Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

Πληροφορίες Διοργανωτή

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου είναι ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009. Η σύσταση και τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργείας του Γραφείου συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη”, και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

Όραμα του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου είναι μια Κύπρος δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο στηρίζει την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια & και το Κλίμα, ενισχύοντας τον ρόλο των τοπικών αρχών στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων προς αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντάς τις στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και ανθεκτικότητας.

Από την ίδρυσή του, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει επίσης καταστεί σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας ταυτόχρονα εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΑνΑΔ
Η Εκπαιδευτική μας Ομάδα
Σάββας Βλάχος
Σάββας Βλάχος

Διευθυντής Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου

Expert, Trainer

Χάρης Κορδάτος
Χάρης Κορδάτος

Επικεφαλής Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής & Περιβάλλοντος στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA)

Expert, Trainer

Μυρτώ Σκουρουπάθη
Μυρτώ Σκουρουπάθη

Μηχανικός Περιβάλλοντος & Διαχειρίστρια Έργων στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA)

Expert, Trainer

Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον, Μηχανολογία/Engineering

Λουίζα Μαρί Σιακού
Λουίζα Μαρί Σιακού

Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής & Διαχειρίστρια Έργων στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA)

Expert, Trainer

Strategy & Business Plans, Διαχείριση Έργων, Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

Στέφανη Δημητρίου
Στέφανη Δημητρίου

Μηχανικός Περιβάλλοντος στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA)

Expert, Trainer

Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον, Μηχανολογία/Engineering

Σούλλα Καρρά
Σούλλα Καρρά

Πολιτικός Μηχανικός & Διαχειρίστρια Έργων στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA)

Expert, Trainer

Strategy & Business Plans, Διαχείριση Έργων, Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον, Μηχανολογία/Engineering

Μαρίνα Κυριάκου
Μαρίνα Κυριάκου

Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA)

Expert, Trainer

Διαχείριση Έργων, Μηχανικοί/Αρχιτέκτονες/Σχεδιαστές

Τρέχοντα Σεμινάρια
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια τετραήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής  εξάσκησης με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση Κτ...

18/04/2024 09:00

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α

Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου διοργανώνει το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό προγράμμα Ενεργειακοί Ελεγκτές κατηγορίας Α, ...

09/02/2024 16:00

90 ώρες (17 μέρες)

Ελληνικά

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α

Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου διοργανώνει το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό προγράμμα Ενεργειακοί Ελεγκτές κατηγορίας Α, ...

20/12/2023 16:00

90 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Ολοκληρώθηκε
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές

Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου προσφέρει εγκεκριμένο εκπαιδευτικό προγράμμα με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων Ενερ...

11/12/2023 09:00

32 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Ολοκληρώθηκε
Δημιουργώντας Πόλεις Ανθεκτικές στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής

Το σεμινάριο στοχεύει στη δημιουργία της απαραίτητης γνώσης για τον εντοπισμό και αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων σε τοπικό επίπεδο και την ικανότητα ανάπτυξ...

05/12/2023 09:00

ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Ολοκληρώθηκε
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια τετραήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής  εξάσκησης με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση Κτ...

02/11/2023 09:00

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια τετραήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής  εξάσκησης με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση Κτ...

26/06/2023 09:00

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση