Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

14 Ιουν 2023 15:00 15 Ιουν 2023 18:15
Ελληνικά
6 ώρες ( 2 μέρες )
Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα περίπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία στην παρούσα ο εκδότης τα ονόμασε Αξιόγραφα, μπορούν να εκδοθούν από οποιαδήποτε οντότητα και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Κατά την διαδικασία προώθησης και πώλησης τέτοιων προϊόντων οι ανάδοχοι, οι Τράπεζες και οι ΕΠΕΥ πρεπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.

Οι αγωγές οι οποίες αφορούν αξιόγραφα καταχωρήθηκαν από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2015. Σήμερα πολλοί Δικηγόροι καλούνται να δικάσουν αυτής της φύσεως υποθέσεις. Ο περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών νόμος σύμφωνα με το άρθρο 120 αυτού εφαρμόζετε και στις Τράπεζες κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Τα Επαρχιακά Δικαστήρια στις διάφορες αποφάσεις τις οποίες εκδόθηκαν μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί σε διάφορους τρόπους μη εφαρμογής της νομοθεσίας σε Τραπεζικά ιδρύματα και το αντίθετο.  Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν εκδώσει διάφορες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας μιας και ο Νόμος 144(ι)/2007 αποτελεί εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία.  Μέσω του προγράμματος θα αναλυθούν αυτές οι γραμμές και θα δούμε και ευρωπαϊκή Νομολογία επι του ζητήματος.

Σε σχέση με την εφαρμογή της Νομοθεσίας από τις Τράπεζες και/ή από ΕΠΕΥ έχουν δοθεί κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον Τρόπο εφαρμογής της Νομοθεσίας. Τα τμήματα Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας έχουν άτομα τα οποία είναι αδειοδοτημένα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ωστόσο οι γραμμές είναι τόσο λεπτές που μπορεί εύκολα κάποιος να περάσει από την παραλαβή μιας αίτησης σε παροχή εκ παραδρομής μιας επενδυτικής υπηρεσίας γι’ αυτό είναι απαραίτητη η κατάρτιση του προσωπικού με σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 6 ώρες ΣΕΕ (Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) στη Νομική Θεματολογία και Τραπεζικό Τομέα έχει εγκριθεί για εώς και 5 ώρες ΣΕΕ από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τα χρηματοοικονομικά μέσα και πως αλλάζουν από έκδοση σε έκδοση, να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές των μέσων, να αντιληφθούν τα νομικά επιχειρήματα των δύο πλευρών και να αξιολογούν κατά πόσο έχουν ή όχι μια υπόθεση η οποία μπορεί να κερδηθεί.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να κατανοήσουν την νομοθεσία γύρω από το ζήτημα και να μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη για να μπορέσουν να μεταφέρουν στο Δικαστήριο τα νομικά σημεία στα οποία βασίζονται. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα κατανοήσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας.


Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Δικηγόρους
 • Βοηθούς Δικηγόρων
 • Εργαζόμενους στο Τραπεζικό τομέα
 • Εργαζόμενους σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

Νομικό πλαίσιο- τα Αξιόγραφα ως χρηματοοικονομικά μέσα

 • Εισαγωγή
 • Ορισμοί
 • Νομοθεσία
 • Ευρωπαϊκές οδηγίες/επεξηγήσεις
 • Φύση των χρηματοοικονομικών μέσων

Αποφάσεις – Ακροάσεις, πρακτική και κριτική ανάλυση

 • Κυπριακή Νομολογία
 • Ευρωπαϊκή Νομολογία
 • Ακροάσεις
 • Πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας
 • Κριτική ανάλυση πρακτικών διάθεσης
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 220.00
 • € 0.00
 • € 41.80
 • € 220.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 14 Ιουν 2023

Ώρα

15:00 - 18:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρίνα Σιαμμούτη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 15 Ιουν 2023

Ώρα

15:00 - 18:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρίνα Σιαμμούτη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

09/06/2023 15:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Exam Preparati...

The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) is the largest international membership organization dedicated to enhancing the knowledge...

10/06/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

12/06/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

KYC & CDD Fundamentals...

KYC/CDD procedures are an essential part of a successful AML program. All entities that need to comply with anti-money laundering regulations need to train thei...

13/06/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφά...

Τα περίπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία στην παρούσα ο εκδότης τα ονόμασε Αξιόγραφα, μπορούν να εκδοθούν από οποιαδήποτε οντότητα και διαπραγματεύονται στ...

14/06/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Corporate Mobility and the Re-Domiciliation Process in Cyprus...

The purpose of this programme is to examine the various matters related to corporate mobility as inextricably linked to the freedom of establishment of legal pe...

21/06/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

MICA Regulation and Crypto-Assets Policy...

The 5th AML Directive was only the first step towards regulating crypto-assets and crypto-activities in terms of anti-money laundering.  The Directive only cove...

22/06/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

26/06/2023 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Sanctions Screening – A Best Practice Guide...

The Sanctions landscape has changed significantly over the past month, with different AML/CTF obligations that each and every business must comply with.  Profes...

27/06/2023 10:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Fund Set Up in Cyprus: A Practical Guide...

This Seminar aims to provide participants the knowledge and understanding to be able to set up a fund in Cyprus from A to Z. The Cyprus Fund Industry and the ba...

28/06/2023 09:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fintech Regulation and Policy...

Financial Technology (in short FinTech) is part of our everyday life both for our professional/business and personal affairs.  Fintech is disrupting and challen...

30/06/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

The Fund Industry: Definitions, Structures, Strategies and Regulations...

Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the professional investme...

04/07/2023 16:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

FinTech Security and Regulation (RegTech)...

With so many regulatory lapses and failures of big companies and banks, people are raising questions about the efficiency of the Regulators and Regulated Entiti...

05/07/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

17/07/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

24/07/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

AGRC Certificate in AML...

The AGRC’s AML Certificate’s CurriculumAGRC’s AML Certificate covers the following specific topics:– Money laundering methods, techniques, red flags and key ris...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Fundamentals of Business Economics (BA1)...

This subject primarily covers the economic and operating context of business and how the factors of competition, the behaviour of financial markets and governme...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

MiFID II Overview...

DescriptionThis course offers a brief overview of MiFID II. It addresses the changes to the market structure under MiFID and MiFID II, and provides a sound grou...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Financial Strategy (F3)...

This unit explain the different strategic financial objectives and policy options that are open to organisations. Discuss about the types of funds available to ...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Fundamentals of Financial Accounting (BA3)...

The main objective of this subject is to obtain a practical understanding of financial accounting and the process behind the preparation of financial statements...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

AML Suspicious Activity Reports and Suspicious Transaction Reports (SA...

This self-paced, online course provides an overview of AML, the measures needed for efficient AML controls, Suspicious Transaction Monitoring, and Suspicious Ac...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

CIMA - Managing Finance in a Digital World (E1)...

This subject provides a comprehensive overview of managing financial activities in the digital world. With all the entities of the world becoming digitized, you...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) with Exam Voucher...

Description This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) examination. The Certified Blockchain Solution Architect...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

Regulatory Fundamentals for the Financial Services Sector...

DescriptionThis course offers a comprehensive review of the major regulations, directives and regimes of financial firms. It includes MiFID II, EMIR, Anti-Money...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

Ethics and Compliance...

DescriptionThis course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and profess...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

Financial Instruments and Products...

DescriptionThis course offers a condensed review of the financial services sector, with a specific focus on equities, stocks, bonds, derivatives and other finan...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

CISI Risk in Financial Services...

DescriptionThis course offers a comprehensive global introduction to the major risk areas in financial services. It addresses international issues, reflecting t...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

Anti-Bribery and Anti-Corruption...

DescriptionThis course offers a comprehensive review to bribery and corruption, and the effects of both. It addresses the forms of bribery, provides statistics ...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

AAT – Credit Management...

The AAT is the UK’s leading Accountancy body offering entry level qualifications. The AAT is open to all, regardless of age or experience there is a place that ...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process...

The challenge with creating an ICAAP is it is more than just a document. In this course we will explain clearly and concisely why it is and should be dynamic pr...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

DescriptionThis course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer, the...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

Treating Customers Fairly and Handling Complaints in the Financial Ser...

DescriptionThis course will help you to increase your knowledge in theory and practice about how to treat your customers fairly and in a compliant manner. It wi...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning

CISI Global Financial Compliance...

DescriptionGlobal Financial Compliance will provide you with a broad understanding of the compliance issues that arise within the financial services sector. The...

31/01/2024 08:32

Αγγλικά

eLearning