Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

14 Ιουν 2023 15:00 15 Ιουν 2023 18:15
Ελληνικά
6 ώρες ( 2 μέρες )
Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα περίπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία στην παρούσα ο εκδότης τα ονόμασε Αξιόγραφα, μπορούν να εκδοθούν από οποιαδήποτε οντότητα και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Κατά την διαδικασία προώθησης και πώλησης τέτοιων προϊόντων οι ανάδοχοι, οι Τράπεζες και οι ΕΠΕΥ πρεπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.

Οι αγωγές οι οποίες αφορούν αξιόγραφα καταχωρήθηκαν από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2015. Σήμερα πολλοί Δικηγόροι καλούνται να δικάσουν αυτής της φύσεως υποθέσεις. Ο περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών νόμος σύμφωνα με το άρθρο 120 αυτού εφαρμόζετε και στις Τράπεζες κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Τα Επαρχιακά Δικαστήρια στις διάφορες αποφάσεις τις οποίες εκδόθηκαν μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί σε διάφορους τρόπους μη εφαρμογής της νομοθεσίας σε Τραπεζικά ιδρύματα και το αντίθετο.  Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν εκδώσει διάφορες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας μιας και ο Νόμος 144(ι)/2007 αποτελεί εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία.  Μέσω του προγράμματος θα αναλυθούν αυτές οι γραμμές και θα δούμε και ευρωπαϊκή Νομολογία επι του ζητήματος.

Σε σχέση με την εφαρμογή της Νομοθεσίας από τις Τράπεζες και/ή από ΕΠΕΥ έχουν δοθεί κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον Τρόπο εφαρμογής της Νομοθεσίας. Τα τμήματα Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας έχουν άτομα τα οποία είναι αδειοδοτημένα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ωστόσο οι γραμμές είναι τόσο λεπτές που μπορεί εύκολα κάποιος να περάσει από την παραλαβή μιας αίτησης σε παροχή εκ παραδρομής μιας επενδυτικής υπηρεσίας γι’ αυτό είναι απαραίτητη η κατάρτιση του προσωπικού με σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 6 ώρες ΣΕΕ (Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) στη Νομική Θεματολογία και Τραπεζικό Τομέα έχει εγκριθεί για εώς και 5 ώρες ΣΕΕ από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τα χρηματοοικονομικά μέσα και πως αλλάζουν από έκδοση σε έκδοση, να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές των μέσων, να αντιληφθούν τα νομικά επιχειρήματα των δύο πλευρών και να αξιολογούν κατά πόσο έχουν ή όχι μια υπόθεση η οποία μπορεί να κερδηθεί.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να κατανοήσουν την νομοθεσία γύρω από το ζήτημα και να μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη για να μπορέσουν να μεταφέρουν στο Δικαστήριο τα νομικά σημεία στα οποία βασίζονται. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα κατανοήσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας.


Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Δικηγόρους
 • Βοηθούς Δικηγόρων
 • Εργαζόμενους στο Τραπεζικό τομέα
 • Εργαζόμενους σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

Νομικό πλαίσιο- τα Αξιόγραφα ως χρηματοοικονομικά μέσα

 • Εισαγωγή
 • Ορισμοί
 • Νομοθεσία
 • Ευρωπαϊκές οδηγίες/επεξηγήσεις
 • Φύση των χρηματοοικονομικών μέσων

Αποφάσεις – Ακροάσεις, πρακτική και κριτική ανάλυση

 • Κυπριακή Νομολογία
 • Ευρωπαϊκή Νομολογία
 • Ακροάσεις
 • Πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας
 • Κριτική ανάλυση πρακτικών διάθεσης
Trainer's Information
Μαρίνα Σιαμμούτη - Lawyer & Managing Director at Marina A. Shiammouti LLC

Marina Shiammouti is a Lawyer and member of the Cyprus Bar Association. She currently works as a Lawyer and Managing Director of Marina A. Shiammouti LLC and at the same time she is a Compliance Officer and one of the Directors of Prudens Group Ltd since 2016. Her work experience includes the provision of legal services in the areas of Banking and Finance, compliance with the financial regulatory framework, and general litigation services offered to a mixture of small/medium and larger clients and dealt with their cases regarding loans, bonds, real estate/property issues and of course collections. She holds a Bachelor’s Degree in Law (LLB) and a Master’s Degree in International Business Law (LLM). She believes that you “always have to stand for the right thing even if you are standing alone”


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
 • € 220.00
 • € 0.00
 • € 41.80
 • € 220.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 14 Ιουν 2023

Ώρα

15:00 - 18:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρίνα Σιαμμούτη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 15 Ιουν 2023

Ώρα

15:00 - 18:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μαρίνα Σιαμμούτη

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αξιόγραφα – Εφαρμογή Νομοθεσίας, Πρακτική και Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 20...

