Εγγραφή Αεροσκαφών στο Κυπριακό Νηολόγιο

- Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

28 Νοε 2023 14:00 29 Νοε 2023 16:45
Ελληνικά
5 ώρες ( 2 μέρες )
Εγγραφή Αεροσκαφών στο Κυπριακό Νηολόγιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παράνομη απαγόρευση πτήσεων στους Κυπριακούς αερομεταφορείς και γενικά σε Κυπριακά αεροσκάφη πάνω από τον Τουρκικό Εναέριο Χώρο αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα μετά την Τουρκική Εισβολή του 1974 και ένα από τα εμπόδια ανάπτυξης του τομέα της αεροπλοΐας στην Κύπρο. Επιπλέον, τόσο ο τομέας της αεροπλοΐας, όσο και ο τομέας της ναυτιλίας, είναι τομείς εκτεθειμένοι σε κοινούς υψηλούς κινδύνους, πολλοί από τους οποίους είναι πέρα από τον έλεγχο του κάθε τομέα (π.χ. διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, πολιτικές κρίσεις, ακραίες καιρικές συνθήκες, πανδημίες).  

Η ανάπτυξη του τομέα της αεροπλοΐας στην Κύπρο απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μπορεί να διδαχθεί από τον τομέα της ναυτιλίας, με το Κυπριακό νηολόγιο πλοίων να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Η δικηγορική ύλη που αφορά την αεροπλοΐα ευρίσκεται σε πρώιμο στάδιο με ελάχιστο αριθμό δικηγόρων να είναι γνώστες θεμάτων αεροπλοΐας. Η ανάγκη κατανόησης από δικηγόρους του βασικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει το αεροπορικό δίκαιο και της διαδικασίας νηολόγησης αεροσκαφών στο Κυπριακό νηολόγιο φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους δικηγόρους από ουσιαστικής πλευράς με τις βασικές πρόνοιες του αεροπορικού δικαίου στην Κύπρο και τις διαδικασίες νηολόγησης αεροσκαφών στο Κυπριακό νηολόγιο.  

Εντός της ύλης περιλαμβάνεται και σύντομη παρουσίαση της διαδικασίας εγγραφής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπορίας, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανονισμό για την ασφαλή ένταξη των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

 • διατυπώνουν τις βασικές νομοθετικές πρόνοιες του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου. 
 • διακρίνουν βασικά κοινά με τη διαδικασία νηολόγησης πλοίων. 
 • περιγράφουν τις διαδικασίες αεροσκαφών εγγραφής στο Κυπριακό νηολόγιο.  
 • αποκτήσουν τις βάσεις για να χειρίζονται με αυτοπεποίθηση αιτήματα πελατών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Δικηγόρους 
 • Ασκούμενους Δικηγόρους 
 • Νομικούς Συμβούλους 
 • Νομικούς Βοηθούς  
 • Παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 • Διεθνείς Συμβάσεις και Οργανισμοί 
 • ICAO – EASA 
 • Εθνικές Αρχές 
 • Διαδικασία Εγγραφής Αεροσκαφών (άρθρο 11) 
 • Διαδικασία Εγγραφής Αεροσκαφών (άρθρο 11) 
 • Έγγραφα και Πιστοποιητικά  
 • Μεταβίβαση και Διαγραφή αεροσκάφους  
 • Υποθήκευση αεροσκάφους 
 • Κατηγορίες Drones 
 • Άδειες Drones 
 • Εγγραφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones)


Τεχνική Κατάρτισης 

Οι τεχνικές κατάρτισης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν είναι διάλεξη, συζήτηση, χιονοστιβάδα, ερωτήσεις – απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών και πρακτική. Οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι κατάλληλες για τη φύση του αντικειμένου του σεμιναρίου, το εκπαιδευτικό ύφος του εκπαιδευτή και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Γίνεται επεξήγηση της απαραίτητης θεωρίας πίσω από την πράξη με έμφαση στα έγγραφα και τις διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης γίνεται εξάσκηση μέσω υπόδησης ρόλων. 


Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

 Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 5 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους.

 Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί για εώς και 5 ώρες ΣΕΕ από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Trainer's Information
Mary Olive McCluskey - Advocate, Licensed Insolvency Practitioner

Mary-Olive McCluskey is a practicing advocate in Cyprus, member of the Cyprus Bar Association since 2006 and director of MARY – OLIVE MCCLUSKEY LLC, a law firm established in 2018 in Nicosia. Mary – Olive is currently registered with the following registries other than the Advocates’ Registry: Registry of licensed Insolvency Practitioners, Registry of Sworn translators, registry of CySEC certified persons (advanced examination). Mary-Olive is also a trained criminal Investigator and accepts appointments for the investigation of complaints against the police as well as appointments for investigation from other independent Governmental authorities. Lastly, Mary-Olive is an active member of the Shipping and Aviation Committee of the Cyprus Bar Association and as from November 2021 she is providing independent legal services to the Safety Regulation Unit (SRU) of the Cyprus Department of Civil Aviation.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 180.00
 • € 0.00
 • € 34.20
 • € 180.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

HRDA-approved seminars are exempted from VAT for eligible organisations applying for the HRDA subsidy. A 19% VAT will apply to seminars and participants who do not qualify for the HRDA subsidy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 28 Νοε 2023

Ώρα

14:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Mary Olive McCluskey

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Νοε 2023

Ώρα

14:00 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Mary Olive McCluskey

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εγγραφή Αεροσκαφών στο Κυπριακό Νηολόγιο

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

06/12/2023 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

06/12/2023 16:30

25 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δικαστηριακές Εταιρικές Αιτήσεις...

Η τάση διαχωρισμού δικηγόρων που ασχολούνται με τον δικαστηριακό και με τον εταιρικό τομέα, τείνει να προσελκύει στον δικαστηριακό τομέα δικηγόρους που ασχολούν...

13/12/2023 14:00

5 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

The Preparation and Drafting of Shareholders Agreements in Private Com...

The programme will examine the various matters that affect members of private companies either in terms of the Companies Act or as a matter of law and to discus...

14/12/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

18/12/2023 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

KYC & CDD Fundamentals...

KYC/CDD procedures are an essential part of a successful AML program. All entities that need to comply with anti-money laundering regulations need to train thei...

20/12/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ethics and Compliance...

DescriptionThis course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and profess...

31/01/2024 12:46

Αγγλικά

eLearning

GDPR General Data Protection Regulation Staff Awareness...

DescriptionThis course examines GDPR from a Staff Awareness perspective. You will appreciate the need, scope and concepts of GDPR as well as learn about the pri...

31/01/2024 12:46

Ελληνικά

eLearning

AGRC Certificate in Compliance...

Faced with increasingly regulated environment, this programme offers insight into good compliance practices and the skills to lead effective compliance programm...

31/01/2024 12:46

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

DescriptionThis course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer, the...

31/01/2024 12:46

Αγγλικά

eLearning