Δανιέλλα Ιατρίδου

Επαγγελματικός Τίτλος:

Lawyer-Legal Consultant

Πληροφορίες Εκπαιδευτή

Mrs. Daniela Iatridou is a qualified advocate and legal consultant. She obtained her LL.B (Hons) degree from the University of Leicester. She then completed, with distinction, her Legal Practice Course (LPC) while she was awarded her MSc (Master of Science) in Law, Business and Management from the University of Law in Birmingham. Upon successful completion of her training and Cyprus Bar Examinations, she was admitted to the Cyprus Bar Association in 2017.

Mrs. Iatridou trained as an advocate at A. Karitzis & Associates LLC, where, upon qualifying, she continued her legal career as an advocate at the litigation department of the Firm. As a litigant, she is actively involved in a range of civil, corporate and commercial litigation and works extensively on cases related with property, succession, family, employment and admiralty matters. As part of her legal career, she had successfully represented clients before the District Courts and Supreme Court of Cyprus while she had actively participated in numerous negotiations, reaching out – of Court settlements for clients.

Mrs. Iatridou is an accredited civil and commercial Mediator with Frederick University since 2019, a member of the Arbitration and Mediation Committee of the Cyprus Bar Association and a member of the Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ
  • Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη και Εφαρμογή I-Justice

  • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Εφαρμογή της οδηγίας και νομικές προεκτάσεις στο δικηγορικό επάγγελμα

  • Εκποιήσεις ακινήτων: Νομοθετικό πλαίσιο και διαδικασία

  • Τερματισμός απασχόλησης για λόγους πλεονασμού: λόγοι πλεονασμού και προσφυγή ενώπιον Δ.Ε.Δ.

  • Περί Ενοικιοστασίου Νόμος: Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ενοικιάσεων υπό το φως της πανδημίας του COVID 19.

  • Διαθήκες: μύθος ή πραγματικότητα;

  • Η Διαμεσολάβηση μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Κύπρο

Τρέχοντα Σεμινάρια
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

15/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

20/06/2024 17:00

9 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

26/06/2023 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περιουσίας

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

06/02/2023 17:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

12/10/2022 18:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Live Online