05/03/2024 16:30

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

11/03/2024 16:30

32 ώρες (9 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Digital Currency, Compliance & Risk: The 5th AML Directive and the EU ...

Cryptocurrencies and Blockchain Technology are becoming popular topics to explore, due to the way they are set to refine and revolutionize the world of business...

12/03/2024 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις – Θεωρία και Πρακτική...

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης τόσο από μέλη όσο και από...

12/03/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

EIMF (Λευκωσία)

US and EU Economic Sanctions Against Russia: Applicable Legal Framewor...

The recent intensification of international economic sanctions imposed against Russia – mainly by the USA, UK and the EU have further complicated, an already co...

26/03/2024 10:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

EIMF-Certificate in Company Law and Corporate Administration...

The Cyprus Companies Law, Cap. 113 initially mirrored the provisions of the English Companies Act of 1948 and has been amended to incorporate provisions of EU L...

27/03/2024 09:00

28 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CISI Risk in Financial Services...

In the face of the recent constant change in the Financial Services Sector, both from legal and regulatory amendments and from credit and financial shocks in th...

02/04/2024 16:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Sanctions Risk Management: Conducting International Business Safely...

International economic sanctions comprise restrictive measures – often complex – imposed by international actors of global influence aiming at curbing law-abuse...

03/04/2024 10:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 20...

08/04/2024 16:30

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

The Essentials of Company Law: Setting Up a Company in Cyprus...

As a full member of the European Union, Cyprus remains a safe and popular destination for investment due to the significant tax benefits that Cyprus offers. Thi...

09/04/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Corporate Governance for Financial Institutions...

The concept/term Corporate Governance has featured regularly in discussions, both within the professional and academic community, since the 1990sand has become ...

10/04/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

EIMF (Λευκωσία)

EXIN Privacy and Data Protection Foundation Certificate in General Dat...

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) is considered the most important change in data privacy regulation in 20 years. The regulation protects the dat...

11/04/2024 14:30

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

15/04/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Tracking Cryptocurrency & Blockchain Developments...

This course is the definitive walkthrough of the most recent cryptocurrencies/crypto assets developments, technological advancements in Blockchain technology an...

24/04/2024 16:30

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Accounting and Taxation for Investment Funds...

In the dynamic landscape of financial markets, investment funds play a pivotal role. The Cyprus Funds industry is fast becoming one of the most promising sector...

09/05/2024 09:00

18 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fund Administration, Accounting, Reporting and Depositary Functions...

Course Overview  Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the p...

13/05/2024 15:45

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 20...

13/05/2024 16:30

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Exam Preparati...

The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) is the largest international membership organization dedicated to enhancing the knowledge...

14/05/2024 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Loan Agreements: Loan Market Association (LMA Format)...

This intensive course will cover all aspects of a loan transaction, concentrating particularly on the agreement itself and on the legal implications of a proper...

15/05/2024 10:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fund Set Up in Cyprus: A Practical Guide...

This Seminar aims to provide participants the knowledge and understanding to be able to set up a fund in Cyprus from A to Z. The Cyprus Fund Industry and the ba...

16/05/2024 10:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

20/05/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

FinTech Security and Regulation (RegTech)...

With so many regulatory lapses and failures of big companies and banks, people are raising questions about the efficiency of the Regulators and Regulated Entiti...

21/05/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Unfair Commercial Practices in Financial Services...

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘the UCPD’) const...

22/05/2024 09:00

5 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Sanctions Screening – A Best Practice Guide...

The Sanctions landscape has changed significantly over the past month, with different AML/CTF obligations that each and every business must comply with.  Profes...

22/05/2024 10:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CRS & FATCA Compliance & Reporting...

The Common Reporting Standard (CRS) is an effort led by the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and aims to combat tax evasion by imposi...

23/05/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Cyprus Contract Law – The Basics...

What is a Contract? It may be surprising to hear that we form contracts every day without even knowing! This course will offer the opportunity to address ...

28/05/2024 09:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

EXIN Privacy & Data Protection: Professional Certificate in General Da...

With the ever increasing explosion of information flooding the internet, every company needs to plan how to manage and protect privacy of persons and their data...

30/05/2024 14:30

21 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Enhancing Regulatory Compliance and AML Measures in Fund Administratio...

To this date, the Fund Administration Services in Cyprus are not per se regulated by the domestic legal framework, as opposed to other EU jurisdictions or even ...

06/06/2024 10:00

10 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Exam Preparati...

The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) is the largest international membership organization dedicated to enhancing the knowledge...

08/06/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CySEC AML Certification Examination Preparation Course...

The CySEC AML Certification Examination requires very good knowledge of the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Laws of 20...

10/06/2024 16:30

16 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

CISI - International Introduction to Securities and Investment...

The International Introduction to Securities and Investments offers a broad introduction to the financial services professional sector, with a specific focus on...

11/06/2024 09:00

14 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Corporate Mobility and the Re-Domiciliation Process in Cyprus...

The purpose of this programme is to examine the various matters related to corporate mobility as inextricably linked to the freedom of establishment of legal pe...

12/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

CySEC Certification Examination Preparation Course (Advanced, Basic Ex...

With a proven track record, the highly successful EIMF CySEC examination preparation course offers an in-depth coverage of all the required material, preparing ...

17/06/2024 16:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

DFSA Regulatory Compliance CPD Programme...

Financial services rules and regulations apply to all firms regulated by the DFSA. These rules and guidelines are intended to safeguard customers when they tran...

18/06/2024 09:00

15 ώρες (3 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

The Fund Industry: Definitions, Structures, Strategies and Regulations...

Mutual Funds are a very widely used financial tool. Investors, professionals and individuals make use of them in order to benefit from the professional investme...

20/06/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

MICA Regulation and Crypto-Assets Policy...

The 5th AML Directive was only the first step towards regulating crypto-assets and crypto-activities in terms of anti-money laundering.  The Directive only cove...

20/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Sanctions Evasion – A Practical Understanding...

With the recent increase of international financial sanctions, new sanctions evasion techniques have come to light. This course will offer a brief refresher ...

25/06/2024 10:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Fintech Regulation and Policy...

Financial Technology (in short FinTech) is part of our everyday life both for our professional/business and personal affairs.  Fintech is disrupting and challen...

26/06/2024 09:00

7 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Employment Law in Cyprus...

It is important for any effective manager, supervisor or team leader to have a solid understanding of all the basic matters surrounding the employment law in Cy...

27/06/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ethics and Compliance...

Description This course will help you to increase your personal ethics and explore your obligations to act with integrity in all aspects of your work and pro...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

AAT – Credit Management...

The AAT is the UK’s leading Accountancy body offering entry level qualifications. The AAT is open to all, regardless of age or experience there is a place that ...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Financial Strategy (F3)...

This unit explain the different strategic financial objectives and policy options that are open to organisations. Discuss about the types of funds available to ...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Fundamentals of Business Economics (BA1)...

This subject primarily covers the economic and operating context of business and how the factors of competition, the behaviour of financial markets and governme...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

CIMA - Managing Finance in a Digital World (E1)...

This subject provides a comprehensive overview of managing financial activities in the digital world. With all the entities of the world becoming digitized, you...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process...

The challenge with creating an ICAAP is it is more than just a document. In this course we will explain clearly and concisely why it is and should be dynamic pr...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

AGRC Certificate in AML...

The AGRC’s AML Certificate’s Curriculum AGRC’s AML Certificate covers the following specific topics: – Money laundering methods, techniques, red flags and...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

Regulatory Fundamentals for the Financial Services Sector...

Description This course offers a comprehensive review of the major regulations, directives and regimes of financial firms. It includes MiFID II, EMIR, Anti-M...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

Financial Instruments and Products...

Description This course offers a condensed review of the financial services sector, with a specific focus on equities, stocks, bonds, derivatives and other f...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

Creating a Compliance Culture in Financial Services (2 CPDs)...

Course Overview The aim of this self-paced eLearning course is to equip financial professionals, leaders, and compliance professionals with a comprehensive ...

31/01/2025 10:56

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

eLearning

Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) with Exam Voucher...

Description  This course will cover the syllabus of BTA's Certified Blockchain Solution Architect (CBSA) examination.  The Certified Blockchain Solution A...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

AML Suspicious Activity Reports and Suspicious Transaction Reports (SA...

This self-paced, online course provides an overview of AML, the measures needed for efficient AML controls, Suspicious Transaction Monitoring, and Suspicious Ac...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

Practical Aspects of the Compliance Function...

Description This course offers a practical review of the compliance function. It addresses the roles, responsibilities and mission of the compliance officer,...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

CISI Risk in Financial Services...

Description This course offers a comprehensive global introduction to the major risk areas in financial services. It addresses international issues, reflecti...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

Anti-Bribery and Anti-Corruption...

Description This course offers a comprehensive review to bribery and corruption, and the effects of both. It addresses the forms of bribery, provides statist...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

Treating Customers Fairly and Handling Complaints in the Financial Ser...

Description This course will help you to increase your knowledge in theory and practice about how to treat your customers fairly and in a compliant manner. I...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

CISI Global Financial Compliance...

Description Global Financial Compliance will provide you with a broad understanding of the compliance issues that arise within the financial services sector....

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

CIMA – Fundamentals of Financial Accounting (BA3)...

The main objective of this subject is to obtain a practical understanding of financial accounting and the process behind the preparation of financial statements...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning

MiFID II Overview...

Description This course offers a brief overview of MiFID II. It addresses the changes to the market structure under MiFID and MiFID II, and provides a sound ...

31/01/2025 10:56

Αγγλικά

eLearning