Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

03 Μάιου 2023 15:00 04 Μάιου 2023 18:15
Ελληνικά
6 ώρες ( 2 μέρες )
Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αγωγές οι οποίες αφορούν αξιόγραφα καταχωρήθηκαν από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2015. Σήμερα πολλοί Δικηγόροι καλούνται να δικάσουν αυτής της φύσεως υποθέσεις. Ο περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών νόμος σύμφωνα με το άρθρο 120 αυτού εφαρμόζετε και στις Τράπεζες κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Τα Επαρχιακά Δικαστήρια στις διάφορες αποφάσεις τις οποίες εκδόθηκαν μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί σε διάφορους τρόπους μη εφαρμογής της νομοθεσίας σε Τραπεζικά ιδρύματα και το αντίθετο.  Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν εκδώσει διάφορες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας μιας και ο Νόμος 144(ι)/2007 αποτελεί εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία.  Μέσω του προγράμματος θα αναλυθούν αυτές οι γραμμές και θα δούμε και ευρωπαϊκή Νομολογία επι του ζητήματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τα χρηματοοικονομικά μέσα και πως αλλάζουν από έκδοση σε έκδοση, να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές των μέσων, να αντιληφθούν τα νομικά επιχειρήματα των δύο πλευρών και να αξιολογούν κατά πόσο έχουν ή όχι μια υπόθεση η οποία μπορεί να κερδηθεί.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να κατανοήσουν την νομοθεσία γύρω από το ζήτημα και να μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη για να μπορέσουν να μεταφέρουν στο Δικαστήριο τα νομικά σημεία στα οποία βασίζονται. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα κατανοήσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας.


Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Δικηγόρους
 • Βοηθούς Δικηγόρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

Νομικό πλαίσιο- τα Αξιόγραφα ως χρηματοοικονομικά μέσα

 • Εισαγωγή
 • Ορισμοί
 • Νομοθεσία
 • Ευρωπαϊκές οδηγίες/επεξηγήσεις
 • Φύση των χρηματοοικονομικών μέσων

Αποφάσεις – Ακροάσεις, πρακτική και κριτική ανάλυση

 • Κυπριακή Νομολογία
 • Ευρωπαϊκή Νομολογία
 • Ακροάσεις
 • Πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας
 • Κριτική ανάλυση πρακτικών διάθεσης


Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 6 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 220.00
 • € 0.00
 • € 41.80
 • € 220.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 03 Μάιου 2023

Ώρα

15:00 - 18:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 04 Μάιου 2023

Ώρα

15:00 - 18:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

15/02/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fund Set Up in Cyprus: A Practical Guide...

This Seminar aims to provide participants the knowledge and understanding to be able to set up a fund in Cyprus from A to Z. The Cyprus Fund Industry and the ba...

15/02/2023 17:15

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Regulatory Reporting for Boards: Going Beyond Compliance...

The Board of Directors are ultimately accountable for what happens within a Cyprus Investment Firm (CIF) and sign a number of reports for submission to CySEC to...

21/02/2023 15:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

FREE WEBINAR: The Latest Developments in Crypto Currencies and Other C...

Markets in Crypto assets regulation is a milestone regulatory framework which aims to address regulatory concerns that come along with newly introduced and ‘’di...

23/02/2023 16:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Δίπλωμα: Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας...

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2023 θα εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί πολιτικής δικονομίας που ως στόχο έχουν την απλούστευση της ενώπιον των Δικαστηρίων διαδικασίας,...

28/02/2023 14:00

28 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

International Economic Sanctions Overview...

International Economic Sanctions have become a central instrument in global governance over the past decades, employed by both sovereign states and internationa...

01/03/2023 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

01/03/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

AML and KYC Guidelines for CIFs and Fund Management Firms...

Setting up onboarding procedures for investment firmsThe European Institute of Management and Finance is organising a 4th AML linked course that will analyse th...

07/03/2023 16:30

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

EIMF-Certificate in Company Law and Corporate Administration...

The Cyprus Companies Law, Cap. 113 initially mirrored the provisions of the English Companies Act of 1948 and has been amended to incorporate provisions of EU L...

08/03/2023 09:00

28 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

European Court of Justice Jurisprudence on Consumer Protection in Fina...

The overview and analysis of the case law of the ECJ is particularly useful in the interpretation of provisions of Union law.  This is particularly true in the ...

08/03/2023 15:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Obligations of Directors Under Cyprus Company Law...

The aim of this programme is to analyse the two main regulations currently in place regarding the automatic exchange of financial account information for tax pu...

14/03/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Sustainability Related Disclosures in the Financial Services Sector (S...

EIMF subject-matter experts deliver engaging and interactive courses across a broad spectrum of areas, that can be enjoyed in the comfort of your own chosen env...

15/03/2023 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

16/03/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Digital Currency, Compliance & Risk: The 5th AML Directive and the EU ...

Cryptocurrencies and Blockchain Technology are becoming popular topics to explore, due to the way they are set to refine and revolutionize the world of business...

21/03/2023 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

EIMF Certificate in Accounting & Financial Management...

Accounting plays a vital role in running a business because it helps to track income and expenditures, ensure statutory compliance, and provide investors, manag...

22/03/2023 09:00

40 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

EXIN Privacy and Data Protection Foundation Certificate in General Dat...

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is considered the most important change in data privacy regulation in 20 years. The regulation protects the dat...

28/03/2023 14:30

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτικη...

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από...

29/03/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

EIMF (Λευκωσία)

Corporate Governance for Financial Institutions...

The concept/term Corporate Governance has featured regularly in discussions, both within the professional and academic community, since the 1990sand has become ...

04/04/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Fund Administration, Accounting, Reporting and Depositary Functions...

Course Overview Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the profe...

04/04/2023 16:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

04/04/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CRS & FATCA Compliance & Reporting...

The Common Reporting Standard (CRS) is an effort led by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and aims to combat tax evasion by imposi...

05/04/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

How To Set Up An Anti-bribery And Corruption Program...

During this training we will discuss the definition of bribery and corruption and the most relevant anti-bribery and corruption laws. We will take a look at a c...

05/04/2023 11:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Risk Governance Workshop...

This programme will provide participants the opportunity to understand how risk management and oversight is achieved through intentional and methodical planning...

06/04/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Innovation-Led EU Digital Strategy in the Financial Services Sector...

In 2021, the European Commission launched an international benchmark-fixing EU Digital Strategy, designed to provide EU citizens with access to cross-border fin...

06/04/2023 10:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Introduction to Banking Capital Regulation...

Knowledge of the Basel bank regulations and their EU implementation – the Capital Requirements Directives (CRDs) and Regulations (CRRs) – is essential for anyon...

25/04/2023 10:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

The Essentials of Company Law: Setting Up a Company in Cyprus...

As a full member of the European Union, Cyprus remains a safe and popular destination for investment due to the significant tax benefits that Cyprus offers. Thi...

26/04/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EIMF Certificate in Risk Management...

Risk and uncertainty are part of everyday business life. In today’s increasingly complex business environment the management of opportunity and risk plays a vit...

27/04/2023 09:00

35 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Sanctions Risk Management: Conducting International Business Safely...

International economic sanctions comprise restrictive measures – often complex – imposed by international actors of global influence aiming at curbing law-abuse...

27/04/2023 10:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Tracking Cryptocurrency & Blockchain Developments...

This course is the definitive walkthrough of the most recent cryptocurrencies/crypto assets developments, technological advancements in Blockchain technology an...

27/04/2023 16:45

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

28/04/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Handling Client Complaints for Investment, Banking and Insurance Busin...

The appropriate handling of complaints marks out financial institutions and firms as being concerned to improve their relationships with their customers and the...

