ΑΠΚΥ: Λειτούργησε το Κέντρο Επαγγελματικής και Διά βίου Μάθησης (ΚΕΔΜΑ) με 3 Καινοτόμα Σεμινάρια

calendar icon

12 Φεβρουαρίου 2024

⠀ -⠀ Soft Skills/Επικοινωνία
⠀ -⠀ Καινοτομία/Start Ups
⠀ -⠀ Οργάνωση/Διοίκηση/Ηγεσία
⠀ -⠀ Πληροφορική - Επαγγελματίες IT
ΑΠΚΥ: Λειτούργησε το Κέντρο Επαγγελματικής και Διά βίου Μάθησης (ΚΕΔΜΑ) με 3 Καινοτόμα Σεμινάρια

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανταποκρινόμενο στην εποχή των προκλήσεων και των αλλαγών, αλλά και στην ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης, προέβη στη δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής και Διά βίου Μάθησης (ΚΕΔΜΑ). Το ΚΕΔΜΑ θέτοντας ως αποστολή να χτίσει  γέφυρα επικοινωνίας με την κοινωνία και να ικανοποιήσει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες,  προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η θεματολογία των προγραμμάτων σχετίζεται με τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύονται στις τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου και η εκπαίδευση παρέχεται από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΚΕΔΜΑ πραγματοποιεί πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς εξατομικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), αφού το ΚΕΔΜΑ έχει λάβει πιστοποίηση ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  από την προαναφερθείσα Αρχή.

 

Δείτε τα πρώτα σεμινάρια του ΚΕΔΜΑ στις σελίδες της MySeminars

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΔΜΑ


Το ΚΕΔΜΑ, κάνει δυναμικά την είσοδό του στην αγορά επαγγελματικής Κατάρτισης με μια στρατηγική συνεργασία με την ιστοσελίδα της MySeminars με στόχο να φέρει τα προγράμματά του πιο κοντά στις επιχειρήσεις και το εργατικό δυναμικό. Η ποιοτική προώθηση των προγραμμάτων του ΚΕΔΜΑ μέσω της MySeminars, θα δώσει την ευκαιρία στα στελέχη των επιχειρήσεων και τους λειτουργούς των μονάδων HR, να γνωρίσουν αλλά και αξιολογήσουν τα προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΔΜΑ και να τα θέσουν ανάμεσα στις επιλογές τους.

Με την υποστήριξη του ΑΠΚΥ το οποίο το οποίο διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εξειδίκευση στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και στην εφαρμογή καινοτόμων διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων, το ΚΕΔΜΑ έχει ως όραμά του να προσφέρει πρωτοποριακή και ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψηφιακή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του μέλλοντος.Share: