταξινομούν δείκτες και των τριών κατηγοριών (οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον) για τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων. 
 • Συνθέτουν τις ανάγκες ώστε να μπορεί η επιχείρηση στην οποία εργάζονται να κάνει το επόμενο βήμα προς την αναβάθμιση 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 • Αποκωδικοποιούν το επίπεδο εξυπηρέτησης στις υπηρεσίες διαχείρισης Αποβλήτων που προσφέρουν ή αξιοποιούν εφ’ όσον πρόκειται για επεξεργασία στον τόπο παραγωγής τους. 
 • Ανακαλύπτουν βελτιωμένους τρόπους προσέγγισης διαχείρισης αποβλήτων. 
 • Διακρίνουν και διαφοροποιούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων γύρω από ολόκληρο το κόστος ζωής προϊόντος LCC και τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον 
 • Πρακτικές σωστής τιμολόγησης και αδειοδοτήσεων.

Σε επίπεδο κατανόησης: 

 • Ενθαρρύνουν για τη σημασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πλευρών στον χώρο εργασίας τους 
 • Υποοστηρίζουν την κυκλική οικονομία, τη διαφάνεια, τη χρήση ψηφιακών μέσων στην εργασία τους και την ολιστική αντιμετώπιση. 
 • Κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι εταιρίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συλλογής μεταφοράς, επεξεργασίας καθώς και οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης και συμμόρφωσης με την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Κυπριακής Νομοθεσίας από το 2016 μέχρι και τις τελευταίες αλλαγές του 2023.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες, λειτουργούς υπεύθυνους επιχειρήσεων Συλλογικών και Ατομικών Συστημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων 
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων και οργανισμών διαχείρισης Αποβλήτων στην Κύπρο 
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση -  Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων και οργανισμών που διαχειρίζονται τα απόβλητα που παράγουν στον τόπο παραγωγής τους
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων και οργανισμών που είναι υπόχρεοι παραγωγοί αποβλήτων και παραγωγοί προϊόντων και εμπίπτουν στην «Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού» 
 • Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη συμβουλευτικών οίκων και σύμβουλοι επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων ή/και το Περιβάλλον - Γραμματείς,
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες υπηρεσιών Δήμων, Κοινοτήτων και συμβουλίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

*Το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και η χρονική του τοποθέτηση αποφασίζεται κατά τη διάρκεια του ιδρυματικού μέρους μεταξύ εκπαιδευτή-συμμετέχοντα.

Trainer's Information
Παναγιώτης Αλαβέρας - Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, Διαπιστευμένος BIM εμπειρογνώμονας AS+
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1800.00
 • € 1800.00
 • € 0.00
 • € 0.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1800.00
 • € 0.00
 • € 342.00
 • € 1800.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 20 Φεβ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Pefkos City Hotel

Τετάρτη - 21 Φεβ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Pefkos City Hotel

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας 2024 (100% Επιχορηγημένο)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας - ΕΣΥΠΠ...

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας Ασφάλειας και Υγείας. Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχ...

05/03/2024 08:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

CDA College (Λεμεσός)

Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγη...

Το σεμινάριο κρίνεται ζωτικής σημασίας αφού η κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων της Κύπρου θα πρέπει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν νέες ...

02/04/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online