02/05/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Corporate Mobility and the Re-Domiciliation Process in Cyprus...

The purpose of this programme is to examine the various matters related to corporate mobility as inextricably linked to the freedom of establishment of legal pe...

02/05/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Νηολόγηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – Drones)...

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη —ή αλλιώς drones— αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπορίας, με μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία νέων θέσεων εργασί...

02/05/2023 14:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Unfair Commercial Practices in Financial Services...

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘the UCPD’) const...

03/05/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφά...

Οι αγωγές οι οποίες αφορούν αξιόγραφα καταχωρήθηκαν από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2015. Σήμερα πολλοί Δικηγόροι καλούνται να δικάσουν αυτής της φύσεως υποθέσεις...

03/05/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Regulatory Compliance Framework...

Compliance Function is developing in one of the most important functions for the banks, as well as for the financial and insurance institutions, as demonstrated...

03/05/2023 16:45

10 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

A Deep Dive in to the EU AML Legislative Strategy...

This course will provide an overview of the complex nature of the EU legislative process and the key EU Institutions involved in the development of the revised ...

04/05/2023 10:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Major Incidents Reporting Under PSD2...

Requirements around the operations of Payment and Electronic Money Institutions is becoming tighter as regulation is evolving to adopt to the continuing enhance...

04/05/2023 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Cyprus Contract Law – The Basics...

What is a Contract?It may be surprising to hear that we form contracts every day without even knowing!This course will offer the opportunity to address the basi...

09/05/2023 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

AML5, eIDAS and Blockchain: Transforming the Financial Services Indust...

The EIMF Live Online Learning ExperienceEIMF subject-matter experts deliver engaging and interactive courses across a broad spectrum of areas, that can be enjoy...

10/05/2023 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

15/05/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Banking Capital And Liquidity Regulation: Basel III and IV/CRDs IV – V...

Knowledge of the Basel rules for banks and of how they are implemented in the EU (the Capital Requirement Directives, CRDs and Regulations, CRRs) is essential f...

16/05/2023 10:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXIN Privacy & Data Protection: Professional Certificate in General Da...

With the ever increasing explosion of information flooding the internet, every company needs to plan how to manage and protect privacy of persons and their data...

16/05/2023 14:30

21 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

Consumer Credit and Mortgage Credit Updates...

Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers (the Consumer Credit Directive), amended in 2011, 2014, 2016 and 2019, established a harmonised EU frame...

17/05/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

CISI - International Introduction to Securities and Investment...

This Course caters towards the needs of CySEC’s Circular C181 on the Obligations of CIFs when providing information to clients on the services and instruments o...

23/05/2023 16:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fintech Regulation and Policy...

Financial Technology (in short FinTech) is part of our everyday life both for our professional/business and personal affairs.  Fintech is disrupting and challen...

24/05/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

FinTech Security and Regulation (RegTech)...

With so many regulatory lapses and failures of big companies and banks, people are raising questions about the efficiency of the Regulators and Regulated Entiti...

24/05/2023 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Maximize the Benefit of EU Funding: Prevention and Deterrence of Abuse...

The EU budget, amounting to huge amounts of EU taxpayers’ money, constitutes the means via which the EU materializes its policies, ultimately aiming at the deve...

25/05/2023 10:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Loan Documentation and Master Agreement...

This intensive course will cover all aspects of a loan transaction, concentrating particularly on the agreement itself and on the legal implications of a proper...

30/05/2023 10:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CISI Risk in Financial Services...

In the face of the recent constant change in the Financial Services Sector, both from legal and regulatory amendments and from credit and financial shocks in th...

06/06/2023 17:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Employment Law in Cyprus...

It is important for any effective manager, supervisor or team leader to have a solid understanding of all the basic matters surrounding the employment law in Cy...

07/06/2023 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Global Compliance Institute (GCI) -FATCA & CRS Specialist...

Global Compliance Institute (GCI) is an International Financial Crime Prevention and Compliance Training Institute.We help you build the practical skills you ne...

08/06/2023 09:00

14 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

09/06/2023 15:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Exam Preparati...

The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) is the largest international membership organization dedicated to enhancing the knowledge...

10/06/2023 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

12/06/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

KYC & CDD Fundamentals...

KYC/CDD procedures are an essential part of a successful AML program. All entities that need to comply with anti-money laundering regulations need to train thei...

13/06/2023 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

MICA Regulation and Crypto-Assets Policy...

The 5th AML Directive was only the first step towards regulating crypto-assets and crypto-activities in terms of anti-money laundering.  The Directive only cove...

14/06/2023 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

OnLine Virtual Classroom

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

26/06/2023 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Sanctions Screening – A Best Practice Guide...

The Sanctions landscape has changed significantly over the past month, with different AML/CTF obligations that each and every business must comply with.  Profes...

27/06/2023 10:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

The Fund Industry: Definitions, Structures, Strategies and Regulations...

Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the professional investme...

04/07/2023 16:30

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 2007-...

17/07/2023 17:00

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic)...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

24/07/2023 17:00

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

MiFID II Overview...

DescriptionThis course offers a brief overview of MiFID II. It addresses the changes to the market structure under MiFID and MiFID II, and provides a sound grou...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Fundamentals of Financial Accounting (BA3)...

The main objective of this subject is to obtain a practical understanding of financial accounting and the process behind the preparation of financial statements...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

CIMA - Managing Finance in a Digital World (E1)...

This subject provides a comprehensive overview of managing financial activities in the digital world. With all the entities of the world becoming digitized, you...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

CISI Risk in Financial Services...

DescriptionThis course offers a comprehensive global introduction to the major risk areas in financial services. It addresses international issues, reflecting t...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

CISI Global Financial Compliance...

DescriptionGlobal Financial Compliance will provide you with a broad understanding of the compliance issues that arise within the financial services sector. The...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Financial Strategy (F3)...

This unit explain the different strategic financial objectives and policy options that are open to organisations. Discuss about the types of funds available to ...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in AML...

The AGRC’s AML Certificate’s CurriculumAGRC’s AML Certificate covers the following specific topics:– Money laundering methods, techniques, red flags and key ris...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

Regulatory Fundamentals for the Financial Services Sector...

DescriptionThis course offers a comprehensive review of the major regulations, directives and regimes of financial firms. It includes MiFID II, EMIR, Anti-Money...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) with Exam Voucher...

Description This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) examination. The Certified Blockchain Solution Architect...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process...

The challenge with creating an ICAAP is it is more than just a document. In this course we will explain clearly and concisely why it is and should be dynamic pr...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

AML Suspicious Activity Reports and Suspicious Transaction Reports (SA...

This self-paced, online course provides an overview of AML, the measures needed for efficient AML controls, Suspicious Transaction Monitoring, and Suspicious Ac...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

Treating Customers Fairly and Handling Complaints in the Financial Ser...

DescriptionThis course will help you to increase your knowledge in theory and practice about how to treat your customers fairly and in a compliant manner. It wi...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

DescriptionThis course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer, the...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

Financial Instruments and Products...

DescriptionThis course offers a condensed review of the financial services sector, with a specific focus on equities, stocks, bonds, derivatives and other finan...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

AAT – Credit Management...

The AAT is the UK’s leading Accountancy body offering entry level qualifications. The AAT is open to all, regardless of age or experience there is a place that ...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Fundamentals of Business Economics (BA1)...

This subject primarily covers the economic and operating context of business and how the factors of competition, the behaviour of financial markets and governme...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

Anti-Bribery and Anti-Corruption...

DescriptionThis course offers a comprehensive review to bribery and corruption, and the effects of both. It addresses the forms of bribery, provides statistics ...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning

Ethics and Compliance...

DescriptionThis course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and profess...

31/01/2024 17:29

Αγγλικά

eLearning