Δημιουργώντας Πόλεις Ανθεκτικές στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

05 Δεκ 2023 09:00 07 Δεκ 2023 13:20
Ελληνικά
anad greek logo
Δημιουργώντας Πόλεις Ανθεκτικές στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο στοχεύει στη δημιουργία της απαραίτητης γνώσης για τον εντοπισμό και αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων σε τοπικό επίπεδο και την ικανότητα ανάπτυξης Σχεδίου για την προώθηση των απαραίτητων πολιτικών και δράσεων προσαρμογής.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Να περιγράφουν τους βασικούς κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Κύπρος και τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, στις υποδομές, στο περιβάλλον
 • Να διατυπώνουν τις βασικές αρχές της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 • Να συσχετίζουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με την μείωση των κλιματικών κινδύνων στις πόλεις
 • Να περιγράφουν τους στόχους που απορρέουν από το Πλαίσιο Σεντάι για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework) 2015-2030, που σχετίζονται με τη μείωση των κλιματικών κινδύνων
 • Να διαχωρίζουν βέλτιστες, αειφόρες πρακτικές για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων στην κλιματική αλλαγή και να εντοπίζουν πηγές χρηματοδοτήσεις.
 • Να επεξηγούν και να αιτιολογούν τα δέκα βασικά στοιχεία (Ten Essentials) που χαρακτηρίζουν μια κλιματικά ανθεκτική πόλη
 • Να τεκμηριώνουν τη μείωση των αστικών κλιματικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής δράσεων που συνάδουν με τους στόχους του Sendai Framework 2015-2030 για την αποτελεσματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Να αναπτύσσουν και να εκτελούν τοπικό σχέδιο δράσης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με βάση το τοπικό πλαίσιο και να προωθούν εξατομικευμένες λύσεις βασισμένες στη φύση (nature - based solutions).Σε επίπεδο στάσεων
 • Να αντιπαραβάλλουν και να υπερασπίζονται δράσεις για πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή υποδομές και την εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση
 • Να συνεργάζονται με αρμόδια τμήματα και τοπικές αρχές για εφαρμογή αστικών αειφόρων δράσεων σε ευρεία κλίμακα
 • Να παρακινούν κυβερνητικά τμήματα και υπουργεία για εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την επιτυχή εφαρμογή τοπικού σχεδίου δράσης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρμόδιους λειτουργούς τοπικών αρχών και συμβούλους τοπικών αρχών.
 • Τοπικές Αρχές: Λειτουργοί  που είναι υπεύθυνοι για περιβαλλοντικά / χωροταξικά θέματα του Δήμου / της Κοινότητας, λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια δράσης ενέργειας και κλίμα (SEAP, SECAP) ή άλλου σχετικού σχεδίου.
 • Σε Εξωτερικούς Συμβούλους Τοπικών Αρχών: Απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπίπτουν στον κλάδο της μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ και στον κλάδο των περιβαλλοντικών επιστημών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικές ενότητες

Ενότητα 1: Νομοθεσίες και εισαγωγικές έννοιες για περιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • Περιγραφή των ευρωπαϊκών/εθνικών πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα
 • Ορισμοί και έννοιες για τους κλιματικούς κινδύνους και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Μεθοδολογίες  και εργαλεία για την αξιολόγηση επικινδυνότητας και τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή
 •  Τάσεις στα αστικά κέντρα και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Ενότητα 2: Εφαρμόζοντας το Sendai framework για πιο ανθεκτικές πόλεις στην κλιματική αλλαγή

 • Sendai Framework 2015-2030 – Σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Προτεραιότητες για δράση και μείωση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα
 • Προκλήσεις κατά την εφαρμογή του Sendai Framework
 • Χαρακτηριστικά μια ανθεκτικής πόλης στην κλιματική αλλαγή
 • Διαδικασία δέσμευσης και συμμετοχικότητας πολιτών

Ενότητα 3: Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων σε σημαντικούς τομείς και αντιμετώπιση

 • Ενσωμάτωση της έννοιας για προσαρμογή και μείωση των κλιματικών κινδύνων στους τομείς των κτιρίων, μεταφορές και χωροταξικού σχεδιασμού
 • Εκτίμηση κινδύνων και τρωτότητας
 • Λύσεις βασισμένες στη Φύση ως εργαλείο για τη μείωση των κλιματικών κινδύνων
 • Πράσινες Υποδομές που βασίζονται στη φύση και στις αειφόρες πρακτικές

Ενότητα 4: Ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση τοπικού σχεδίου δράσης προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

 • Δημιουργία δομής υποστήριξης υλοποίησης σχεδίου
 • Καθορισμός στόχων μέχρι το 2030 / 2050
 • Καθορισμός δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 • Παρακολούθηση δράσεων και διορθωτικές ενέργειες
 • Καινοτόμοι μηχανισμοί και πήγες χρηματοδότησης


Εκπαιδευτές

Χάρης Κορδάτος:

Ο Χάρης Κορδάτος είναι Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 2006, και έχει μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Βιολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Εντάχθηκε στην ομάδα του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου το 2009, και ειδικεύεται σε θέματα που άπτονται των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στo τοπίο, στην εφαρμογή πράσινων πολιτικών και στην αποτελεσματική εφαρμογή Λύσεων βασισμένων στη Φύση (Nature-based solutions [NbS]). Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (EIAs) αναφορικά με την εγκατάσταση εμπορικών έργων ΑΠΕ, και είναι υπεύθυνος για τοn γενικό συντονισμό και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μελετών. Συντονίζει την τοπική υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ενέργειας και το Κλίμα (SECAPs), σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Συμφώνου των Δημάρχων, και στηρίζει τις τοπικές αρχές να υλοποιήσουν αειφόρες δράσεις και έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Λουίζα Σιακού:

Η Λουίζα Μαρί Σιακού είναι Επιστήμονας Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημεία (Πανεπιστήμιο του Λιντς) και στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Imperial College London) με ειδίκευση στα Περιβαλλοντικά Οικονομικά και στην Πολιτική Περιβάλλοντος. Στη διάρκεια της μέχρι στιγμής καριέρας της, η Λουίζα κατείχε θέσεις στον κυβερνητικό, ακαδημαϊκό και στον ιδιωτικό τομέα, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία. Ξεκίνησε ως ερευνήτρια στην ομάδα Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Γενικό Ελεγκτικό Γραφείο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου διεξήγαγε έρευνα σε διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εφαρμογή έξυπνων μετρητών, οι προϋπολογισμοί άνθρακα, η αειφόρος ανάπτυξη και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων κρίσιμών υποδομών. Συνέχισε στην TUV Cyprus Ltd ως μέλος της ομάδας επιθεωρητών, όπου πραγματοποίησε επιθεωρήσεις κατά των διεθνές προτύπων ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 και EMAS, ενώ αργότερα διετέλεσε προσωρινή καθηγήτρια στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, διδάσκοντας Περιβαλλοντική και Βιώσιμη Διαχείριση. Εργάστηκε ως Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου διετέλεσε ως κύρια ερευνήτρια του συγχρηματοδοτούμενου από τον Ορίζοντα 2020 έργο “EU-CIRCLE” -Πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την βελτίωση της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής των υποδομών ζωτικής σημασίας. Συνολικά, η Λουίζα έχει συμμετάσχει σε 11 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα μέχρι στιγμής, ως επιστήμονας περιβάλλοντος και ειδικός στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

Μαρίνα Κυριάκου:

Η Μαρίνα Κυριάκου είναι Αρχιτέκτονας κι αποφοίτησε το 2013 από την École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg στη Γαλλία. Το 2014, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον Αστικό Σχεδιασμό (MSc), στο Universiteit van Amsterdam της Ολλανδίας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), για τους κλαδους της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομιας και Χωροταξίας. Μεταξύ του 2015 και 2019, εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Κύπρο, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες πολιτών, σε κοινωνικο- πολιτιστικά, αλλά και περιβαλλοντικά θέματα. To 2019, πήρε τον ανεξάρτητο τίτλο της Δημάρχου Ποδηλάτου της Λευκωσίας, αφού εντάχθηκε στο παγκόσμιο δίκτυο ηγετών της BYCS (NL), που προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου, αλλά και την ανθρωποκεντρική και βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Την ίδια χρονιά, συμμετείχε στο EIT Climate- KIC πρόγραμμα Climathon που διοργάνωσε το Ενεργειακό Γραφείο, κερδίζοντας με την ομάδα της (G.R.O.W) το πρώτο βραβείο, για την ιδέα δημιουργίας ενός πρωτότυπου φυτεμένου δώματος και κήπου στη Λευκωσία. Το 2020, η Μαρίνα επιλεγηκε ως εκπρόσωπος της Λευκωσίας για το νεανικό πρόγραμμα Local Pathways Fellowship του Sustainable Development Solutions Network των Ηνωμένων Εθνών, που εστιάζει στην προώθηση του SDG 11 για τις Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Παράλληλα, εργοδοτήθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο ως Αρχιτέκτονας και Ειδικός σε θέματα Αστικού Σχεδιασμού, συμμετέχοντας και συμβάλλοντας ενεργά σε διάφορα ευρωπαϊκά και τοπικά έργα.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 300.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 60.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 300.00
 • € 30.00
 • € 51.30
 • € 270.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Για ΜΗ δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ που έχουν λάβει μέρος σε άλλα σεμινάρια του Ενεργειακού Γραφείου γίνεται έκπτωση 20%: Το κόστος συμμετοχής είναι €285.60 (Χρέωση Σεμιναρίου μετά από έκπτωση €240, ΦΠΑ €45.60) Επιβεβαιωμένες συμμετοχές θεωρούνται όσες έχουν προχωρήσει με την εξόφληση του τιμολογίου τουλάχιστον 7 ημέρες ΠΡΙΝ από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Καθυστερημένες πληρωμές δεν θα γίνονται δεκτές και ως εκ τούτου θα ακυρώνεται η συμμετοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 05 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 13:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Τετάρτη - 06 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 13:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πέμπτη - 07 Δεκ 2023

Ώρα

09:00 - 13:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Δημιουργώντας Πόλεις Ανθεκτικές στους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής