Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές

- Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

11 Δεκ 2023 09:00 18 Δεκ 2023 15:45
Ελληνικά
32 ώρες ( 6 μέρες )
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου προσφέρει εγκεκριμένο εκπαιδευτικό προγράμμα με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ για μεταφορές (περιλαμβάνει μεταφορές, εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων). 

Τα προσόντα και τα καθήκοντα του «Ενεργειακού Ελεγκτή» ρυθμίζονται από τους περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμούς του 2012 (ΚΔΠ 184/2012), όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται η απαίτηση για παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης και η επιτυχής παρακάθηση ειδικών εξετάσεων για την δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το Διάταγμα εδώ.

 • Επιχορηγούμενο Σεμινάριο Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης από την Υπηρεσία Ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών προσφέρει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και την πρακτική εξάσκηση που απαιτούνται για την προετοιμασία των υποψηφίων για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μηχανικοί που είναι γραμμένοι στο ΕΤΕΚ και κατέχουν άδεια επαγγέλματος. Στην περίπτωση που δεν κατέχουν την απαιτούμενη τριετή πείρα, μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να παρακαθίσουν στις εξετάσεις, ωστόσο δύνανται να αιτηθούν για να εγγραφούν στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές, όταν συμπληρώσουν την απαιτούμενη πείρα των τριών ετών.
 • Οι καταρτιζόμενοι ενεργειακοί ελεγκτές Κατηγορίας Γ – Μεταφορές υποχρεούνται να υποβάλουν γραπτή εργασία. Τα θέματα των υποχρεωτικών εργασιών θα δοθούν με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα παραδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωτική για την παραχώρηση της βεβαίωσης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές (που τηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας) μπορούν να εγγραφούν μηχανικοί, οι οποίοι είναι γραμμένοι στο ΕΤΕΚ, κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και έχουν τουλάχιστο τριετή τεκμηριωμένη επαγγελματική πείρα στη συντήρηση οχημάτων ή στην επισκευή οχημάτων ή στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή σε θέματα εξοικονόμησης/ βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης οχημάτων, νοούμενου ότι έχουν παρακολουθήσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 36 ωρών και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις. Το Μητρώο τηρείται από την Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας). 
 • Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τον εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό, που είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η βάση επιτυχίας ορίζεται στο 65%. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί από τον εξεταστικό οργανισμό βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις. Το κόστος των εξετάσεων είναι διαφορετικό από το κόστος παρακολούθησης του εγκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και ανέρχεται στα 80 ευρώ.

 

Εξαιρέσεις από την παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

Όσοι Μηχανικοί, οι οποίοι είναι γραμμένοι στο ΕΤΕΚ και κατέχουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ και διαθέτουν 6 χρόνια* τεκμηριωμένης εμπειρίας (το είδος της πείρας αφορά την Κατηγορία που επιθυμούν να εγγραφούν), δύνανται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις χωρίς να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 (3) (δ), εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις δύνανται να υποβάλουν γραπτό αίτημα στην αρμόδια Αρχή για να τους εγγράψει στο Μητρώο, νοουμένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 3 - (3) (δ) i, ii,iii της ΚΔΠ 184/2012.

*6 χρόνια τεκμηριωμένης επαγγελματική εμπειρίας στη συντήρηση οχημάτων ή στην επισκευή οχημάτων ή στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή σε θέματα εξοικονόμησης/ βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οχημάτων, αλλά οφείλουν να επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργούνται από εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πιστοποίηση κατάρτισης

Πιστοποιητικά παρακολούθησης: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα δοθούν στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά Παρακολούθησης. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική με βάση την ΚΔΠ 184/2012 και τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης παραχωρούνται μόνο όταν έχουν διευθετηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις των υποψηφίων και η υποβολή της υποχρεωτικής εργασίας.

Εκπαιδευτής: Δρ Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

Ο Δρ Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι πτυχιούχος της Μηχανολογικής Μηχανικής και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Imperial College London, με ειδίκευση στις μηχανές ελεγχόμενης αυτανάφλεξης. Το διδακτορικό του έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Honda R&D Co, Ltd της Ιαπωνίας. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης στο Imperial College London και στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και ως ερευνητής στην εταιρεία HydroVenturi Ltd. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε θέματα ενέργειας και από το 2009, εργοδοτείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Θεματικές ενότητες

 1. Ορισμοί
 2. Μονάδες μέτρησης και ενεργειακό κόστος
 3. Μεθοδολογία διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στις μεταφορές
 4. Συγκριτική ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών
 5. Τύποι οχημάτων
 6. Στοιχεία μηχανών και βοηθητικά συστήματα
 7. Αέρια ρύπανση
 8. Λογισμικά προγράμματα και εργαλεία
 9. Μετρήσεις και όργανα στους ενεργειακούς ελέγχους
 10. Συντήρηση και ενεργειακοί ελέγχοι
 11. Ενεργειακή οικονομία, λογιστική, οικονομική ανάλυση
 12. Ετοιμασία εκθέσεων
 13. Πρακτική άσκηση
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 550.00
 • € 440.00
 • € 0.00
 • € 110.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 550.00
 • € 55.00
 • € 94.05
 • € 495.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέργων με παραπεμπτικό ΔΥΑ είναι δωρεάν, νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ. Για ΜΗ δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ που έχουν λάβει μέρος σε άλλα σεμινάρια του Ενεργειακού Γραφείου γίνεται έκπτωση 20%: Το κόστος συμμετοχής είναι €523.60 (Χρέωση Σεμιναρίου μετά από έκπτωση €440, ΦΠΑ €83.60) Επιβεβαιωμένες συμμετοχές θεωρούνται όσες έχουν προχωρήσει με την εξόφληση του τιμολογίου τουλάχιστον 7 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Καθυστερημένες πληρωμές δεν θα γίνονται δεκτές και ως εκ τούτου θα ακυρώνεται η συμμετοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 11 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Τρίτη - 12 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Τετάρτη - 13 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 16:00

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πέμπτη - 14 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 13:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Παρασκευή - 15 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 16:00

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Δευτέρα - 18 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 15:45

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Δημιουργώντας Πόλεις Ανθεκτικές στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής...

Το σεμινάριο στοχεύει στη δημιουργία της απαραίτητης γνώσης για τον εντοπισμό και αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων σε τοπικό επίπεδο και την ικανότητα ανάπτυξ...

05/12/2023 09:00

ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές...

Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου προσφέρει εγκεκριμένο εκπαιδευτικό προγράμμα με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων Ενερ...

11/12/2023 09:00

32 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α...

Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου διοργανώνει το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό προγράμμα Ενεργειακοί Ελεγκτές κατηγορίας Α, ...

20/12/2023 16:00

90 ώρες (20 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου