Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

18 Απρ 2024 09:00 26 Απρ 2024 16:00
Ελληνικά
24 ώρες ( 4 μέρες )
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια τετραήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής  εξάσκησης με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία  και  εκμάθηση λογισμικού  iSBEMcy». Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για προετοιμασία υποψηφίων που επιθυμούν να καταστούν Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Να κατανοήσουν τη μεθοδολογία ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων και τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού iSBEMcy
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές ενέργειας
 • Να γνωρίσουν τα βασικά στάδια που απαιτούνται για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων (συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, καταχώρηση δεδομένων στο iSBEMcy, έκθεση συστάσεων στο SEAK, υποβολή ΠΕΑ για έγκριση)
 • Να γνωρίσουν στον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού iSBEMcy μέσω πρακτικής εξάσκησης και να καταστούν ικανοί στο να το χρησιμοποιούν για την έκδοση ΠΕΑ.
 • Να προβαίνουν σε συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κιτριών
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχία τους στις εξετάσεις για να πιστοποιηθούν ως ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν και να εξασκηθούν στη λειτουργία του λογισμικού iSBEMcy. Ειδικότερα, απευθύνεται σε μηχανικούς, υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, που επιθυμούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία Ενέργειας για εγγραφή μηχανικών στο μητρώο των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Σημαντικές διευκρινήσεις προς τους συμμετέχοντες

 1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένα πρόσωπο για να εγγραφεί στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας (ΚΔΠ164/2009).
 2. Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας ως οργανισμός αξιολόγησης ικανός να διοργανώσει εξετάσεις (Κ.Δ.Π. 166/2016), η επιτυχία στις οποίες αποτελεί τεκμήριο ότι το επιτυχόν πρόσωπο κατέχει ένα από τα προσόντα που απαιτούνται για να εγγραφεί στο μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων (Κ.Δ.Π. 164/2009,Κ.Δ.Π.   39/2014). Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κ.Δ.Π. 166/2016, σε περίπτωση που ένας οργανισμός αξιολόγησης ενδιαφέρεται να διενεργεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες θα πρέπει οι εκπαιδευτές να είναι διαφορετικά άτομα από τους θεματοθέτες.
 3. Ως εκ τούτου και με βάση την Κ.Δ.Π. 166/2016, ο εκπαιδευτής του σεμιναρίου είναι διαφορετικός από τον θεματοθέτη που έχει οριστεί για τις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες.
 4. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέργων με παραπεμπτικό ΔΥΑ είναι δωρεάν, νοουμένου ότι

  θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικές ενότητες

Ενότητα 1:  Εισαγωγή στην Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων και Νομικό πλαίσιο

 • Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα.
 • Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
 • Νομικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Κύπρο.
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Ενότητα 2: Θερμομονωτικά υλικά και θερμομόνωση

 • Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας στα κτίρια
 • Θερμομονωτικά υλικά
 • Εφαρμογές θερμομόνωσης στα κτίρια
 • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uvalue
 • Ωφέλιμη θερμοχωρητικότητα Cm
 • Επίλυση ασκήσεων – Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας Uvalue
 • Επίλυση ασκήσεων – Υπολογισμός ωφέλιμης θερμοχωρητικότητας Cm

Ενότητα 3: Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και λογισμικό iSBEMcy

 • Παρουσίαση μεθοδολογίας και βασικά στάδια.
 • Χαρακτηριστικά κτιρίου αναφοράς.
 • Άσκηση κατανόησης
 • Κατηγορίες υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Παράμετροι που απαιτούνται για ορισμό του κτιρίου μελέτης.

Ενότητα 4: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 1 - Συλλογή δεδομένων

 • Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης εργασίας.
 • Έντυπο αποδοχής.
 • Συλλογή στοιχείων για το κτίριο (διεύθυνση, αρχιτεκτονικά σχέδια, τεχνικά φυλλάδια επιλεγμένων κουφωμάτων και παραθύρων κ.λπ).

Ενότητα 4: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 2 – Ανάλυση δεδομένων

 • Κτιριακό κέλυφος (υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας u- value και Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας U- mean του κτιρίου).
 • Τεχνικά συστήματα (σύστημα ζεστού νερού χρήσης, φωτισμός, φωτοβολταϊκά συστήματα, σύστημα αερισμού, θέρμανση, κλιματισμός, μικρή ανεμογεννήτρια).
 • Διαχωρισμός ζωνών και υπολογισμός εμβαδών επιφανειών του κτιριακού κελύφους
 • Σκιάσεις (μερικός παράγοντας διορθώσεων σκίασης για πτερύγια Ff, εξωτερικός παράγοντας μετάδοσης από τη σκίαση Fsh, εξωτερικά σκίαστρα – παράγοντας μείωσης από κινητή ηλιακή προστασία Fsun, συντελεστής σκίασης).
 • Προετοιμασία δεδομένων για iSBEMcy (δημιουργία υπολογιστικού φύλλου excel).
 • Επίλυση παραδείγματος διαχωρισμού ζωνών

Ενότητα 5: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 3 – Καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό iSBEMcy

 • Δημιουργία νέου αρχείου στο λογισμικό.
 • Καταχώρηση δεδομένων και στοιχείων του έργου.
 • Καταχώρηση δεδομένων στη βάση του λογισμικού (στοιχεία για τοίχους, οροφές, δάπεδα, πόρτες και υαλοπίνακες).
 • Δημιουργία κτιριακών ζωνών και καταχώρηση στοιχείων γεωμετρίας.
 • Καταχώρηση δεδομένων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου (θέρμανση, κλιματισμός, αερισμό, φωτισμός, ΑΠΕ, ζεστό νερό).
 • Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης υπό μελέτη κτιρίου και κατάταξη του σε ενεργειακή κατηγορία.

Ενότητα 6: Βήματα ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων: Βήμα 4 – Έκθεση συστάσεων

 • Εισαγωγή στην ετοιμασία έκθεσης συστάσεων
 • Χρήση λογισμικού SEAK για την έκδοση συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη κτιρίου.
 • Καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό.
 • Εκτίμηση ενεργειακού αντίκτυπου από την υλοποίηση των συστάσεων.

Ενότητα 7: Ενεργειακή πιστοποίηση υφιστάμενων κτιρίων – γενικές παρατηρήσεις

 • Διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης υφιστάμενων κτιρίων.
 • Διαφοροποίηση σε σχέση με την πιστοποίηση νέων κτιρίων.

Ενότητα 8: Πρακτική άσκηση

 • Ανάλυση δεδομένων κτιρίου
 • Καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό iSBEMcy και αποθήκευση υπολογισμών
 • Συστάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Ενότητα 9: Επίλυση θεωρητικών ασκήσεων

 • Επίλυση και επεξήγηση ερωτήσεων θεωρητικής φύσης (νομοθεσία, μεθοδολογία πιστοποίησης κτιρίων κ.λ.π) από προηγούμενα εξεταστικά δοκίμια

Ενότητα 10: Επίλυση υπολογιστικών ασκήσεων

 • Επίλυση και επεξήγηση ασκήσεων (υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας, συντελεστή θερμοχωρητικότητας, μελέτη ειδικών κατασκευών και στεγών) από προηγούμενα εξεταστικά δοκίμια


ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Στις 18 και 19 Απριλίου, το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω του MICROSOFT TEAMS, ενώ στις 25 και 26 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Γραφείου.

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, Λεύκωνος 2-12, 1011 Παλιά Λευκωσία

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Σάββας Βλάχος - Διευθυντής Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου

Savvas Vlachos started his professional career in 2004. He is Environmental Engineer graduated from the Polytechnic School of Crete, Greece, and he acquired his master’s degree on Civil Engineering at the Polytechnic Department of the University of Cyprus. At the beginning of his career, he worked as an environmental engineer, and he was responsible for preparing environmental impact assessment for development projects as well as designing waste treatment facilities.

He joined the Cyprus Energy Agency in 2009 as an Energy expert and he was involved in studies, audits, certifications and procurements related with energy efficiency in buildings, Sustainable Energy Action Plans for local authorities and Renewable Energy Sources technologies. He has skills, knowledge and experience on energy analysis of buildings and other infrastructures. In addition, he is experienced for the use of technical equipment such as Infrared Camera, power analyser, gas analyser etc.

He is registered as a Qualified Expert for issuing Energy Performance Certificates for residential buildings in Cyprus. Furthermore, he was registered as an Energy Auditor on the official government’s registry in Cyprus for the period January 2014- February 2020 where he gained extensive experience in energy audits. As of February 2020, he has been assigned as a member of the Energy Auditors’ Committee under the Ministry of Energy, Commerce and Industry.

He is also a certified trainer by the Human Resources Development Authority of Cyprus with previous experience on training for various technical subjects such as energy efficiency of buildings and certification, feasibility studies, project management, photovoltaic technology, environmental policies and sustainable energy planning.

Since September 2016, he is the Director of the Cyprus Energy Agency, and he is responsible for the operation and the strategic development of the Agency. He has participated in more than 35 EU funded projects as project manager, and he is currently the coordinator of a 2,7 M€ funded project (EEA and Norway grants) on youth employment with XNUMX international partners. He is also the Project Manager of a contract for Project Development Assistance (funded by the European Commission) to be provided to the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth of Cyprus in order to trigger investments of XNUMX Μ € in upgrading XNUMX school buildings into Nearly Zero Energy Buildings.

From 2022, he is the coordinator on behalf of Cyprus Energy Agency for the implementation of four investments approved for funding under the Recovery and Resilience Facility in Cyprus, to promote energy transition and climate adaptation in local authorities, to tackle energy poverty for disabled people and to mainstream the installation of publicly accessible EV charging stations.

The 14th of June 2022, he was elected as Vice-President for Smart and Sustainable Islands of FEDARENE, the European network of regional/local authorities, energy agencies and organizations for energy and environment.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 650.00
 • € 480.00
 • € 0.00
 • € 170.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 650.00
 • € 65.00
 • € 111.15
 • € 585.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέργων με παραπεμπτικό ΔΥΑ είναι δωρεάν, νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ. *Για ΜΗ δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ που έχουν λάβει μέρος σε άλλα σεμινάρια του Ενεργειακού Γραφείου γίνεται έκπτωση 20%: Το κόστος συμμετοχής είναι €618.80 (Χρέωση Σεμιναρίου μετά από έκπτωση € 520, ΦΠΑ €98.80)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 18 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βλάχος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 19 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βλάχος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 25 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βλάχος

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Παρασκευή - 26 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βλάχος

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEM...

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια τετραήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής  εξάσκησης με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων...

18/04/2024 09:00

24 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση